A FENNTARTHATÓSÁG ÖSZTÖNZÉSE

Napelemek a naplementében, szélmalmokkal a háttérben

A világ óriási kihívásokkal néz szembe. Felelősségünknek tekintjük, hogy hozzájáruljunk e kihívások megoldásához azáltal, hogy a ragasztás, tömítés és bevonatolás területén az anyagtudomány és a tudományos szakértelem révén lehetővé tesszük a fenntarthatóságot. Az ügyfeleink és fogyasztóink iparágaiban tapasztalható trendek és kihívások mélyreható ismerete alapján három olyan fókusztémát határoztunk meg, ahol megoldásainkkal a legnagyobb hatást érhetjük el: Klíma, körkörösség és biztonság.


Célunk, hogy értékláncunkban előrelépést érjünk el azáltal, hogy termékeink és partnerkapcsolataink révén rendszerszintű változásokat hajtunk végre.

TERMÉKEINK

Bejárati rész fa galériákkal és lépcsővel a kép közepén

Minden tevékenységünk középpontjában a termékek és technológiák állnak. Több értéket teremtünk ügyfeleink és fogyasztóink számára azáltal, hogy folyamatos innovációval jobb teljesítményt kínálunk csökkentett ökológiai lábnyom mellett.

EGYÜTT­MŰKÖDÉSEK

A Henkel befektetett a Direct-C technológiai start-up vállalkozásba, amely kifinomult érzékelő technológiát fejlesztett ki a karimák és csővezetékek szénhidrogén-szivárgásainak korai észlelésére.

A partnerségek döntő szerepet játszanak a fenntarthatóság ösztönzésében értékláncunk mentén és azon túl. Segítjük ügyfeleinket és fogyasztóinkat ökológiai lábnyomuk csökkentésében és az erőforrások felelősségteljes felhasználásában. Beszállítóinkkal együtt dolgozunk a fenntartható gyakorlatok támogatása és az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében, és együttműködünk partnerekkel a tudásmegosztás valamint a rendszerszintű megoldások közös előmozdításának javára.  

Kötelezettségvállalásaink és állásfoglalásunk

A Henkel elkötelezett a másokkal való párbeszéd mellett, akik számára fontos a vélemények sokszínűségének tiszteletben tartása és a konstruktív eszmecsere. Aktívan részt veszünk a fontos társadalmi-politikai vitákban azáltal, hogy közelebbről megvizsgáljuk a kiválasztott kérdéseket.