VIRÁGZÓ KÖZÖSSÉGEK

Tevékenységünkkel és márkáinkkal aktívan segítjük az embereket, hogy jobb életet élhessenek.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az emberek jobb életet élhessenek. Társadalmi felelősségünk az esélyegyenlőség előmozdítása, a sokszínűség megerősítése, és az emberi jogok tiszteletben tartása. Munkatársainknak élethosszig tartó tanulási lehetőséget, vonzó és egészséges munkakörnyezetet kínálunk. Világszerte támogatjuk a társadalmi fejlődést és az oktatáshoz való hozzáférést, valamint segítséget nyújtunk vészhelyzetekben.


Henkel Sustainability Film 2022_Support equity, education and wellbeing

Esélyegyenlőség

A sokszínűség, esélyegyenlőség és befogadás megerősítése, az emberi jogok tiszteletben tartása és jobb életkörülmények megteremtése.

Az etikus és jogszerű üzletvitelre vonatkozó alapelvünk elválaszthatatlanul kapcsolódik az emberi jogok, valamint azon országok szokásainak, hagyományainak és társadalmi értékeinek tiszteletben tartásához, ahol tevékenységet folytatunk. A sokszínűség és befogadás üzleti szükségszerűség, és vállalati kultúránk elengedhetetlen része. Meg vagyunk róla győződve, hogy egy globalizált világban a munkaerő sokszínűsége, valamint a nyílt és megbecsülést előtérbe helyező vállalati kultúra fontos sikertényező. Célunk, hogy folyamatosan növeljük a vállalatnál a női munkatársak számát minden szinten, és célkitűzésünk, hogy 2025-re elérjük a nemek közötti egyenlőséget minden vezetői szinten.

Oktatás

Támogatjuk az élethosszig tartó tanulását és oktatását, és ösztönözzük az embereket, hogy tegyenek lépéseket a fenntarthatóság érdekében.

A fenntarthatósági stratégiánk bevezetése kapcsán a munkatársak valósítják meg célkitűzéseinket az elkötelezettségük, képességeik és tudásuk segítségével. Ezért szeretnénk elősegíteni dolgozóink elkötelezettségét a fenntarthatóság iránt. Bővítettük meglévő képzési kínálatunkat egy holisztikus elkötelezettségi programmal. Az a cél, hogy munkatársainkat átfogó módon felvértezzük azzal a tudással, készséggel és gondolkodásmóddal, amely központi szerepet játszik a Henkel vezető szerepében a fenntarthatóság terén. Arra is törekszünk, hogy bevonjuk, valamint ösztönözzük őket arra, hogy mind munkakörnyezetükben, mind magánéletükben aktívan vegyenek részt a fenntarthatóságban.

Emellett tovább kívánjuk bővíteni a társadalom érdekeit szolgáló oktatási programjainkat és önkéntes elköteleződésünket. A Forscherwelt a Henkel hozzájárulása a tudományos műveltséghez.

Jóllét

Elősegítjük az egészséget és jóllétet, valamint támogatjuk a társadalmi fejlődés.

Elősegítjük munkatársaink egészségét és vitalitását, hogy egy agilis, kiemelkedő teljesítményű szervezetet hozzunk létre. Ennek érdekében globálisan egységes egészségügyi és biztonsági szabványokat veszünk alapul, és célzott egészségfejlesztési, valamint preventív programokat biztosítunk.  Ezzel megelőzzük a munkahelyi és általános egészségügyi kockázatokat, amelyek betegségekhez vezethetnek. A telephelyeinken lévő széles körű egészségügyi kínálatunk egyaránt foglalkozik munkatársaink testi egészségének és szellemi vitalitásának megőrzésével.