Vállalatirányítás & Compliance

A Henkel számára kiemelten fontos a felelős vállalatirányítás és a jogi megfelelőség mind helyi szinten, mind pedig a teljes Henkel csoportot tekintve. Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő vállalati folyamatok, a különböző jogszabályi követelményeknek való megfelelés és az interkulturális érzékenység mind-mind fontos elemei annak, hogy a nemzetközi üzleti világban sikeresek legyünk.

Olyan vállalatként, amely kiemelten törekszik etikusan működni minden területen, a Henkel munkavállalók magatartása nem választható külön a vállalat jóhírnevétől és arculatától. Minden Henkel munkavállalótól elvárjuk, hogy betartsák a jogszabályokat és előírásokat, kerüljék az összeférhetetlenséget, és tartsák tiszteletben azon országok kulturális és társadalmi hagyományait, szokásait, amelyekben a Henkel üzleti tevékenységet folytat. A Henkel etikai kérdésekben nem ismer kompromisszumot. A nem megfelelő magatartáshoz nem fűződhet semmilyen Henkel érdek, ennek megfelelően a jogsértéseket sem toleráljuk. A Compliance a Henkel üzleti folyamatainak szerves része.

A Henkel Igazgatósága felel a Henkel Compliance Szervezetéért. A Compliance Szervezet biztosítja a jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelést világszerte. A Henkel csoportért felelősséget vállaló „General Counsel & Chief Compliance Officer (CCO)” irányítása alatt a Henkel csoportszinten hozta létre Compliance Szervezetét, amely központi, régiós és helyi egységekből áll. Emellett a CCO munkáját segíti a területeken átívelő Compliance & Risk Committee (CRC), és a Henkel funkcióinak és üzletágainak számos kollégája. A különböző feladatok és felelősségi körök pontosan kerültek meghatározásra. 

A Compliance Szervezet három szinten működik, ezek a „Megelőzés,” „Észlelés” és „Válaszreakció”. A Szervezet az egész vállalatcsoportot érintő compliance ügyeket irányítja, koordinálja az ilyen irányú képzéseket, ellenőrzi a belső és külső szabályok betartását, illetve támogatja a Henkel csoport egészét érintő belső szabályok alkotását és végrehajtását.

A Compliance ügyek rendszeresen jelentésre és megvitatásra kerülnek az Igazgatósággal, a felügyelőbizottság auditbizottságával, a részvényesi testülettel, illetve több egyéb vállalati és helyi szintű szervvel. 
 

További információ

DMS_Description_Henkel.pdfPreviewImage

Adatvédelmi Irányítási Rendszer

A Henkel számára kiemelten fontos, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű módon történjen, és ezen érdek mentén megfelelő adatvédelmi irányítási rendszer működjön a vállalatnál.
A Henkel európai Adatvédelmi Irányítási Rendszerét 2019-ben auditálták az IDW PS 980 auditálási szabvány alapján és az IDW PH 9860.1 szabvány figyelembevételével az irányítási rendszer alkalmassága, végrehajtása és hatékonysága tekintetében.
A Henkel az első a német vállalatok közül, amely sikerrel felelt meg ilyen jellegű auditnak az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének hatályba lépését követően.
 

Compliance management system-en-COM.pdfPreviewImage (2)

Compliance Irányítási Rendszer

A Henkel vállalati kultúrájának része a megfelelőségi folyamatok folyamatos ellenőrzése és fejlesztése.
Vállalatunk csoportszinten működő compliance rendszere már több alkalommal, legutóbb 2022-ben került auditálásra versenyjogi és a korrupció elleni fellépés szempontjából. Az audit az IDW PS 980 compliance szabvány alapján és az ISO 37301 szabvány figyelembevételével zajlott a csoportszintű compliance folyamatok alkalmasságát, végrehajtását és hatékonyságát vizsgálva.
A Henkel már sokadik alkalommal felelt meg sikeresen az auditnak.