MEGBÍZHATÓ PARTNER

Two business people stand in a manufacturing site and look at a document

Segíteni fogunk az embereknek jobb életet élni. Társadalmi felelősségünk az esélyegyenlőség előmozdítása, a sokszínűség erősítése és az emberi jogok tiszteletben tartása. Munkatársainknak élethosszig tartó tanulási lehetőségeket, valamint vonzó és egészséges munkakörnyezetet kínálunk. Támogatjuk a társadalmi fejlődést és az oktatáshoz való hozzáférést világszerte, és segítséget nyújtunk vészhelyzetekben.

Teljesítmény

Megbízhatóan a kategóriájában legjobb termékteljesítményt és vegyi biztonságot nyújtjuk üzleti sikerünk alapjaként.

Fenntarthatósági stratégiánk összehangolása üzletágaink – Henkel Consumer Brands és Adhesive Technologies – stratégiáiban is tükröződik. Üzletágaink a tevékenységüket, márkáikat és technológiáikat a fenntartható fejlődéshez igazítják a termékportfóliójuk sajátos kihívásainak megfelelően, és ennek megfelelően rangsorolták a fókuszpontokat. 

Széleskörű termékmegoldásainkkal és technológiáinkkal a gazdasági, környezeti és társadalmi átalakulást kívánjuk támogatni, és partnereinkkel együtt előre vinni. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy mind helyi, mind globális szinten hatékonyan hozzájáruljunk a fenntartható fejlődéshez, és felelősségteljesen alakítsuk üzleti tevékenységünket, miközben növeljük gazdasági sikerünket. Ennek elérése érdekében ügyfeleinknek és fogyasztóinknak megbízható, kategóriájában legjobb termékminőséget és biztonságot kell kínálnunk.

Folyamatos törekvésünk, hogy minden új termékünk hozzájáruljon a fenntarthatósághoz. Szándékunk továbbá, hogy 2025-re átfogó fenntarthatósági profilt adjunk ügyfeleinknek és fogyasztóinknak termékeinkről. Célunk a fenntartható átalakulás mérése mind termékportfóliónk, mind vállalatunk tekintetében. A 2030-ra kitűzött célunk a teljes vállalatra vonatkozóan az, hogy megháromszorozzuk működésünk, termékeink és szolgáltatásaink által teremtett értéket az általunk okozott környezeti lábnyomhoz képest (a 2010-es bázisévhez viszonyítva).

Tudjon meg többet arról, hogy üzletágaink hogyan mozdítják elő a fenntarthatóságot.

Átláthatóság

Integráljuk a fenntarthatóságot vállalatirányításunkba átlátható jelentésekkel, közzététellel és kötelezettségvállalással.

Az átláthatóság elengedhetetlen a felelős cselekvés és a fenntarthatósági teljesítmény értékeléséhez. Ez a vállalaton belül és kívül egyaránt érvényes. Az üzleti partnerek és a fogyasztók, valamint a befektetők és a pénzügyi piac egyre nagyobb érdeklődést mutat a fenntarthatóság-orientált termékek és megoldások iránt, és egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy megértsék tevékenységeink hatását az értéklánc mentén. A fenntartható finanszírozás és a jogalkotás nemzetközi fejleményei tovább erősítik a nagyobb átláthatóságra való törekvést.

Ugyanakkor kulcsfontosságú számunkra, hogy képesek legyünk felmérni és kezelni saját fenntarthatóságunkat, és mérni tudjuk a céljaink felé tett előrehaladást a vállalat egészére és az értékláncunkra vonatkozóan. Ennek érdekében digitális megoldásokat vezetünk be, és világszerte üzletágainkon és funkcionális területeken átívelő együttműködésre és külső partnerségekre támaszkodunk. Ez erősíti információs bázisunkat, és megteremti a fenntarthatósági teljesítményünkbe vetett bizalmat. Arra törekszünk, hogy a fenntarthatóságot még inkább beépítsük üzleti irányításunkba, folyamatainkba és irányelveinkbe, miközben előmozdítjuk az átlátható jelentéstételt, a közzétételi követelményeknek való megfelelést és a kötelezettségvállalást.

Teljesítményünk független fenntarthatósági szakértők általi értékelése és elismerése szintén átláthatóságot teremt.

100%-os átláthatóság és nyomon követhetőség a pálma-, és pálmamagolaj esetében 2025-re.

Tevékenységünk révén felismertük, hogy további optimalizálásra van szükség az átláthatóság és a nyomon követhetőség tekintetében, különösen a pálmamag-olaj alapú származékok esetében, valamint, hogy ágazatok közötti kezdeményezések szükségesek a „zéró erdőirtás” cél elérésének igazolhatóságához.

Együttműködés

Partnereinkkel együttműködve növeljük a fenntarthatósági hatást, ami felelős üzleti gyakorlatot eredményez ellátási láncainkban.

A fenntartható fejlődés a cselekvés iránti elkötelezettséget, valamint a partnerekkel való hatékony együttműködést követeli meg. A különböző perspektívák párosítása különösen jó alap a fenntarthatóság összetett és globálisan összekapcsolódó összefüggéseinek felöleléséhez. Így lehet hatékonyan kombinálni a speciális tudást és erőforrásokat az átalakító változások előmozdítása érdekében. Az együttműködés alatt a felelős üzleti gyakorlatok elfogadását és a teljes értéklánc mentén partnerségben történő fenntartható fellépést értjük.

Ennek megfelelően felelős beszerzési megközelítést alkalmazunk, hogy átfogóan szemléljük a fenntarthatósági szempontokat az ellátási láncaink mentén, beleértve a beszállítóinkkal való együttműködést is. Ugyanilyen fontos a vevőinkkel való együttműködés is. Fontosnak tartjuk a kiskereskedelmi partnereinkkel való szoros együttműködést is a fenntartható és erőforrás-hatékony fogyasztás előmozdítása érdekében.

Elkötelezettek vagyunk az érdekelt felekkel folytatott aktív párbeszéd mellett. Az iparág képviselőivel és a civil társadalom szereplőivel együtt világszerte részt veszünk kezdeményezésekben, és részt veszünk politikai és társadalmi vitákban. Ez a hálózatépítés segít nekünk abban, hogy holisztikusabban értékeljük a gazdaságra, a környezetre és a társadalomra gyakorolt hatásokat, és közös rendszerszintű megoldásokat dolgozzunk ki.

100%-ban felelős beszerzés

Felelős beszerzési megközelítésünk a fenntarthatósági szempontokra összpontosít az ellátási láncaink mentén az emberek és bolygónk javára azzal a céllal, hogy partnereinkkel együtt átalakító változásokat indítsunk el. Ezért intenzív párbeszédet és együttműködést folytatunk beszállítóinkkal a fenntartható gyakorlatok és az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében. Küldetésünk, hogy túllépjünk a megfelelésen, hogy hatást és változást érjünk el a teljes értékláncunkban, és hogy fenntartható értéket teremtsünk ügyfeleink számára.

Folyamatos törekvésünk, hogy partnereinkkel közösen elkötelezzük magunkat a 100 százalékban felelős beszerzés mellett. A közös gondolkodásmódra és a globális beszerzési szervezetben viselt felelősségre alapozva arra törekszünk, hogy felelős beszerzési stratégiánk alapján globálisan, minden régióban, üzleti egységben és anyagcsoportban felelős beszerzési döntéseket hozzunk. Meggyőződésünk, hogy csak akkor tudunk fenntartható beszerzési gyakorlatot kialakítani, ha a globális ellátási láncok minden egyes döntéshozója a fenntarthatóságot szem előtt tartva jár el. Ehhez szükség van ennek a felelősségnek az alapvető felismerésére, és a megfelelő hozzáállás elfogadására, valamint a készségek, illetve ismeretek fejlesztésére.