MEGBÍZHATÓ PARTNER

Two business people stand in a manufacturing site and look at a document

Segíteni fogunk az embereknek jobb életet élni. Társadalmi felelősségünk az esélyegyenlőség előmozdítása, a sokszínűség erősítése és az emberi jogok tiszteletben tartása. Munkatársainknak élethosszig tartó tanulási lehetőségeket, valamint vonzó és egészséges munkakörnyezetet kínálunk. Támogatjuk a társadalmi fejlődést és az oktatáshoz való hozzáférést világszerte, és segítséget nyújtunk vészhelyzetekben.

Teljesítmény

Megbízhatóan a kategóriájában legjobb termékteljesítményt és vegyi biztonságot nyújtjuk üzleti sikerünk alapjaként.

Fenntarthatósági stratégiánk összehangolása üzletágaink – Henkel Consumer Brands és Adhesive Technologies – stratégiáiban is tükröződik. Üzletágaink a tevékenységüket, márkáikat és technológiáikat a fenntartható fejlődéshez igazítják a termékportfóliójuk sajátos kihívásainak megfelelően, és ennek megfelelően rangsorolták a fókuszpontokat. 

Széleskörű termékmegoldásainkkal és technológiáinkkal a gazdasági, környezeti és társadalmi átalakulást kívánjuk támogatni, és partnereinkkel együtt előre vinni. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy mind helyi, mind globális szinten hatékonyan hozzájáruljunk a fenntartható fejlődéshez, és felelősségteljesen alakítsuk üzleti tevékenységünket, miközben növeljük gazdasági sikerünket. Ennek elérése érdekében ügyfeleinknek és fogyasztóinknak megbízható, kategóriájában legjobb termékminőséget és biztonságot kell kínálnunk.

Folyamatos törekvésünk, hogy minden új termékünk hozzájáruljon a fenntarthatósághoz. Szándékunk továbbá, hogy 2025-re átfogó fenntarthatósági profilt adjunk ügyfeleinknek és fogyasztóinknak termékeinkről. Célunk a fenntartható átalakulás mérése mind termékportfóliónk, mind vállalatunk tekintetében. A 2030-ra kitűzött célunk a teljes vállalatra vonatkozóan az, hogy megháromszorozzuk működésünk, termékeink és szolgáltatásaink által teremtett értéket az általunk okozott környezeti lábnyomhoz képest (a 2010-es bázisévhez viszonyítva).

Tudjon meg többet arról, hogy üzletágaink hogyan mozdítják elő a fenntarthatóságot.

A termékfelelősség mint a fenntarthatóság fontos hajtóereje

Ügyfeleink és fogyasztóink biztosak lehetnek abban, hogy termékeink rendeltetésszerű használat mellett biztonságosak. Minden nyersanyag és késztermék számos teszten és értékelésen esik át annak érdekében, hogy magas szintű biztonságot nyújtsanak a gyártás, használat és ártalmatlanítás során. Ennek alapja a jogszabályi követelményeknek való megfelelés és a Henkel-szabványok betartása.

Átláthatóság

Integráljuk a fenntarthatóságot vállalatirányításunkba átlátható jelentésekkel, közzététellel és kötelezettségvállalással.

Az átláthatóság elengedhetetlen a felelős cselekvés és a fenntarthatósági teljesítmény értékeléséhez. Ez a vállalaton belül és kívül egyaránt érvényes. Az üzleti partnerek és a fogyasztók, valamint a befektetők és a pénzügyi piac egyre nagyobb érdeklődést mutat a fenntarthatóság-orientált termékek és megoldások iránt, és egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy megértsék tevékenységeink hatását az értéklánc mentén. A fenntartható finanszírozás és a jogalkotás nemzetközi fejleményei tovább erősítik a nagyobb átláthatóságra való törekvést.

Ugyanakkor kulcsfontosságú számunkra, hogy képesek legyünk felmérni és kezelni saját fenntarthatóságunkat, és mérni tudjuk a céljaink felé tett előrehaladást a vállalat egészére és az értékláncunkra vonatkozóan. Ennek érdekében digitális megoldásokat vezetünk be, és világszerte üzletágainkon és funkcionális területeken átívelő együttműködésre és külső partnerségekre támaszkodunk. Ez erősíti információs bázisunkat, és megteremti a fenntarthatósági teljesítményünkbe vetett bizalmat. Arra törekszünk, hogy a fenntarthatóságot még inkább beépítsük üzleti irányításunkba, folyamatainkba és irányelveinkbe, miközben előmozdítjuk az átlátható jelentéstételt, a közzétételi követelményeknek való megfelelést és a kötelezettségvállalást.

Teljesítményünk független fenntarthatósági szakértők általi értékelése és elismerése szintén átláthatóságot teremt.

100%-os átláthatóság és nyomon követhetőség a pálma-, és pálmamagolaj esetében 2025-re.

Tevékenységünk révén felismertük, hogy további optimalizálásra van szükség az átláthatóság és a nyomon követhetőség tekintetében, különösen a pálmamag-olaj alapú származékok esetében, valamint, hogy ágazatok közötti kezdeményezések szükségesek a „zéró erdőirtás” cél elérésének igazolhatóságához.

Irányítás és megfelelés

Megfelelőségi szervezetünk globális felelősséggel tartozik minden megelőző és utólagos intézkedésért. Ezeket integrált irányítási rendszerek és egyértelműen meghatározott felelősségi körrel rendelkező szervezeti struktúra támogatja.

Együttműködés

Partnereinkkel együttműködve növeljük a fenntarthatósági hatást, ami felelős üzleti gyakorlatot eredményez ellátási láncainkban.

A társadalmi és környezeti felelősségvállalással kapcsolatos elvárások újra és újra megváltoznak. Ezért a vállalatok a közösségekkel, beszállítókkal, ügyfelekkel és sok más érdekelt féllel folytatott nyílt párbeszédre támaszkodnak, annak biztosítására, hogy közösen dolgozzanak ki megoldásokat a fontos kihívásokra. Fenntarthatósági menedzsmentünk alapvető része, hogy megértsük a különböző társadalmi érdekcsoportok vállalattal szembeni elvárásait.

100%-ban felelős beszerzés

Felelős beszerzési megközelítésünk a fenntarthatósági szempontokra összpontosít az ellátási láncaink mentén az emberek és bolygónk javára azzal a céllal, hogy partnereinkkel együtt átalakító változásokat indítsunk el. Ezért intenzív párbeszédet és együttműködést folytatunk beszállítóinkkal a fenntartható gyakorlatok és az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében. Küldetésünk, hogy túllépjünk a megfelelésen, hogy hatást és változást érjünk el a teljes értékláncunkban, és hogy fenntartható értéket teremtsünk ügyfeleink számára.

Folyamatos törekvésünk, hogy partnereinkkel közösen elkötelezzük magunkat a 100 százalékban felelős beszerzés mellett. A közös gondolkodásmódra és a globális beszerzési szervezetben viselt felelősségre alapozva arra törekszünk, hogy felelős beszerzési stratégiánk alapján globálisan, minden régióban, üzleti egységben és anyagcsoportban felelős beszerzési döntéseket hozzunk. Meggyőződésünk, hogy csak akkor tudunk fenntartható beszerzési gyakorlatot kialakítani, ha a globális ellátási láncok minden egyes döntéshozója a fenntarthatóságot szem előtt tartva jár el. Ehhez szükség van ennek a felelősségnek az alapvető felismerésére, és a megfelelő hozzáállás elfogadására, valamint a készségek, illetve ismeretek fejlesztésére.