Saját gyűjtemény

Stratégia

Nézetek:

2016.04.04.

Henkel Fenntarthatósági stratégia 2030

A Henkel fenntarthatósági stratégiájának célja: többet, kevesebből.

660174

Több értéket akarunk teremteni – vásárlóink és fogyasztóink, a minket körülvevő közösségek és vállalatunk számára – miközben környezeti lábnyomunkat csökkentjük. Ez fenntarthatósági stratégiánk alapgondolata, amely ambiciózus célkitűzésekben ölt testet.

Hosszú időn át úgy tűnt, hogy a növekedés és a nyersanyagfogyasztás kéz a kézben halad, és egyik sem képzelhető el a másik nélkül. A lakosság és az életszínvonal növekedésének minden egyes fázisa egyre több és több természeti kincs felhasználásával járt együtt. Mivel a Föld népessége az előrejelzések szerint mintegy kilenc milliárdra nő 2050-re, ez a trend nem fog egyhamar megváltozni. Az elkövetkezendő évtizedekben a természeti kincsek – például a fosszilis tüzelőanyagok vagy a víz – fogyasztási üteme olyan mértékben felgyorsul, hogy azokat bolygónk már nem lesz képes pótolni.

Bár ezek a fejlemények kihívást jelentenek számunkra a jövőre nézve, egyúttal számtalan lehetőséget is rejtenek magukban: az innováció, valamint a hatékonyabb termelés válik a fenntarthatóság kulcsává. Olyan megoldásokra van szükségünk, amelyek egyre kevesebb alapanyag felhasználása mellett biztosítanak jó életszínvonalat az embereknek. Ez a vezérelve a Henkel fenntarthatósági stratégiájának: arra törekszünk, hogy olyan új utakat találjunk, amelyek további nyersanyagok felhasználása nélkül nyújtják a növekedést és az életminőség javítását. Innovatívan és ötletes gondolkodással kívánjuk tökéletesíteni termékeinket és megoldásainkat, miközben csökkenjük a vállalat ökológiai lábnyomát.

Érték & Meghatározás

2030-ra háromszorosára növeljük hatékonyságunkat 

Közreműködésünk a hat fókuszterületen 

Tevékenységünket hat fókuszterületre koncentráljuk a teljes értékláncban, amelyek tükrözik a fenntartható fejlődés kihívásait, és egyben kapcsolódnak működési folyamatainkhoz. A fenntartható fejlődés kulcsa az innováció és a kevesebb erőforrás-felhasználás mellett több érték előállítása, mert ez nem jár az életminőség feláldozásával. Annak érdekében, hogy a fejlődést a teljes értékláncon végigvigyük termékeinken és technológiáinkon keresztül, meghatározott területekre koncentrálunk, amelyek összegzik a működésünkkel kapcsolatos kihívásokat. Ezeket a fókuszterületeket két dimenzióra osztottuk: az egyik a „nagyobb érték előállítása”, a másik az „ökológiai lábnyom csökkentése”. Stratégiánk sikeres megalapozása és célkitűzéseink elérése érdekében folyamatosan tudatában kell lennünk mindkét szempontnak, és azoknak tükröződniük kell mind a munkatársaink napi tevékenységében, mind pedig üzleti folyamatainkban.

Többet, kevesebből

A fókuszterületeket két dimenzióra osztottuk: az egyik a „nagyobb érték előállítása”, a másik az „ökológiai lábnyom csökkentése”. Arra törekszünk, hogy növeljük a „társadalmi fejlődés”, „biztonság és egészség” és „teljesítmény” terültén létrehozott értékeket. Ugyanakkor az „energia és klíma”, „nyersanyag és hulladék”, valamint a „víz és szennyvíz” területeken tovább kívánjuk csökkenteni a felhasznált erőforrások mennyiségét, így csökkentve működésünk és termékeink ökológiai lábnyomát. 

Mit kívánunk elérni 2030-ig

Hogy elérjük célunkat, miszerint 2030-ra megháromszorozzuk hatékonyságunkat, ahhoz hatékonyságunkat 5-6 százalékkal kell javítanunk évente. A 2011-re és 2015-re kitűzött céljainkat sikeresen elértük. Az általunk előállított érték és ökológiai lábnyomunk közötti arányt általánosságban 38%-kal tudtuk javítani, valamint 2016-ban pedig 42%-kal sikerült a hatékonyság növelését fokozni. A hosszútávú ”3-as Faktor” céljának elérése érdekében ezeken a területeken a következő években még tovább kívánjuk növelni teljesítményünket. A siker érdekében új középtávú célokat fogalmaztunk meg.

Amit eddig elértünk

Annak érdekében, hogy 2030-ra elérhessük hosszútávú célunkat, a háromszoros hatékonyság növekedést (3-as Faktor), konkrét időközi célokat tűztünk ki magunknak 2020-ig (kiindulási év: 2010). Itt látható a jelenlegi állapot.

Megvalósítás

Tevékenységeinket három területre összpontosítjuk, amelyek a működésünkkel kapcsolatosan a fenntartható fejlődés alapvető kihívásait tükrözik. A stratégia sikeres alkalmazásához és céljaink eléréséhez szeretnénk megerősíteni alapjainkat, növelni dolgozóink elkötelezettségét és maximalizálni hatásunkat.


Az alapok megerősítése

Az emberek jólét iránti vágyának a bolygó korlátozott erőforrásaival való összeegyeztetése érdekében és hogy lehetővé tegyük az építkezést gazdasági sikereinken, hatékonyságunkat jelentős mértékben javítani kell. A fenntartható fejlődés globális kihívására válaszul a Henkel egy hosszútávú célt tűzött maga elé. A 2010-es évet bázisévnek tekintve célunk, hogy 2030-ig termékeink és szolgáltatásaink környezeti hatásaihoz viszonyítva megháromszorozzuk az üzleti tevékenységünk révén előállított értékeket.


Elkötelezettség fokozása

A fenntarthatósági stratégia megvalósításában a munkatársaink elkötelezettségük, szakmai jártasságuk és tudásuk révén kulcsfontosságú szerepet töltenek be. Napi életükben, és mint a társadalom tagjai ők is hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. Ők azok, akik kapcsolatban állnak vevőinkkel, és akik az újítások mögött állnak – illetve akik a Henkel számára az egyediséget biztosítják. Ezért szeretnénk dolgozóink odaadását és elkötelezettségét még jobban fokozni.


A hatás maximalizálása

Szeretnénk erősíteni hozzájárulásunkat a világméretű kihívások leküzdéséhez és maximalizálni azt a hatást, amit működésünk, termékeink, technológiáink révén elérhetünk. Tekintve, hogy a kibocsátások csökkentésére mindenképpen szükség van, a Henkel szeretne klíma ügyben pozitív megítélés alá eső vállalattá válni. Világos célunk, hogy szén lábnyomunkat 2030-ig 75 százalékkal csökkentsük, és márkáink, termékeink ismertségére építve segítsünk fogyasztóink, vásárlóink számára is csökkenteni CO2 kibocsátásukat. Ennek érdekében folyamatosan javítjuk energia hatékonyságunkat és egyre több energiát használunk megújuló forrásból.