Stratégia

Több értéket akarunk teremteni – vásárlóink és fogyasztóink, a minket körülvevő közösségek és vállalatunk számára – miközben környezeti lábnyomunkat csökkentjük. Ez fenntarthatósági stratégiánk alapgondolata, amely ambiciózus célkitűzésekben ölt testet.

Hosszú időn át úgy tűnt, hogy a növekedés és a nyersanyagfogyasztás kéz a kézben halad, és egyik sem képzelhető el a másik nélkül. A lakosság és az életszínvonal növekedésének minden egyes fázisa egyre több és több természeti kincs felhasználásával járt együtt. Mivel a Föld népessége az előrejelzések szerint mintegy kilenc milliárdra nő 2050-re, ez a trend nem fog egyhamar megváltozni. Az elkövetkezendő évtizedekben a természeti kincsek – például a fosszilis tüzelőanyagok vagy a víz – fogyasztási üteme olyan mértékben felgyorsul, hogy azokat bolygónk már nem lesz képes pótolni.

Bár ezek a fejlemények kihívást jelentenek számunkra a jövőre nézve, egyúttal számtalan lehetőséget is rejtenek magukban: az innováció, valamint a hatékonyabb termelés válik a fenntarthatóság kulcsává. Olyan megoldásokra van szükségünk, amelyek egyre kevesebb alapanyag felhasználása mellett biztosítanak jó életszínvonalat az embereknek. Ez a vezérelve a Henkel fenntarthatósági stratégiájának: arra törekszünk, hogy olyan új utakat találjunk, amelyek további nyersanyagok felhasználása nélkül nyújtják a növekedést és az életminőség javítását. Innovatívan és ötletes gondolkodással kívánjuk tökéletesíteni termékeinket és megoldásainkat, miközben csökkenjük a vállalat ökológiai lábnyomát.

Érték & Meghatározás

2030-ra háromszorosára növeljük hatékonyságunkat 

Közreműködésünk a hat fókuszterületen 

Tevékenységünket hat fókuszterületre koncentráljuk a teljes értékláncban, amelyek tükrözik a fenntartható fejlődés kihívásait, és egyben kapcsolódnak működési folyamatainkhoz. A fenntartható fejlődés kulcsa az innováció és a kevesebb erőforrás-felhasználás mellett több érték előállítása, mert ez nem jár az életminőség feláldozásával. Annak érdekében, hogy a fejlődést a teljes értékláncon végigvigyük termékeinken és technológiáinkon keresztül, meghatározott területekre koncentrálunk, amelyek összegzik a működésünkkel kapcsolatos kihívásokat. Ezeket a fókuszterületeket két dimenzióra osztottuk: az egyik a „nagyobb érték előállítása”, a másik az „ökológiai lábnyom csökkentése”. Stratégiánk sikeres megalapozása és célkitűzéseink elérése érdekében folyamatosan tudatában kell lennünk mindkét szempontnak, és azoknak tükröződniük kell mind a munkatársaink napi tevékenységében, mind pedig üzleti folyamatainkban.

Többet, kevesebből

A fókuszterületeket két dimenzióra osztottuk: az egyik a „nagyobb érték előállítása”, a másik az „ökológiai lábnyom csökkentése”. Arra törekszünk, hogy növeljük a „társadalmi fejlődés”, „biztonság és egészség” és „teljesítmény” terültén létrehozott értékeket. Ugyanakkor az „energia és klíma”, „nyersanyag és hulladék”, valamint a „víz és szennyvíz” területeken tovább kívánjuk csökkenteni a felhasznált erőforrások mennyiségét, így csökkentve működésünk és termékeink ökológiai lábnyomát. 

Mit kívánunk elérni 2030-ig

Hogy elérjük célunkat, miszerint 2030-ra megháromszorozzuk hatékonyságunkat, ahhoz hatékonyságunkat 5-6 százalékkal kell javítanunk évente. A 2011-re és 2015-re kitűzött céljainkat sikeresen elértük. Az általunk előállított érték és ökológiai lábnyomunk közötti arányt általánosságban 38%-kal tudtuk javítani, valamint 2016-ban pedig 42%-kal sikerült a hatékonyság növelését fokozni. A hosszútávú ”3-as Faktor” céljának elérése érdekében ezeken a területeken a következő években még tovább kívánjuk növelni teljesítményünket. A siker érdekében új középtávú célokat fogalmaztunk meg.

Több érték előállítása...

Társadalmi fejlődés

Teljesítmény

Egészség és biztonság

... ökológia lábnyom csökkentése

Energia és klíma

Nyersanyagok és hulladék

Víz és szennyvíz

Megvalósítás

Tevékenységeinket három területre összpontosítjuk, amelyek a működésünkkel kapcsolatosan a fenntartható fejlődés alapvető kihívásait tükrözik. A stratégia sikeres alkalmazásához és céljaink eléréséhez szeretnénk megerősíteni alapjainkat, növelni dolgozóink elkötelezettségét és maximalizálni hatásunkat.


Az alapok megerősítése

Az emberek jólét iránti vágyának a bolygó korlátozott erőforrásaival való összeegyeztetése érdekében és hogy lehetővé tegyük az építkezést gazdasági sikereinken, hatékonyságunkat jelentős mértékben javítani kell. A fenntartható fejlődés globális kihívására válaszul a Henkel egy hosszútávú célt tűzött maga elé. A 2010-es évet bázisévnek tekintve célunk, hogy 2030-ig termékeink és szolgáltatásaink környezeti hatásaihoz viszonyítva megháromszorozzuk az üzleti tevékenységünk révén előállított értékeket.


Elkötelezettség fokozása

A fenntarthatósági stratégia megvalósításában a munkatársaink elkötelezettségük, szakmai jártasságuk és tudásuk révén kulcsfontosságú szerepet töltenek be. Napi életükben, és mint a társadalom tagjai ők is hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. Ők azok, akik kapcsolatban állnak vevőinkkel, és akik az újítások mögött állnak – illetve akik a Henkel számára az egyediséget biztosítják. Ezért szeretnénk dolgozóink odaadását és elkötelezettségét még jobban fokozni.


A hatás maximalizálása

Szeretnénk erősíteni hozzájárulásunkat a világméretű kihívások leküzdéséhez és maximalizálni azt a hatást, amit működésünk, termékeink, technológiáink révén elérhetünk. Tekintve, hogy a kibocsátások csökkentésére mindenképpen szükség van, a Henkel szeretne klíma ügyben pozitív megítélés alá eső vállalattá válni. Világos célunk, hogy szén lábnyomunkat 2030-ig 75 százalékkal csökkentsük, és márkáink, termékeink ismertségére építve segítsünk fogyasztóink, vásárlóink számára is csökkenteni CO2 kibocsátásukat. Ennek érdekében folyamatosan javítjuk energia hatékonyságunkat és egyre több energiát használunk megújuló forrásból.

Amit eddig elértünk

Annak érdekében, hogy 2030-ra elérhessük hosszútávú célunkat, a háromszoros hatékonyság növekedést (3-as Faktor), konkrét időközi célokat tűztünk ki magunknak 2020-ig (kiindulási év: 2010). Itt látható a jelenlegi állapot.