KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG

circular-economy

Megvédi a termékeket, amelyeket szeretünk és tájékoztatást nyújt arról, hogyan kell biztonságosan és felelősségteljesen használni őket – de a csomagolásnak a körforgásos gazdaság részévé kell válnia.

A körforgás elősegítése

A hulladék és az ezzel összefüggő negatív környezeti hatások minimalizálásának legjobb módja a csomagolóanyagok kiküszöbölése, csökkentése és - ahol ez nem lehetséges - újrahasznosítása, különösen a fogyasztási cikkeink esetében. Célunk, hogy az általunk felhasznált csomagolóanyagok mennyiségét minimálisra csökkentsük - anélkül, hogy ez a termékeink minőségét, teljesítményét vagy biztonságát veszélyeztetné -, és hogy a fogyasztóknak minden szükséges információt megadjunk a biztonságos használathoz és a megfelelő ártalmatlanításhoz. Néhány kivételtől eltekintve ma már úgy fejlesztettük ki csomagolásainkat, hogy a fogyasztók által elvárt teljesítményszintet nyújtsák, miközben minimalizálják az erőforrások felhasználását. Emellett csomagolásaink a meglévő gyűjtő- és újrahasznosítási rendszerekben is ártalmatlaníthatók.

Ugyanakkor az erőforrás-felhasználás csökkenthető, ha az anyagokat a lehető legtovább a gazdaság körforgásában tartjuk. Következésképpen küldetésünk, hogy fenntartható forrásokból származó anyagokat alkalmazzunk, és a csomagolást úgy tervezzük meg, hogy az új termékek alapanyagaként újra felhasználható legyen, így zárva az anyagkörforgást. Csomagolásfejlesztőink szorosan együttműködnek a beszállítókkal, csomagolóanyag-gyártókkal, újrahasznosítókkal és újrafeldolgozókkal, hogy megfeleljenek a funkcionális csomagolás követelményeinek.

Az Adhesive Technologies üzletágunkban az újrahasznosítást elősegítő innovatív megoldásokra és az anyagok szétválasztására összpontosítunk, hogy lehetővé tegyük a termékek és termékrészek javítását, újrafelhasználását és felújítását.

A Henkel is számos megközelítést alkalmaz a zárt körfolyamatú újrahasznosítás megvalósítására saját gyártási folyamataiban. Ezen a területen hangsúlyt fektetünk az összes újrahasznosítható hulladék szelektív gyűjtésére telephelyeinken.

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability Film 2022 Promote circularity (Thumbnail)

Csomagolási stratégiánk:
Erős fókusz, ambiciózus célok

A Henkelnél felismertük a csomagolással kapcsolatos felelősségünket. Elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság előmozdítására és az elkötelezettség életre hívására, ambiciózus célok révén. Stratégiánk a körforgásos gazdaság koncepciója köré épül, és arra összpontosít, hogy a kör lezárására a fenntartható forrásokból származó anyagokat és az intelligens tervezést alkalmazzuk – az emberek és a bolygó javára.

A csomagolás körforgásos gazdaságának előmozdítására irányuló stratégiánk három pillérre összpontosul:

1. Intelligens csomagolástervezés és a csomagolóanyagok csökkentése

A fenntartható csomagolási megoldások a legjobb módja a hatékony és költséghatékony körforgásos gazdaság létrehozásának. Az innovatív tervezés alapvető fontosságú abban, hogy a szűz nyersanyagokat lehetőség szerint újrahasznosított vagy megújuló alternatívákkal helyettesítsük, ami lehetővé teszi a fenntarthatóbb vagy megújuló anyagok használatát. Célunk, hogy 2025-re a Henkel csomagolásainak 100 százaléka rendelkezzen az újrahasznosítási folyamathoz szükséges összes tulajdonsággal, vagy újrafelhasználható legyen.

2. Fenntartható forrásból származó anyagok használata

A Henkel folyamatosan dolgozik azon, hogy növelje az újrahasznosított tartalom arányát a csomagolásában. Célunk továbbá, hogy fenntartható nyersanyagokból készült csomagolásokat használjunk. A legelterjedtebb megújuló alapanyagokból készült csomagolóanyagok a papír és a karton. Célunk, hogy a csomagolásainkban használt papír és karton 100 százalékát újrahasznosított anyagból, vagy ahol szűz rostra van szükség, ott tanúsított, fenntartható erdészeti forrásból szerezzük be.

3. A kör bezárása közösen

A csomagolási értéklánc mentén működő szervezetekkel együttműködve haladunk előre az újrahasznosítás infrastruktúrájában. A kiterjesztett gyártói felelősségvállalás (Extended Producer Responsibility, EPR) keretében arra törekszünk, hogy ne kerüljön sor a csomagolási hulladék szabályozatlan ártalmatlanítására. E környezetvédelmi cél elérése érdekében olyan begyűjtési és újrahasznosítási rendszereket támogatunk, amelyek kimutathatóan olyan infrastruktúrákat támogatnak, amelyek mérhető begyűjtési és újrahasznosítási mennyiségeket eredményeznek. A Henkel új logókat fejleszt és tesztel a termékcsomagolásokra, hogy elősegítse a fenntartható vásárlási szokásokat és kommunikálja a megfelelő újrahasznosítás módját. Az emblémák az újrahasznosított anyag százalékos arányát vagy a csomagolás újrahasznosíthatóságát jelzik, és néhány a termékcsomagolás megfelelő újrahasznosítását is segíti. A hulladék megelőzésének másik lehetősége a csomagolás újrafelhasználása.

2025-ös csomagolási céljaink áttekintése

  • A Henkel csomagolások 100 százalékát úgy tervezték és fejlesztették, hogy 2025-re optimalizálja az újra-hasznosíthatóságot vagy újra-felhasználhatóságot.*
  • Célunk, hogy 2025-ig 50 százalékkal csökkentsük a fogyasztási termékeink csomagolásában a fosszilis forrásokból származó szűz műanyagok mennyiségét. Ezt úgy érjük el, hogy az újrahasznosított műanyagok arányát több mint 30 százalékra növeljük, és csökkentjük a szűz műanyagok mennyiségét.
  • Folyamatosan szeretnénk segíteni abban, hogy minden csomagolási hulladék megfelelő ártalmatlanítása és újrahasznosítása megtörténjen, megelőzve ezzel a környezetbe kerülést. Ennek érdekében támogatjuk a hulladékgyűjtési és újrahasznosítási kezdeményezéseket. Innovatív megoldásokba és technológiákba fektetünk be, amelyek támogatják az infrastruktúra fejlesztését és a fogyasztók tájékoztatását az újrahasznosítási folyamat előmozdítása érdekében.

*Kivéve azokat a termékeket, amelyek összetevői vagy maradványai befolyásolhatják az újrahasznosíthatóságot vagy szennyezhetik az újrahasznosítási folyamatokat.

Ezzel párhuzamosan célunk, hogy a papírcsomagolásainkban és kartonjainkban lévő papírrostok 100 százaléka újrahasznosított anyagból készüljön, vagy ahol szűz rostra van szükség, ott a friss rostok tanúsított, fenntartható erdőgazdálkodásból származó friss rostokból származzanak. Szándékunkban áll továbbá megszüntetni a polivinil-klorid (PVC) és más potenciálisan káros anyagok használatát, amelyekről feltételezhető, hogy károsítják a környezetet és veszélyeztetik az egészséget.

Partnerségek az értéklánc mentén: Együtt erősebbek vagyunk

E célok elérésére tett erőfeszítéseinket az egyes iparágakból származó partnerekkel folytatott szoros együttműködés biztosítja, hogy ösztönözze a csomagolásfejlesztés innovációját.

  • New Plastics Economy: vállalatunk részt vesz a New Plastics Economy (Új műanyaggazdaság) projektben, amely az érdekeltek bevonásával újragondolja és átformálja a műanyagok jövőjét, és lendületet teremt a körforgásos gazdaság irányába.
  • Alliance to End Plastic Waste: Henkel is alapító tagja az új globális Alliance to End Plastic Waste szövetségnek. A Szövetség olyan megoldásokat dolgoz ki, amelyek minimalizálják és kezelik a műanyag hulladékot. Ezenkívül előmozdítja a használt műanyagokra vonatkozó megoldásokat azáltal, hogy elősegíti a körforgásos gazdaságot.
  • Recyclate Forum: ennek a kezdeményezésnek a célja a körkörös gazdasággal kapcsolatos ismeretek terjesztése a fogyasztók körében. Jelenleg több, mint 40 tagból áll, amelyek között kiskereskedők, gyártók, hulladékkezelő vállalatok, csomagolóanyag gyártók és politikusok is megtalálhatók.
  • European Plastics Pact és U.S. Plastics Pact: A Henkel műanyag paktumokat írt alá mind az Egyesült Államokban, mind Európában. Vállalatunk az elsők között írta alá ezeket a regionális megállapodásokat, melyek közös célokat tűz ki a kormányok és a vállalatok számára a körkörös gazdaság megvalósítása érdekében, amelyben a műanyagokat újra és újra felhasználják.
  • CEFLEX: A Henkel alapító tagja a CEFLEX-nek is, amely egy több, mint 130 európai társaságot és szervezetet tömörítő konzorcium, amelyek mindegyike igyekszik a több film- vagy fóliarétegből álló és sokszor nehezen szétválasztható rugalmas csomagolások újrahasznosítását megkönnyíteni.

A hulladékok jobb újrahasznosítása és a körforgásos gazdaság megteremtése felé vezető úton egyik partnerünk a Plastic Bank társadalmi vállalkozás. A Henkel 2017-ben kezdte meg együttműködését a Plastic Bankkal azzal a céllal, hogy csökkentse a műanyaghulladékot a környezetben, és új lehetőségeket teremtsen a szegénységben élők számára. 2019-ben további öt évvel meghosszabbítottuk ezt a partnerséget, hogy támogassuk a Plastic Bank elkötelezettségét a helyi újrahasznosítási infrastruktúra létrehozása és fejlesztése iránt Egyiptomban. 2023-ban 24 gyűjtőközpont működött Kairó környékén, a Nílus mentén és a Vörös-tenger nyaralóhelyein.

Mi következik: A fenntarthatóbbá válás

A csomagolás folyamatosan változik az új innovatív tervek és a változó fogyasztói elvárások miatt. Ez az állandó átalakulás izgalmas lehetőségeket kínál a csomagolás negatív környezeti hatásának minimalizálására. A Henkelnél szakértőink elkötelezettek a csomagolás fenntarthatóbbá tételének lehetőségei mellett – védve a kedvelt termékeket, ezzel hozzájárulva bolygónk megóvásához.