Stratégia

Fenntarthatósági stratégiánk közvetlenül tükrözi vállalatunk „Céltudatos Növekedés” iránti elkötelezettségét. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy nagyobb értéket teremtsünk érdekelt feleink számára, felelősségteljesen és sikeresen fejlesszük üzletünket, melynek során a fenntarthatóság terén betöltött vezető szerepünkre építünk.

Transformational impact for the good of generations

A Henkelnél a fenntarthatóságra folyamatos törekvésként tekintünk, hogy előrehaladást érjünk el aktuális témákban, és tudományos ismeretekre alapozva folyamatosan új kihívások megoldásán dolgozzunk. A globális klímaváltozás az egyik legnagyobb kihívás, amellyel az emberiség manapság szembesül, és amely sürgős és ambiciózus cselekvést igényel. Ugyancsak kritikus fontosságú az olyan életfenntartó rendszerek, mint az erdők, a vizek és a biológiai sokféleség védelme és regenerálása a jelen és a jövő generációi számára. Ugyanakkor a globális szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek növekedését tapasztaljuk. S ebben a folyamatban elismerjük, hogy az olyan vállalatok, mint a Henkel, szerepet játszanak ezeknek a kihívásoknak a kezelésében és az átalakulást célzó változások előidézésében.

Felelősség az emberekért, a bolygóért és a társadalomért

Vállalati célunk meghatározza azt a közös alapot, amely mindannyiunkat összeköt a Henkelnél: Pioneers at heart for the good of generations. Úttörő szellemiségünkkel, tudásunkkal, termékeinkkel és technológiáinkkal emberek milliárdjainak életét szeretnénk nap mint nap gyarapítani és jobbá tenni – és egy céltudatos jövőt formálni a következő generációk számára. A fenntartható üzleti gyakorlat évtizedek óta szerves részét képezi vállalati kultúránknak, és jövőképünknek is központi eleme. Fenntarthatósági stratégiánkat meghatározott célunk inspirálja. Aktív módon előmozdítjuk a fenntartható gazdaságra és társadalomra való átállást, elősegítjük a természeti környezet védelmét és megújítását, hozzájárulunk a stabil közösségek működéséhez és erősítjük az érdekelt felek bizalmát.

Korábbi stratégiánkra építve 2021-ben kidolgoztuk a 2030+ Fenntarthatósági Célok Keretrendszerét, amely három dimenziót foglal magában:

2030+ Fenntarthatósági Célok Keretrendszerünk

Új fenntarthatósági stratégiánk középpontjában törekvéseink megvalósítása áll, konkrét intézkedéseken és projekteken keresztül, a gyakorlati előrelépés érdekében. A 2030+ Fenntarthatósági Célok Keretrendszere révén új, hosszú távú ambíciókat fogalmaztunk meg a Megújuló bolygó, a Virágzó közösségek és a Megbízható partnerek három dimenziójában annak érdekében, hogy további előrelépést érjünk el e területen.

Fő célok 2030+

A változás fő mozgatórugói

Azt is meghatároztuk, miként kívánunk előre haladni értékláncunk mentén, három kulcsfontosságot kiemelve a rendszerszintű változás elérése érdekében:

  • Tevékenységünk központjában a termékek és technológiák állnak. Több értéket teremtünk ügyfeleink és fogyasztóink számára azáltal, hogy folyamatos innovációval jobb teljesítményt nyújtunk kisebb ökológiai lábnyom mellett.
  • Üzletvitelünk és a fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységeink középpontjában az emberek állnak. Ide tartoznak munkatársaink is, akik – a mindennapi munkájuk során szerzett szaktudásukkal és a magánéletükben egyaránt – hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. Ebbe beletartoznak az ellátási láncunkban részt vevők, ügyfeleink és fogyasztóink, szomszédaink, részvényeseink és azok a közösségek, amelyekben tevékenykedünk.
  • A partnerségek döntő szerepet játszanak a fenntarthatóság előmozdításában – értékláncunk mentén és azon túl. Segítjük ügyfeleinket és fogyasztóinkat ökológiai lábnyomuk csökkentése és az újrahasznosított erőforrások felelősségteljes felhasználása terén. Beszállítóinkkal együtt dolgozunk a fenntartható gyakorlat és az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében, és együttműködünk partnereinkkel a tudásmegosztás és a rendszerszintű megoldások közös előmozdítása érdekében.

Fontos témák azonosítása

Üzleti tevékenységünk és jelentéseink szempontjából releváns témák meghatározása és kategorizálása érdekében folyamatosan rögzítjük és értékeljük a fenntartható fejlődés kihívásait és lehetőségeit különböző eszközök segítségével. Értékeljük a témák fontosságát a vállalat, a környezet és a társadalom, valamint az érdekelt felek szempontjából. E folyamat eredményei a Megújuló bolygó, a Virágzó közösségek és a Megbízható partner elnevezésű témák három dimenziójára bonthatók – mindegyikhez három olyan témát rendelve, amelyeket a lényegességi elemzés során azonosítottunk. E kilenc tématerületen a fenntartható fejlődést globálisan és az értéklánc mentén egyaránt elő kívánjuk mozdítani üzleti tevékenységeink révén.