Adatvédelmi tájékoztató fogyasztói megkeresések esetén

fogyasztói megkeresések esetén

1. Általános rendelkezések

Ön a Henkel Magyarország Kft.-t valamelyik elérhetőségén kérésével/kérdésével megkereste. A megkeresését az Ön hozzájárulásának tekintjük ahhoz, hogy az Ön által megadott adatokat a Henkel a kérés/kérdés megválaszolásának céljára felhasználja.

Az adatok kezelője: Henkel Magyarország Kft. (www.henkel.hu; 06 1 372 5555)
Kezelt adatok köre: név, elérhetőségek, Önnel folytatott kommunikáció tartalma

Az adatkezelés az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletén (2016/679 rendelet) alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. Az adatok megadása önkéntes. Az adatok kezelése nélkül az Ön által kért tájékoztatás megadására nincs lehetőség.

2. Adatkezelés időtartama

Az adatokat, amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, 2 hónapig őrizzük meg. A megkereséstől számított 2. hónap végével az adatokat töröljük.

3. Adatkezelés további körülményei

Az adatokhoz, fenti célok elérése érdekében az adatkezelőn kívül kiegészítő szolgáltatást végző partnerünk így pl. postai szolgáltató, futárszolgálat férhet hozzá.

4. Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok

Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a következő elérhetőségeken: Henkel Magyarország Kft. (fogyasztói megkeresés; e-mail: kozmetikumok esetén: schwarzkopf.hu@henkel.com; mosó- és tisztítószer valamint ragasztástechnológiai termékek esetén: henkel.magyarország@henkel.com)

Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük a nyilvántartásunkból. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az Önről tárolt személyes adatokról további tájékoztatást is kérhet, valamint kérheti az azokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését.
Továbbá amennyiben azok feltételei fennállnak, kérheti

  • az adatkezelés korlátozását és
  • azt, hogy adatait Önnek vagy egy másik adatkezelőhöz továbbítsuk (adathordozhatósághoz való jog).

Ilyen esetekben, illetve ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük, levélben vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel a következő címen: Henkel Magyarország Kft. (e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com).

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.


Privacy Statement for inquires received from consumers

1. General

You contacted Henkel Magyarország Kft. through one of Henkel’s contact with your request / question. Your inquire is considered your consent to Henkel using the information you provide to answer your request / question. 

Data controller: Henkel Magyarország Kft. (www.henkel.hu; 06 1 372 5555;)

Scope of the processed data: name, contact information, content of communication with you

The data processing is based on the General Data Protection Regulation of the European Union (Regulation 2016/679), where the data processing is subject to your consent. The data provision by you is voluntary. Without personal data processing, it is not possible to answer your inquire.

2. Duration of data processing

The data will be kept for 2 months, unless its further retention is justified by a legitimate interest, claim or official procedure. At the end of the 2nd month counting from the answer given to you, the personal data will be deleted.

3. Further circumstances of the process

In order to achieve the above purpose, our partners, who provides supplementary services, can thus access the data like postal service provider and/or courier.

4. Your Data Subject Rights 

You can revoke the above consent at any time and request the deletion of your data by sending such request to one of the following addresses: Henkel Magyarország Kft. (Consumer inquiry; e-mail: in case of cosmetics: schwarzkopf.hu@henkel.com; for detergents and adhesive technology products: henkel.magyarország@henkel.com)

In the event such request your personal data will be deleted from the database. Withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent given prior to the withdrawal.

You can also request additional information about personal information stored about you, as well as access to and rectification of it.
Furthermore, if their conditions are met, you can request it

  • restrictions on data management and
  • to transfer your data to you or another data controller (right to data portability).

In these cases, or if you have any other questions or wishes in connection with your personal data, please send an e-mail or a letter to us: Henkel Magyarország Kft. (e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com).

If your rights regarding your personal data is infringed you are entitled to contact the National Authority for Data Protection and Freedom of Information (www.naih.hu; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., phone: : +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)