VIRÁGZÓ KÖZÖSSÉGEK

Két kisgyerek egy kutatónővel képet színeznek az asztalnál

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az emberek jobb életet élhessenek. Társadalmi felelősségünk az esélyegyenlőség előmozdítása, a sokszínűség megerősítése, és az emberi jogok tiszteletben tartása. Munkatársainknak élethosszig tartó tanulási lehetőséget, vonzó és egészséges munkakörnyezetet kínálunk. Világszerte támogatjuk a társadalmi fejlődést és az oktatáshoz való hozzáférést, valamint segítséget nyújtunk vészhelyzetekben.

Esélyegyenlőség

A sokszínűség, esélyegyenlőség és befogadás megerősítése, az emberi jogok tiszteletben tartása és jobb életkörülmények megteremtése.

Csökkentsük az egyenlőtlenségeket, és senkit se hagyjunk hátra - ez a valódi társadalmi fejlődés kulcsa. Ez a haladás az elmúlt néhány évben komoly kihívással szembesült. A globális események növelték a kirekesztést, fokozták a kulturális megkülönböztetést, és akadályozták a társadalmi fejlődést a körülöttünk lévő világban.

Tudjuk, hogy a méltányosság áll a válság idején előrevivő megoldások középpontjában. Ez vezérli a cselekvéseink átalakító hatását célzó menetrendünket. A méltányosság összekötő kapocs a különböző témák között, és tevékenységünk széles körének mozgatórugója.

A kreativitás és az innováció előmozdítása szempontjából döntő fontosságú, hogy az emberek - minden különbözőségükkel együtt - a társadalomban és a munkahelyünkön megteremtsék az összetartozás érzését. Mindannyiunknak meg kell hallgatnunk a különböző hangokat, és meg kell értenünk a különböző nézőpontokat és gondolkodásmódokat. Közös utunk egy olyan bizalmon alapuló vállalati kultúra kialakítása, ahol munkavállalóinkat arra ösztönözzük, hogy kezdeményezően lépjenek fel, proaktívan gondolkodjanak, és legyenek nyitottak az új ötletek megosztására.

Elfogadjuk azt a szerepet, amelyben a vállalatok kulcsszerepet játszhatnak a káros hatások csökkentésében és a pozitív hatások előmozdításában.

A sokszínűség, esélyegyenlőség és befogadás erősíti az összetartozás kultúráját

A Henkelnél a Sokszínűség, az Esélyegyenlőség és a Befogadás (DEI) üzleti szükségszerűség, és vállalati kultúránk szerves részét képezi. Célunk az összetartozás kultúrájának előmozdítása és a méltányosságra való törekvés, hogy felszabadítsuk a sokszínűségünkben rejlő teljes lehetőséget. Meggyőződésünk, hogy a sokszínű munkaerő, valamint a nyitott és megbecsülő vállalati kultúra fontos sikertényező a globalizált világban. A különböző perspektívák, kultúrák és gondolkodásmódok lehetővé teszik számunkra, hogy kreatív és innovatív termékekkel, szolgáltatásokkal és megoldásokkal felelhessünk meg egyre sokszínűbb piacaink és érdekelt feleink igényeinek. Számos programmal és képzéssel erősítjük a sokszínűség megértését és megbecsülését, miközben előmozdítjuk a befogadó vállalati kultúrát.

Annak érdekében, hogy konkrét intézkedésekkel támasszuk alá a nemek közötti egyenlőség iránti elkötelezettségünket, 2023-ban bejelentettük a nemi szempontból semleges szülői szabadságot. Az új globális iránymutatás 2024 folyamán minden alkalmazottunk számára garantálja a nemi szempontjából semleges, nyolchetes szülői szabadságot. Ez azt jelenti, hogy mindkét szülő rugalmasan veheti ki a 100%-os fizetett szülői szabadságot, a gondozó szerepe, nem pedig neme, illetve örökbefogadó vagy biológiai szülő státusza alapján.

Az emberi jogok tiszteletben tartása iránti elkötelezettségünk

A Henkel egyértelmű politikája, hogy etikus és törvényes módon folytatja üzleti tevékenységét. Ez elválaszthatatlanul kapcsolódik a nemzetközileg elismert emberi jogok tiszteletben tartása iránti elkötelezettségünkhöz. Már 1994-ben a Henkel küldetése és alapelvei dokumentumában hangsúlyozta, hogy a társadalmi értékek és normák tiszteletben tartása a vállalati politikánk szerves részét képezi.

Oktatás

Támogatjuk az élethosszig tartó tanulását és oktatását, és ösztönözzük az embereket, hogy tegyenek lépéseket a fenntarthatóság érdekében.

Az oktatás az egyik legerősebb eszköz a pozitív változásokhoz. Az oktatás lehetővé teszi az emberek számára, hogy elsajátítsák azokat az ismereteket és készségeket, amelyekkel kiemelkedhetnek a szegénységből, kiegyenlíthetik az egyenlőtlenségeket és egészségesek maradhatnak. Az oktatás és az egész életen át tartó tanulás, mint eredendő jogok és mint más jogok megvalósításának eszközei, kulcsfontosságú elemek, amelyek stratégiánkat vezérlik.

A folyamatos tanulás ösztönzi az innovációt és a kreativitást. A tanulás és a fejlődés kritikus elemei a mindennapi munkánknak, de ugyanígy az is, hogy az alapfeladatainkon kívüli tanuláson keresztül fejlődhetünk. A hagyományos tanulási módszerekkel szemben olyan innovatív programokra összpontosítunk, amelyek holisztikus, elkötelezett megközelítést alkalmaznak a tanuláshoz, és amelyek nagy hangsúlyt fektetnek a tudásra, a készségekre és a gondolkodásmódra.

A tanulásnak ez a kulcsfontosságú megközelítése a munkatársainkkal kezdődik, de tovább megy, vevőinkhez és a közösségekhez, ahol működünk. Tevékenységeink célja, hogy képessé tegyük az embereket az innovatív ötletek, fenntartható viselkedésmódok és új digitális megoldások kifejlesztéséhez szükséges készségekkel és kompetenciákkal, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy megbirkózzanak a jövőbeli kihívásokkal és kihasználják a lehetőségeket.

Társadalmi szerepvállalás

Munkatársainkkal, nyugdíjasainkkal, ügyfeleinkkel, fogyasztóinkkal, partnereinkkel és jótékonysági szervezeteinkkel együtt elkötelezettek vagyunk amellett, hogy üzleti tevékenységünkön túlmenően világszerte tartósan hozzájáruljunk a társadalomhoz. A Henkel elkötelezettsége három pilléren alapul: a munkatársaink önkéntes tevékenysége, a jótékonysági szervezetekkel való partnerségek és a természeti katasztrófákra összpontosító gyorssegélyek.

A vállalati felelősségvállalásunk a mi módszerünk arra, hogy „társadalmunkat alkalmassá tegyük a jövőre nézve". Tevékenységeink célja, hogy az oktatáson keresztül képessé tegyük az embereket az innovatív ötletek, fenntartható viselkedésmódok és új digitális megoldások kifejlesztéséhez szükséges készségek és kompetenciák megszerzésére, amelyek révén képesek lesznek megbirkózni a jövő kihívásaival és kihasználni a lehetőségeket.

Jóllét

Elősegítjük az egészséget és jóllétet, valamint támogatjuk a társadalmi fejlődés.

A jóllétet egyre inkább holisztikus szemszögből vizsgálják, amely a fizikai, mentális és szociális szempontokat elválaszthatatlanul összekapcsolódónak tekinti - és mi a Henkelnél is így értelmezzük.

Annak lefordítása, hogy mit jelent a jóllét az egyre gyorsabb tempójú és digitális munkakörnyezetben, azzal az elvárással jár, hogy újragondoljuk a megközelítésünket és alkalmazkodjunk ezekhez a körülményekhez. A jóléti kultúra fenntartásához elengedhetetlen a befogadó és együttműködő megközelítés. Annak megértése, hogy a fizikai munkahely hogyan határozza meg a jóllétet, kulcsfontosságúvá válik egy olyan korban, amikor a munkahelyek megváltoznak. A kreativitást elősegítő és a rugalmasságot támogató optimális munkakörnyezet megteremtése magában foglalja munkahelyeink megújítását, hogy jobban megfeleljenek a munkavállalók igényeinek.

A mentális egészséggel kapcsolatos intézkedések továbbra is fontos szempontok a jólléti stratégiánk megvalósításában. Egy másik kulcsfontosságú terület a pozitív változás előmozdítása érdekében ezen a területen a digitális eszközök előnyeinek megértése, mint a munkavállalók jóllétének előmozdításának kulcsa.

Ahogy a munkavállalói jóllétről alkotott ismereteink egyre bővülnek, továbbra is elkötelezettek vagyunk a jóllét vállalati kultúránkba való integrálásának holisztikus megközelítése mellett.

Az egészség és a jóllét fenntartása és javítása

Elősegítjük munkatársaink egészségét és vitalitását, hogy segítsük egy agilis, nagy teljesítményű szervezet létrehozását. Ennek érdekében világszerte egységes egészségügyi és biztonsági előírásokra támaszkodunk, valamint egészségügyi és preventív programokkal védekezünk a munkahelyi kockázatok ellen, amelyek betegséghez vezethetnek. A telephelyeinken kínált szolgáltatások széles skálája két célt szolgál: dolgozóink fizikai egészségének előmozdítását (dohányzásról leszoktató szemináriumok, egészségügyi szűrések, AIDS-megelőzés stb. révén), valamint mentális vitalitásuk megőrzését (stresszkezelés és hasonló intézkedések révén).

Az éves globális egészségügyi kampány holisztikus megközelítés, amely összekapcsolja az egészség mentális, fizikai és társadalmi összetevőit. 2023-ban az “Eat Smart – Take Part” kampány a munkavállalók mentális ellenálló képességének javítását tűzte ki célul azáltal, hogy összehozza az embereket, egyesíti a kultúrákat és feltárja az egészséges táplálkozás és főzés témakörét. A globális egészségügyi kampány a Henkel összes alkalmazottjának több mint 90 százalékát elérte világszerte.

A munka jövője

A Henkelnél a teljesítményt az eredmények és nem a jelenlét alapján mérjük. Ezért támogatjuk már évek óta a rugalmas munkamodelleket. A bizalom kultúrájára alapozva a részmunkaidő, a rugalmas munkaidő, az új munkahelyi koncepciók és a mobil munkavégzés a munkánk természetes részét képezik. A jövő munkahelyét szeretnénk megteremteni a munkavállalóink számára.

A Smart Work holisztikus megközelítéssel készíti fel munkavállalóinkat és szervezetünket a munka jövőjére. A Smart Work nemcsak arra terjed ki, hogy hogyan alakítjuk ki a mobil és az irodai munka közötti kapcsolatot, hanem arra is, hogy irodáink hogyan támogathatják jobban a munkatársaink közötti együttműködést és a kreativitást, hogyan javíthatjuk egészségügyi programunkat, és hogyan fedezhetjük fel a digitális világban rejlő lehetőségeket.