Stratégia

Több értéket akarunk teremteni – vásárlóink és fogyasztóink, a minket körülvevő közösségek és vállalatunk számára – miközben környezeti lábnyomunkat csökkentjük. Ez fenntarthatósági stratégiánk alapgondolata, amely ambiciózus célkitűzésekben ölt testet.

Hosszú időn át úgy tűnt, hogy a növekedés és a nyersanyagfogyasztás kéz a kézben halad, és egyik sem képzelhető el a másik nélkül. A lakosság és az életszínvonal növekedésének minden egyes fázisa egyre több és több természeti kincs felhasználásával járt együtt. Mivel a Föld népessége az előrejelzések szerint mintegy kilenc milliárdra nő 2050-re, ez a trend nem fog egyhamar megváltozni. Az elkövetkezendő évtizedekben a természeti kincsek – például a fosszilis tüzelőanyagok vagy a víz – fogyasztási üteme olyan mértékben felgyorsul, hogy azokat bolygónk már nem lesz képes pótolni.

Bár ezek a fejlemények kihívást jelentenek számunkra a jövőre nézve, egyúttal számtalan lehetőséget is rejtenek magukban: az innováció, valamint a hatékonyabb termelés válik a fenntarthatóság kulcsává. Olyan megoldásokra van szükségünk, amelyek egyre kevesebb alapanyag felhasználása mellett biztosítanak jó életszínvonalat az embereknek. Ez a vezérelve a Henkel fenntarthatósági stratégiájának: arra törekszünk, hogy olyan új utakat találjunk, amelyek további nyersanyagok felhasználása nélkül nyújtják a növekedést és az életminőség javítását. Innovatívan és ötletes gondolkodással kívánjuk tökéletesíteni termékeinket és megoldásainkat, miközben csökkenjük a vállalat ökológiai lábnyomát.

Érték & Meghatározás

2030-ra háromszorosára növeljük hatékonyságunkat 

Közreműködésünk a hat fókuszterületen 

Tevékenységünket hat fókuszterületre koncentráljuk a teljes értékláncban, amelyek tükrözik a fenntartható fejlődés kihívásait, és egyben kapcsolódnak működési folyamatainkhoz. A fenntartható fejlődés kulcsa az innováció és a kevesebb erőforrás-felhasználás mellett több érték előállítása, mert ez nem jár az életminőség feláldozásával. Annak érdekében, hogy a fejlődést a teljes értékláncon végigvigyük termékeinken és technológiáinkon keresztül, meghatározott területekre koncentrálunk, amelyek összegzik a működésünkkel kapcsolatos kihívásokat. Ezeket a fókuszterületeket két dimenzióra osztottuk: az egyik a „nagyobb érték előállítása”, a másik az „ökológiai lábnyom csökkentése”. Stratégiánk sikeres megalapozása és célkitűzéseink elérése érdekében folyamatosan tudatában kell lennünk mindkét szempontnak, és azoknak tükröződniük kell mind a munkatársaink napi tevékenységében, mind pedig üzleti folyamatainkban.

Kiemelt területeinket két dimenzióra osztjuk: „nagyobb érték” és „csökkentett lábnyom”. Célunk, hogy növeljük az általunk létrehozott értéket a „társadalmi fejlődés”, „biztonság és egészség” és „teljesítmény” területein. Az „energia és klíma”, a „nyersanyag és hulladék”, valamint a „víz és szennyvíz” területeken arra törekszünk, hogy tovább csökkentsük a felhasznált erőforrásokat, és ezáltal működésünk és termékeink ökológiai lábnyomát.

Mit kívánunk elérni 2030-ig

A 2030-as évre kitűzött 20 éves célunk, hogy a tevékenységeink, termékeink és szolgáltatásaink azonos környezeti lábnyoma mellett háromszor annyi értéket tudjunk teremteni. Ahhoz, hogy elérjük célunkat, miszerint megháromszorozzuk hatékonyságunkat 2030-ig, évente átlagosan 5-6 százalékkal javítanunk kell hatékonyságunkon. A 2011-2015 közötti célkitűzéseinket sikeresen teljesítettük. Az általunk előállított érték és ökológiai lábnyomunk közti arányt általánosságban 38%-kal tudtuk javítani, valamint 2020-ra 64%-kal sikerült növelni hatékonyságunkat.

Időközi célkitűzéseink fontos mérföldköveket jelentenek azon hosszútávú célunk felé vezető úton, hogy 2030-ra megháromszorozzuk hatékonyságunkat.

Nagyobb érték előállítása

Ökológiai lábnyom csökkentése

Amit eddig elértünk

Az elmúlt években jelentős előrehaladást értünk el a 2020-as időközi célkitűzésünk elérésében (a 2010-es évvel összehasonlítva). A stratégiai időszak végére a szén-dioxid-kibocsátással, hulladéktermeléssel és munkahelyi biztonsággal kapcsolatos céljainkat sikerült még meg is haladnunk.

Releváns témák meghatározása, betekintés- és perspektívanyerés

Az üzleti tevékenységeinkhez és a jelentésekhez kapcsolódó témák meghatározása és kategorizálása érdekében folyamatos nyilvántartási és értékelési folyamatot végzünk a fenntartható fejlődés kihívásainak és lehetőségeinek felmérésében és értékelésében, különféle eszközök segítségével. Felbecsüljük a vállalat, a környezet és a társadalom, valamint az érdekelt felek számára a témák fontosságát. Az érintettekkel folytatott párbeszéd segít abban, hogy rálássunk az üzleti tevékenységünkön kívül eső szempontokra is és elősegíti a prioritások és kihívások közös megértését. Figyelembe vesszük a különféle pénzügyi és fenntarthatóság-orientált minősítések értékelési kritériumait, valamint a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI) irányelveit is. Ezen folyamatok eredményei hat fókuszterületre sorolhatók be, amelyeket fontossági elemzésben azonosítottuk. Ezeken a kiemelt területeken üzleti tevékenységeinkkel az értéklánc mentén globális szinten szeretnénk ösztönözni a fenntartható fejlődést.

FókuszterületeinkTársadalmi fejlődésTeljesítményEgészség és biztonságEnergia és klímaNyersanyag és hulladékVíz és szennyvíz