FELELŐS BESZERZÉS

Egy vállalat ellátási lánca rendkívül fontos erőforrás – az ellátási láncon belüli vállalatok közötti együttműködés számos lehetőségeket nyithat meg a negatív környezeti hatások minimalizálására és a pozitív társadalmi hozzájárulás maximalizálására. A Henkel globális ellátási láncában több mint 120 országból vannak üzleti partnerek. Együtt dolgozunk a 100 százalékosan felelős beszerzés megvalósításán.

Céltudatos növekedés a felelős beszerzésen keresztül

A felelős beszerzési megközelítésünkkel az a célunk, hogy a fenntarthatóságot az ellátási láncunkban előmozdítva lehetővé tegyük a céltudatos növekedést, az emberek és a bolygó javára. Ezért intenzív párbeszédet és szoros együttműködést folytatunk beszállítóinkkal a fenntartható gyakorlatok előmozdítása és az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében. Küldetésünk, hogy túllépjünk a megfelelőségen, hatást és változást érjünk el a teljes értékláncunkban, és fenntartható értéket teremtsünk ügyfeleink számára.

A “100%-ban felelős beszerzés” stratégiánk hangsúlyozza azt a célunkat, hogy világszerte, minden régióban, üzletágban és anyagcsoportban 100%-ban felelős beszerzési döntéseket hozzunk. A stratégiai keretrendszer szilárd kockázatkezelési és megfelelési megközelítésünkre épül. Tükrözi a Henkel céltudatos növekedési stratégiájának kulcsfontosságú szempontjait, miközben a három fenntarthatósági fókuszterületet – a klímapozitív, a körforgásos gazdaság és a társadalmi fejlődés - helyezi felelős beszerzési menetrendünk középpontjába. Ezekhez a kiemelt területekhez való hozzájárulásunkat négy kulcsfontosságú stratégiai tényező – együttműködés, átalakulás, innováció és felhatalmazás – teszi lehetővé, amelyek a 100 százalékban felelős beszerzésünk irányába terelik előrelépésünket.

Bertrand Conquéret, a Henkel globális supply chain elnöke és a beszerzésért felelős alelnökének portréja

   

Beszerzési részlegünkön belül eltökélt szándákunk, hogy a 100%-ban felelős beszerzési stratégiánkkal jelentős mértékben hozzájáruljunk a Henkel Céltudatos Növekedési programjához és ambícióihoz.

YouTube Thumbnail Responsible business practices EN (Thumbnail)

Alapunk: Kockázatkezelés és megfelelés

Szilárd kockázatkezelési és megfelelési pillérünk fő célkitűzése a fenntarthatósági kockázatokon alapuló beszállítói értékelések ösztönzése, hogy lehetővé tegye a kockázatcsökkentésre és kezelésre irányuló megalapozott döntéshozatalt, valamint a beszállítók fenntarthatósági teljesítményének értékelését és javítását. Ennek a stratégiai pillérnek a középpontjában a gondos kockázatértékelés, a kódexek és szabványok, a beszállítói megfelelés, valamint az ellátási lánc átláthatósága és nyomon követhetősége áll.

Stratégiai megközelítésünk

A 100%-ban Felelősségteljes Beszerzési Stratégiánk a Henkel 2030+ fenntarthatósági célok keretrendszerének dimenzióit – megújuló bolygó, virágzó közösségek és megbízható partner – helyezi a beszerzési szempontok középpontjába. Ennek érdekében a következő területekre összpontosítunk:

  • Együttesen lehetővé tesszük a klímasemleges jövőt azáltal, hogy csökkentjük az ellátási lánc üvegházhatású gázkibocsátását, körforgásos beszerzési megoldások valósítunk meg, valamint védjük a természetet és a biológiai sokféleséget.
  • Együtt elkötelezettek vagyunk a fenntartható gyakorlatok előmozdítása mellett azáltal, hogy támogatjuk az esélyegyenlőséget, az oktatást és az emberek jólétét az ellátási láncainkban, és minden tevékenységünk során tiszteletben tartjuk az emberi jogokat.
  • Együtt biztosítjuk a nagy teljesítményű, átlátható és fenntartható ellátási láncot, és beszállítóinkkal és partnereinkkel együttműködve ösztönözzük a változást és fenntartható üzleti értéket teremtünk.

A megvalósítás legfontosabb tényezői

A 100%-ban Felelősségteljes Beszerzési Stratégiánk megvalósítása érdekében a kulcsfontosságú tényezők a következők: együttműködés, átalakulás, innováció és felhatalmazás. Felgyorsítjuk erőfeszítéseinket azáltal, hogy fokozzuk belső és külső együttműködésünket üzleti partnereinkkel és kulcsfontosságú érdekelt feleinkkel. Globális beszerzési struktúránk lehetővé teszi számunkra, hogy az átalakulást elősegítsük azáltal, hogy az üzletágak és funkciók fenntarthatósági stratégiáit teljes mértékben integráljuk felelősségteljes beszerzési menetrendünkbe. Ezenkívül a fenntartható innovációkra, a digitális megoldások innovációjának fellendítésére és a 100 százalékban felelős beszerzési gondolkodásmódra való áttérésre összpontosítunk azáltal, hogy képességfejlesztési lehetőségekkel támogatjuk belső és külső érdekelt feleinket.

Felelős beszerzési folyamat

Hatlépcsős “Felelősségteljes Beszerzési Folyamatunk" stratégiai kockázatkezelési és megfelelési megközelítésünk központi eleme, amely a kockázatok azonosítására és a kockázat minimalizálására irányuló megfelelő intézkedések meghatározására összpontosít. Beszállítóink fenntarthatósági teljesítményének értékelése alapján az így nyert átláthatóságot arra használjuk fel, hogy vásárlóinkat támogassuk abban, hogy a beszállítókkal együttműködve tartós javulást érjenek el az értékláncban. Ezek a folyamatos fejlesztési folyamatok elsősorban a folyamatoptimalizálással, az erőforrás-hatékonysággal, valamint a környezetvédelmi és szociális normákkal kapcsolatos tudásátadáson és kompetenciafejlesztésen alapulnak. Ez a folyamat valamennyi beszerzési tevékenységünk szerves részét képezi.

1. lépés: Előzetes ellenőrzés és kockázatértékelés

Az ellátási lánc fenntarthatósági kockázatainak értékelésére szolgáló megközelítés a csoport egészére kiterjedő kockázatkezelési rendszer részét képezi. A kockázati potenciált regionális és országos szinten, valamint az értéklánc szintjén értékeljük, beleértve az iparágspecifikus kockázatokat is. Ennek során olyan országokra összpontosítunk, amelyeket a nemzetközi intézmények a fenntarthatósági kockázatok fokozott szintjével kapcsolatban azonosítottak. Az értékelés az emberi jogokkal, a környezettel és a korrupcióval kapcsolatos kritériumokra is kiterjed.

A fenntarthatósági kockázatot jelentő anyagokkal összefüggésbe hozható kockázatos országra a legjelentősebb aktuális példa a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) keleti tartományai, ahol különböző hadseregek, lázadó csoportok és külső szereplők profitálnak a bányászatból, miközben hozzájárulnak a térségben zajló háborús erőszakhoz és kizsákmányoláshoz. A Kelet-Kongóból és a szomszédos országokból kitermelt négy bányászott ásványi anyag az úgynevezett "konfliktusásványok". Ezek az ásványok a következők: kolumbit-tantalit (tantálérc), kasziterit (ónérc), wolframit (volfrámforrás) és az arany, amelyeket a tantál, ón, volfrám és arany (3TG) fémek végső előállításához használnak.

A konfliktusmentes ellátási láncok a Felelősségteljes Beszerzési Politikánk szerves részét képezik, az OECD-nek a konfliktus sújtotta és magas kockázatú területekről származó ásványi anyagok felelős ellátási láncaira vonatkozó átvilágítási útmutatójával összhangban megfelelő átvilágítást végzünk az ellátási láncban. Beszállítóinktól megköveteljük, hogy a konfliktusos ásványi anyagokra vonatkozó alkalmazandó jogi keretek (többek között az OECD átvilágítási útmutatója, az uniós rendelet és a Dodd-Frank törvény) követelményeinek megfelelően járjanak el. A beszállítóknak dokumentumokkal kell igazolniuk, hogy az összes általuk beszerzett anyag konfliktusmentes. Mivel a Henkelnek nincs közvetlen üzleti kapcsolata a kohókkal, elvárjuk beszállítóinktól, hogy konfliktusmentes, ellenőrzött alapon működjenek együtt ezekkel a kohókkal, azzal a követelménnyel, hogy kizárólag a Responsible Minerals Initiative (RMI) vagy más, az OECD által elismert üzleti kezdeményezés által hitelesített forrásokat használjanak.

2. lépés: Bevezetés

Az előzetes ellenőrzés és kockázatértékelés eredményei ezután a beszállítói felvételi folyamatba kerülnek. Beszállítóinktól elvárjuk, hogy ismerjék el beszállítói magatartási kódexünket, valamint felelős beszerzési politikánkat. Bevezetési folyamatunk egy globálisan egységes regisztrációs rendszerben van rögzítve, és szabványos formában goglalja össze fenntarthatósági követelményeinket.

3. lépés: Kezdeti értékelés vagy audit

Egy új üzleti kapcsolat kezdetén a beszállítókat arra kérik, hogy vagy hozzák nyilvánosságra a fenntarthatósági teljesítményük meglévő eredményeit, vagy töltsenek ki egy kérdőívet, amely átláthatóságot biztosít fenntarthatósági teljesítményükről. Ezt külső beszerzési volumenünk jelentős részén az EcoVadis, egy független fenntarthatósági értékelési szakember által kifejlesztett értékelési módszertan segítségével tesszük. Ezek a kérdőívek a biztonság, az egészség, a környezetvédelem, a minőség, az emberi jogok, a munkavállalói normák és a korrupció elleni küzdelem területén megfogalmazott elvárásokat fedik le.

2021-ben bevezettük az IntegrityNext szoftverszolgáltatási megoldást az alacsonyabb beszerzési volumenű beszállítók számára. Ez a szoftvermegoldás a fenntarthatósági teljesítményre és kockázatokra vonatkozó kompakt önértékelési kérdőíven alapul.

A kiválasztott beszállítók az értékelés mellett auditáláson is átesnek. A Henkel szakosodott független könyvvizsgáló cégekkel működik együtt a meghatározott szabványoknak való megfelelés ellenőrzése érdekében. Ellenőrzéseink helyszíni ellenőrzésekből állnak (pl. a termelési helyszíneken), és magában foglalja mind a gyári ellenőrzéseket, mind a hierarchiában lévő alkalmazottakkal folytatott megbeszéléseket.

4. lépés: A teljesítményértékelés elemzése

Külső fenntarthatósági szakértők, valamint a beszerzési csapatunkban dolgozó beszállítói felügyelőink elemzik az auditok és EcoVadis értékelés eredményeit, azonosítják a fenntarthatósági hiányosságokat és a fejlesztendő területeket. Ezzel egyidejűleg a beszállítókat különböző fenntarthatósági kockázati osztályokba sorolják. Az értékelést vagy auditot követő szabványosított folyamat biztosítja, hogy beszállítóink végrehajtják a meghatározott korrekciós intézkedéseket. Az ismételt súlyos meg nem felelés egy meghatározott eszkalációs folyamaton keresztül történik, és a beszállítói kapcsolat megszüntetéséhez vezet.

5. lépés: Javító intézkedések és folyamatos fejlesztési folyamat

Az audit vagy az értékelés eredményeitől függetlenül megkérjük az értékelt beszállítóinkat, hogy készítsenek korrekciós intézkedési tervet, és dolgozzanak a meghatározott fejlesztendő területeken. Az újraértékelésig vagy újraauditálásig tartó időszakban a beszállítóinkkal együtt figyelemmel kísérjük a végrehajtás terén elért haladást.

6. lépés: Újraértékelés / újraauditálás

Ismétlődő újraértékeléseket vagy újraauditokat alkalmazunk beszállítóink teljesítményének nyomon követésére, és így biztosítjuk a folyamatos fejlesztési ciklust, amely értékelésből, elemzésből és korrekciós intézkedésekből áll. A beszállítóink fenntarthatósági teljesítményének alakulására vonatkozó, ebből adódó átláthatóságot digitális platformokon keresztül valós időben hozzáférhetővé tesszük.

1. lépés: Előzetes ellenőrzés és kockázatértékelés

Az ellátási lánc fenntarthatósági kockázatainak értékelésére szolgáló megközelítés a csoport egészére kiterjedő kockázatkezelési rendszer részét képezi. A kockázati potenciált regionális és országos szinten, valamint az értéklánc szintjén értékeljük, beleértve az iparágspecifikus kockázatokat is. Ennek során olyan országokra összpontosítunk, amelyeket a nemzetközi intézmények a fenntarthatósági kockázatok fokozott szintjével kapcsolatban azonosítottak. Az értékelés az emberi jogokkal, a környezettel és a korrupcióval kapcsolatos kritériumokra is kiterjed.

A fenntarthatósági kockázatot jelentő anyagokkal összefüggésbe hozható kockázatos országra a legjelentősebb aktuális példa a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) keleti tartományai, ahol különböző hadseregek, lázadó csoportok és külső szereplők profitálnak a bányászatból, miközben hozzájárulnak a térségben zajló háborús erőszakhoz és kizsákmányoláshoz. A Kelet-Kongóból és a szomszédos országokból kitermelt négy bányászott ásványi anyag az úgynevezett "konfliktusásványok". Ezek az ásványok a következők: kolumbit-tantalit (tantálérc), kasziterit (ónérc), wolframit (volfrámforrás) és az arany, amelyeket a tantál, ón, volfrám és arany (3TG) fémek végső előállításához használnak.

A konfliktusmentes ellátási láncok a Felelősségteljes Beszerzési Politikánk szerves részét képezik, az OECD-nek a konfliktus sújtotta és magas kockázatú területekről származó ásványi anyagok felelős ellátási láncaira vonatkozó átvilágítási útmutatójával összhangban megfelelő átvilágítást végzünk az ellátási láncban. Beszállítóinktól megköveteljük, hogy a konfliktusos ásványi anyagokra vonatkozó alkalmazandó jogi keretek (többek között az OECD átvilágítási útmutatója, az uniós rendelet és a Dodd-Frank törvény) követelményeinek megfelelően járjanak el. A beszállítóknak dokumentumokkal kell igazolniuk, hogy az összes általuk beszerzett anyag konfliktusmentes. Mivel a Henkelnek nincs közvetlen üzleti kapcsolata a kohókkal, elvárjuk beszállítóinktól, hogy konfliktusmentes, ellenőrzött alapon működjenek együtt ezekkel a kohókkal, azzal a követelménnyel, hogy kizárólag a Responsible Minerals Initiative (RMI) vagy más, az OECD által elismert üzleti kezdeményezés által hitelesített forrásokat használjanak.

2. lépés: Bevezetés

Az előzetes ellenőrzés és kockázatértékelés eredményei ezután a beszállítói felvételi folyamatba kerülnek. Beszállítóinktól elvárjuk, hogy ismerjék el beszállítói magatartási kódexünket, valamint felelős beszerzési politikánkat. Bevezetési folyamatunk egy globálisan egységes regisztrációs rendszerben van rögzítve, és szabványos formában goglalja össze fenntarthatósági követelményeinket.

3. lépés: Kezdeti értékelés vagy audit

Egy új üzleti kapcsolat kezdetén a beszállítókat arra kérik, hogy vagy hozzák nyilvánosságra a fenntarthatósági teljesítményük meglévő eredményeit, vagy töltsenek ki egy kérdőívet, amely átláthatóságot biztosít fenntarthatósági teljesítményükről. Ezt külső beszerzési volumenünk jelentős részén az EcoVadis, egy független fenntarthatósági értékelési szakember által kifejlesztett értékelési módszertan segítségével tesszük. Ezek a kérdőívek a biztonság, az egészség, a környezetvédelem, a minőség, az emberi jogok, a munkavállalói normák és a korrupció elleni küzdelem területén megfogalmazott elvárásokat fedik le.

2021-ben bevezettük az IntegrityNext szoftverszolgáltatási megoldást az alacsonyabb beszerzési volumenű beszállítók számára. Ez a szoftvermegoldás a fenntarthatósági teljesítményre és kockázatokra vonatkozó kompakt önértékelési kérdőíven alapul.

A kiválasztott beszállítók az értékelés mellett auditáláson is átesnek. A Henkel szakosodott független könyvvizsgáló cégekkel működik együtt a meghatározott szabványoknak való megfelelés ellenőrzése érdekében. Ellenőrzéseink helyszíni ellenőrzésekből állnak (pl. a termelési helyszíneken), és magában foglalja mind a gyári ellenőrzéseket, mind a hierarchiában lévő alkalmazottakkal folytatott megbeszéléseket.

4. lépés: A teljesítményértékelés elemzése

Külső fenntarthatósági szakértők, valamint a beszerzési csapatunkban dolgozó beszállítói felügyelőink elemzik az auditok és EcoVadis értékelés eredményeit, azonosítják a fenntarthatósági hiányosságokat és a fejlesztendő területeket. Ezzel egyidejűleg a beszállítókat különböző fenntarthatósági kockázati osztályokba sorolják. Az értékelést vagy auditot követő szabványosított folyamat biztosítja, hogy beszállítóink végrehajtják a meghatározott korrekciós intézkedéseket. Az ismételt súlyos meg nem felelés egy meghatározott eszkalációs folyamaton keresztül történik, és a beszállítói kapcsolat megszüntetéséhez vezet.

5. lépés: Javító intézkedések és folyamatos fejlesztési folyamat

Az audit vagy az értékelés eredményeitől függetlenül megkérjük az értékelt beszállítóinkat, hogy készítsenek korrekciós intézkedési tervet, és dolgozzanak a meghatározott fejlesztendő területeken. Az újraértékelésig vagy újraauditálásig tartó időszakban a beszállítóinkkal együtt figyelemmel kísérjük a végrehajtás terén elért haladást.

6. lépés: Újraértékelés / újraauditálás

Ismétlődő újraértékeléseket vagy újraauditokat alkalmazunk beszállítóink teljesítményének nyomon követésére, és így biztosítjuk a folyamatos fejlesztési ciklust, amely értékelésből, elemzésből és korrekciós intézkedésekből áll. A beszállítóink fenntarthatósági teljesítményének alakulására vonatkozó, ebből adódó átláthatóságot digitális platformokon keresztül valós időben hozzáférhetővé tesszük.

Együtt a fenntartható ellátási láncért

2011-ben a Henkel és öt másik vegyipari vállalat elindította az “Együtt a fenntarthatóságért – Vegyipari ellátási láncok egy jobb világért” (TfS) kezdeményezést. A kezdeményezés az ENSZ Globális Megállapodásának és a Vegyipari Szövetségek Nemzetközi Tanácsának (ICCA) elvein alapul. A TfS célja az egyre összetettebb ellátási lánc menedzsment folyamatok harmonizálása a fenntarthatóság szempontjából, valamint a világméretű üzleti partnerek közötti párbeszéd optimalizálása. Mindenekelőtt szinergiákat kell kialakítani, hogy az erőforrásokat hatékonyabban és minimális adminisztrációs ráfordítással lehessen felhasználni, nemcsak a tagvállalatok között, hanem valamennyi közös beszállítónkkal is. 

A TfS kezdeményezés auditjainak és online értékeléseinek középpontjában a következő alapötlet áll: „Egy audit, mindenki számára audit!" A beszállítóknak így csak egy értékelésen vagy egy auditon kell átesni. Az ellenőrzéseket számos kiválasztott, független könyvvizsgáló cég végzi. Az online értékelések során a TfS együttműködik az EcoVadis-szal, a fenntarthatósági teljesítményértékelés szakértőjével. A teljesítményt a menedzsment, a környezetvédelem, az egészség és biztonság, a munkaügyi és emberi jogok, valamint az etikus vállalatirányítási kérdések területén értékelik. 2023-ben a TfS körülbelül 17.900 aktív TfS-értékelésből és auditból állt. Ugyanebben az évben körülbelül 2.830 Henkel beszállító esett át TfS-értékelésen vagy auditon. A TfS kezdeményezés az elmúlt években erőteljesen bővült, és olyan tagokból áll, amelyek nemzetközileg működő vegyipari vállalatok.

A TfS kezdeményezés történetének egyik jelentős mérföldköve volt, hogy 2022-ben kiadták a vegyipar számára a Scope 3 Product Carbon Footprint (PCF) Guideline for the Chemical Industry (Scope 3 Product Carbon Footprint (PCF) Guideline for the Chemical Industry) című iránymutatást. Az új iránymutatás a vegyipar sajátosságaira tekintettel konszolidálja a meglévő PCF-számítási megközelítéseket, és lehetővé teszi az üzleti és ipari ügyfelek, valamint a fogyasztók számára, hogy a jövőben közvetlen összehasonlíthatóságot és a termékek éghajlatra gyakorolt hatásának értékelését hozzák létre. A TfS kezdeményezés másik központi eleme a TfS Akadémia –  egy személyre szabott tanulási és készségfejlesztő platform, amelynek célja, hogy a tagvállalatok és beszállítóik számára folyamatos képzést nyújtson az ellátási lánc kulcsfontosságú fenntarthatósági témáiról.

A TfS 2020 szeptemberében bemutatta a „TfS Grow&Deliver" új stratégiai keretét. Ez az új stratégia a kezdeményezés eddigi sikereire épít, és a hangsúlyt a mérésre összpontosító együttműködésről a kézzelfogható fejlesztéseket végző közösségre helyezi. A TfS-tagok továbbra is elkötelezettek lesznek a magasabb színvonal előmozdítása, valamint az értékelésekből és auditokból származó információk és adatok javítása mellett. Ez lehetővé teszi a TfS számára, hogy olyan témákban és területeken képezze ki a beszállítókat, amelyek a legnagyobb potenciális fenntarthatósági hatással bírnak. A TfS emellett úgy döntött, hogy kiterjeszti munkáját a feltörekvő piacokon, például Kínában és Indiában, és az együttműködési fellépését az új stratégia további építőelemeként egészítette ki. Ezzel a TfS növelni kívánja hozzájárulását a fenntarthatósághoz.