Compliance – Visszaélésbejelentési eljárás és Compliance Hotline

A Henkel jogszerűen és etikusan működni kívánó nagyvállalat. A jogszabályok, így a bejelentésvédelmi normák követése kiemelten fontos. A vállalati visszaélések jelentésére szolgáló rendszer hozzájárul ahhoz, hogy felismerjük a lehetséges jogsértéseket, és hogy megfelelő lépéseket tegyünk azok megelőzésére. A Henkel arra kéri kollégáit, partnereit, valamint az üzleti tevékenységéhez más módon kapcsolódó személyeket, hogy jelentsék a Henkel felé a visszaéléseket. A Henkel minden bejelentést kivizsgál, az érintett személyek – így a bejelentő és a bejelentésben érintett személy – jogait tiszteletben tartja és a bejelentő által megadott adatokat, információkat a lehető legnagyobb titoktartás mellett kezeli. A jóhiszemű bejelentők védelmet élveznek, velük szemben a Henkel nem tolerál semmifajta retorziót.

Visszaélés bejelentésre vonatkozó eljárás

Mit kell jelenteni?

A Henkel Magatartási Kódexe (Code of Conduct), a Leadership Commitments és más belső szabályzatok iránymutatást adnak az elfogadott viselkedésre, üzleti gyakorlatra. Ezek a szabályok nemcsak a Henkel munkatársakra vonatkoznak, de betartásukat elvárjuk partnereinktől is. Visszaélést jelent a fenti dokumentumokba vagy a jogszabályokba ütköző magatartás. 

Hol lehet bejelentést tenni? 

A visszaélések bejelentésére több lehetőség is rendelkezésre áll.

  • A Henkel alkalmazottai természetesen fordulhatnak felettesükhöz, a HR-hez vagy a helyi Compliance felelőshöz/ Jogi osztályhoz. Itt nemcsak bejelentést tehetnek az általuk észlelt visszaélésről, de észrevételeiket is jelezhetik, illetve tanácsot is kérhetnek.
  • A Henkel Corporate Compliance szervezetét a Henkel AG & Co. KGaA igazgatótanácsa bízta meg a bejelentések felelős kivizsgálásával. A Corporate Compliance szervezet elérhetőségei:
    • e-mail: compliance.office@henkel.com 
    • honlapon elérhető, kifejezetten erre a célra kialakított űrlap
    • Henkel Compliance Hotline – itt névtelen bejelentés is tehető. A Compliance hotline telefonos és webes elérhetősége és a hozzáférési kódok a lenti táblázatban találhatók.
  • Az Európai Unióban működő Henkel cégekkel kapcsolatban bejelentés a Henkel szervezetétől független, külső jogi iroda felé is tehető.  Az iroda titoktartási kötelezettséggel tartozik.

Bejelentések feldolgozása, az azokhoz való hozzáférés

A Henkel a legnagyobb gondossággal, bizalmasan, az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezel minden bejelentést. Ennek megfelelően a bejelentésekhez csak a Henkel Compliance Group szervezete (helyi és globális) és adott esetben a vizsgálathoz szükséges más Henkeles kollégák, valamint külső szakértők/vizsgálók férhetnek hozzá, illetve vizsgálhatják ki és követhetik nyomon a bejelentést.

A vizsgálat objektíven, részre hajlás nélkül, tisztességes módon és dokumentáltan zajlik. Az eljárás során az ártatlanság vélelme megillet minden érintett személyt. 

A Henkel határozottan lép fel a feltárt szabálysértések elkövetőivel szemben. A vizsgálat alapján az esetről és a megfelelő intézkedésekről általában a Henkel (helyi és globális) Compliance szervezete dönt, az illetékes üzletágvezetőkkel és a HR-rel egyeztetve. Amennyiben a vizsgálat szabálytalanságot tár fel, akkor a Henkel megteszi a szükséges lépéseket a jogsértőkkel szemben, adott esetben a Henkel bevonhatja a hatóságokat is.

Visszajelzés a bejelentő felé, a bejelentő védelme

A bejelentőnek a lehető leghamarabb válaszolunk. Általános szabály, hogy a bejelentést követően hét napon belül visszaigazolást kell küldeni a bejelentés átvételéről, valamint három hónapon belül tájékoztatást kell adni az ügyről, annak kimeneteléről vagy fejleményeiről. A válasznak figyelemmel kell lennie a Henkel titoktartási kötelezettségére és az érintett személyek személyiségi jogaira.

A Henkel nem tolerál a bejelentőkkel szemben semmilyen retorziót. A jóhiszemű bejelentőket védelem illeti meg, még akkor is, ha a bejelentés alaptalannak bizonyul.

Személyes adatok védelme

A magyar Henkel szervezetnek továbbított bejelentésre, az ezzel kapcsolatos adatkezelésre a Henkel Magyarország honlapján elérhető adatvédelmi tájékoztatója irányadó.

Henkel Corporate Compliance szervezetéhez címzett bejelentésekkel kapcsolatos adatkezelésre a Henkel AG & Co. KGaA adatvédelmi tájékoztatója vonatkozik. 

A külső jogi iroda felé tett bejelentésre a jogi iroda adatvédelmi tájékoztatója érvényes, mely az iroda honlapján érhető el.

 

Country

Phone Instruction

Webservice URL
(general URL: www.speakupfeedback.eu/web/ntvoru )

Access code

Language Option 1

Language Option 2

Language Option 3

Language Option 4

1

ALGERIA

+31 205043252 (paid number)

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/dz

67111

Arabic

French

English

2

ARGENTINA

08006660078

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ar

67111

Latin American Spanish

US English

3

AUSTRALIA

1800452051

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/au

67111

English

4

AUSTRIA

0800-295175

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/at

67111

German

English

5

BELARUS

882000730010

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/by

67111

Russian

English

6

BELGIUM

0800-71365

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/be

67111

Flemish

French

English

7

BOSNIA AND HERZEGOVINA

080082872

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ba

67111

Bosnian

English

8

BRAZIL

08008919678

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/br

67111

Brazilian Portuguese

US English

9

BULGARIA

008001194474

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/bg

67111

Bulgarian

English

10

CANADA

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

11

CHILE

12300202775

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cl

67111

Latin American Spanish

US English

12

CHINA

4009901434
If you are calling with provider Unicom:
108007440179
If you are calling with provider Telecom (landline only):
108004400179
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cn

67111

Mandarin Simplified

Cantonese Simplified

English

13

COLOMBIA

18009440692

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/co

67111

Latin American Spanish

US English

14

COSTA RICA

08000440029

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cr

67111

Latin American Spanish

US English

15

CROATIA

0800223069

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hr

67111

Croatian

English

16

CYPRUS

80091182

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cy

67111

Greek

English

17

CZECH REPUBLIC

800 900 538

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cz

67111

Czech

English

18

DENMARK

80885638

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/dk

67111

Danish

English

19

EGYPT

0800-0000615

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/eg

67111

Arabic

English

20

ESTONIA

800 0044 208

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ee

67111

Estonian

English

21

FINLAND

08001-13031

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/fi

67111

Finnish

English

22

FRANCE

0800-908810

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/fr

67111

French

English

23

GEORGIA

0706777347

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ge

67111

Georgian

English

24

GERMANY

0800-1801733

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/de

67111

German

English

25

GREECE

0080044142695

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gr

67111

Greek

English

26

GUATEMALA

18003000132

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gt

67111

Latin American Spanish

US English

27

HONG KONG SAR, GREATER CHINA

800963161

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hk

67111

Mandarin Traditional

Cantonese Traditional

English

28

HUNGARY

0680981359

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hu

67111

Hungarian

English

29

INDIA

0008004401221

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/in

67111

English

Hindi

30

INDONESIA

If you are calling with provider Indosat: 001 803 440 559
If you are calling with provider Telkom: 007 803 440 559
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/id

67111

Indonesian

English

31

IRAN

+98 21 9100 9845

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ir

67111

Persian

English

32

IRELAND

1800-552136

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ie

67111

English

33

ISRAEL

1809444260

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/il

67111

Hebrew

Arabic

English

34

ITALY

800-787639

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/it

67111

Italian

English

35

JAMAICA

1800 986 8634

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jm

67111

US English

36

JAPAN

0120 774878

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jp

67111

Japanese

English

37

JORDAN

080022868

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jo

67111

Arabic

English

38

KAZAKHSTAN

88003332641

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/kz

67111

Kazakh

Russian

English

39

KENYA

0800733255

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ke

67111

Swahili

English

40

KOREA (SOUTH)

007984424261

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/kr

67111

Korean

English

41

LATVIA

8000 2490

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lv

67111

Latvian

English

42

LEBANON

01426801
Wait for the tone or instructions, and then dial:
800-876-1871
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lb

67111

Arabic

French

English

43

LITHUANIA

880090006

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lt

67111

Lithuanian

English

44

MALAYSIA

1-800-88-4307

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/my

67111

Malay

English

45

MEXICO

8001234618

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/mx

67111

Latin American Spanish

US English

46

MOROCCO

0800-092359

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ma

67111

Arabic

French

English

47

NETHERLANDS

0800 0222931

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/nl

67111

Dutch

English

48

NEW ZEALAND

0800450436

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/nz

67111

English

49

NIGERIA

07080601488

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ne

67111

English

50

NORWAY

800-18333

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/no

67111

Swedish

English

51

PERU

080052767

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pe

67111

Latin American Spanish

US English

52

PHILIPPINES

1800 1441 0215

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ph

67111

Filipino

English

53

POLAND

008004411739

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pl

67111

Polish

English

54

PORTUGAL

800-831528

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pt

67111

Portuguese

English

55

PUERTO RICO

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

56

ROMANIA

0800894540

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ro

67111

Romanian

English

57

RUSSIA

810 800 2626 9902

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ru

67111

Russian

English

58

SAUDI ARABIA

8008442726

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sa

67111

Arabic

English

59

SERBIA

0800190078

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/rs

67111

Serbian

English

60

SINGAPORE

1800-8232206

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sg

67111

English

Malay

61

SLOVAKIA

0800004529

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sk

67111

Slovak

English

62

SLOVENIA

080080806

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/si

67111

Slovene

English

63

SOUTH AFRICA

0800991526

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/za

67111

Afrikaans

English

64

SPAIN

900-973174

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/es

67111

Spanish

English

65

SWEDEN

020-798813

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/se

67111

Swedish

English

66

SWITZERLAND

0800-561422

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ch

67111

German

French

Italian

English

67

SYRIA

N/A

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sy

67111

Arabic

English

68

TAIWAN, GREATER CHINA

00801444317

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tw

67111

Mandarin Traditional

English

69

THAILAND

001800 441 4284

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/th

67111

Thai

English

70

TUNISIA

0021631365959

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tn

67111

Arabic

French

English

71

TURKEY

00800 448824369

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tr

67111

Turkish

English

72

UKRAINE

0800 801 192

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ua

67111

Ukrainian

Russian

English

73

UNITED ARAB EMIRATES

80004412727

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ae

67111

Arabic

English

74

UNITED KINGDOM

0800-1693502

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gb

67111

English

75

UNITES STATES OF AMERICA

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

76

VENEZUELA

0058 212-7202008

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ve

67111

Latin American Spanish

US English

77

VIETNAM

Viettel: 12280319
VPNT/Vinaphone: 120852140
Mobifone: 121020030
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/vn

67111

Vietnamese

English