Adatvédelmi nyilatkozat - Toborzás

A Henkelnél tisztában vagyunk azzal, hogy adatainak biztonságát álláskeresése során minden esetben meg akarja őrizni. A Henkel elkötelezett adatainak biztonságos kezelése iránt. Így az Ön által a jelentkezési oldalon elküldött információkat csak és kizárólag a jelen megállapodásban felsorolt célokra fogjuk felhasználni.

1. Adatkezelő

Az adatvédelmi nyilatkozatban részletezett személyes adatainak kezelője a Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Németország

(a továbbiakban „Henkel” vagy „mi”).

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kívánsága van, kérjük, küldjön e-mailt vagy levelet az adatvédelmi tisztviselőnknek, c/o Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D 40191 Düsseldorf, Németország, e-mail: Datenschutz@henkel.com

2. Személyes adatainak gyűjtése

Amikor a Henkel csoport bármely főállású pozíciójára jelentkezik, vagy szeretne bekerülni a kompetencia adatbázisunkba (talent pool), személyes adatait feldolgozzuk. Amennyiben jelentkezik egy pozícióra és/vagy létrehoz egy talent community fiókot, a következő személyes adatokat gyűjtjük be:

 • A jelentkező törzsadatai (személyes információk, pl. név, életkor stb.)
 • Kapcsolatfelvételi adatok (cím, e-mail cím, telefonszám stb.)
 • Jelentkezéshez kapcsolódó adatok (tanulmányok, korábbi munkák, önéletrajz stb.)
 • Érdeklődési körök (pozíciók, amelyek érdeklik vagy érdekelhetik stb.)

Ezeket a személyes adatokat közvetlenül Öntől gyűjtjük a Henkel csoport meghirdetett pozíciójára való jelentkezése során, a jelentkezési és kiválasztási folyamat során (pl. (videó)interjúk alatt), vagy ha szeretne bekerülni kompetencia adatbázisunkba és kapcsolatban maradni velünk későbbi toborzás céljából (pl. a jelentkezési folyamat során a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával). A csillaggal (*) jelölt adatmezők kitöltése kötelező a jelentkezési és a kiválasztási folyamat lebonyolításához, a megpályázott pozíciótól függően viszont további információk is hasznosak lehetnek.

A LinkedIn felületen álláskeresés céljából nyilvánosan közzétett szakmai információkat is gyűjtjük.

3. Személyes adatainak kezelése és jogi alap

3.1 Jelentkezési és kiválasztási folyamat 

Személyes adatainak kezelése a következő célból történik:

 • Általános pályázói profil létrehozása, amelyet használni fogunk és amelyre a jelentkezéseinél hagyatkozunk (a fiókjába történő bejelentkezés után bármikor módosíthatja az általános pályázói profilját)
 • Személyre szabott állásértesítés létrehozása, amely tájékoztatja arról, ha az Ön keresési feltételeinek megfelelő, új állásajánlatokat tesznek közzé a webhelyen. Ön bármikor leiratkozhat az állásértesítésekről az e-mailjeinkben szereplő hivatkozással vagy a profilbeállításai módosításával;
 • A jelentkezési és kiválasztási folyamat végrehajtása, beleértve az álláspályázat kiértékelését, az esetleges (videós) interjúk lebonyolítását, valamint az online/helyszíni értékeléseket (pl. személyiségtesztek, kognitív képességek felmérésére szolgáló tesztek stb.);
 • Egyéb szükséges, a jelentkezési és kiválasztási folyamathoz kapcsolódó folyamatok (pl. adatszolgáltatási kötelezettség vagy szankciós lista átvilágítása stb.);

A személyes adatok kezelése a jelentkezési és kiválasztási folyamat lebonyolítását szolgálja; a sikeres folyamat eredményeképpen ajánlatot kaphat és bekerülhet a kompetencia adatbázisunkba annak előnyeivel együtt, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében.

Minden álláspályázata és a pályázatok státusza a kiválasztási folyamat átláthatóságának érdekében toborzóink és választott HR vezetőink számára láthatóvá válik.

Jelentkezését további 6 hónapig tároljuk a jelentkezési és kiválasztási folyamat dokumentálására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint). A rendszerben létrehozott profilját az utolsó frissítéstől számított további 12 hónapig tároljuk.

Amennyiben az USA-ban vagy Puerto Ricoban pályáz meg egy pozíciót, jelentkezését további 36 hónapig tároljuk a jelentkezési és kiválasztási folyamat dokumentálására vonatkozó helyi előírásoknak való megfelelés érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint.

Amennyiben Indonéziában pályáz meg egy pozíciót, jelentkezését további 60 hónapig tároljuk a jelentkezési és kiválasztási folyamat dokumentálására vonatkozó helyi előírásoknak való megfelelés érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint.

Amennyiben Szingapúrban pályáz meg egy pozíciót, jelentkezését további 24 hónapig tároljuk a jelentkezési és kiválasztási folyamat dokumentálására vonatkozó helyi előírásoknak való megfelelés érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint.

3.2 Kompetencia adatbázis

A kompetencia adatbázisnál a következőképpen dolgozzuk fel adatait:

 • Létrehozunk Önnek egy profilt a kompetencia adatbázisunkban a jövőbeli potenciális állásajánlatok, valamint a kapcsolattartás érdekében (ha ehhez előzőleg hozzájárult, pl. egy nyitott pozícióra való jelentkezés vagy a jelentkezési és kiválasztási folyamat során kipipálta az erre vonatkozó jelölőnégyzetet).
 • Információt osztunk meg Önnel a Henkel csoportról mint munkaadóról, munkavállalási lehetőségekről és új állásajánlatokról, amennyiben hozzájárult, hogy bekerüljön a kompetencia adatbázisunkba (lsd. fentebb).
 • Ha regisztrált a kompetencia adatbázisba és hozzájárult ahhoz, hogy ilyen jellegű információkat kapjon, a munkáltatónk márkaépítési tevékenységével kapcsolatos információkat e-mailen küldjük Önnek.

Személyes adatainak kezelését ezen célból kifolyólag az Ön GDPR 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt a) pontja szerinti hozzájárulásával végezzük. A hozzájárulását kérni fogjuk közvetlenül a jelentkezési és kiválasztási folyamat során e-mailen, vagy egy formanyomtatvány kitöltésénél a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja fiókjában a beállításainak módosításával, vagy fiókját is bármikor törölheti. A hozzájárulását visszavonhatja úgy is, ha kapcsolatba lép velünk a fenti címen és jelzi felénk a hozzájárulás visszavonásának szándékát. Ekkor leállítjuk az Ön személyes adatainak kezelését az ilyen jellegű információk küldésére vonatkozóan. Ez a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelést nem teszi jogellenessé.

A kompetencia adatbázisban létrehozott profilját a kompetencia adatbázisba történt regisztráció vagy a profiljának utolsó frissítése után további 24 hónapig tároljuk. A kompetencia adatbázis profilját minden kapcsolódó személyes adatával együtt a profilba történő bejelentkezés után a törlés opció kiválasztásával bármikor törölheti.

Ha Észak-Amerikában tartózkodik, a Talent Pool profilját 36 hónapig megőrizzük a Talent Pool-hoz való csatlakozása vagy a Talent Pool profil utolsó frissítése után. A kompetencia adatbázis profilját minden kapcsolódó személyes adatával együtt a profilba történő bejelentkezés után a törlés opció kiválasztásával bármikor törölheti.

3.3 Videóinterjú

Az Ön adatait a toborzási folyamat során egyes pozíciók esetében videós interjú keretében is kezeljük. Felhívjuk a figyelmét, hogy a videóinterjú mindig opcionális része lesz a toborzási folyamatnak. A videóinterjú általános feltételeinek elutasítása nem jelenti azt, hogy kiesik a teljes toborzási folyamatból, és az elutasítás semmilyen negatív következménnyel nem jár Önre nézve.

Technikai segítségnyújtásra szoruló ügyek esetén adataihoz az USA-ban működő HireVue technikai támogató csapata is hozzáférhet.

Személyes adatainak kezelését ezen célból kifolyólag az Ön GDPR 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt a) pontja szerinti hozzájárulásával végezzük. A kapcsolódó, harmadik országokba – jelen esetben: az USA-ba – történő adattovábbításnak az Ön hozzájárulása, valamint a GDPR 49. cikke (1) bekezdésének 1. albekezdésében foglalt a) pont képezi az alapját. A videós interjú / adatgyűjtés megkezdése előtt az Ön hozzájárulását fogjuk kérni ahhoz, hogy a HireVue technikai támogató csapata hozzáférhessen adataihoz. Lehetősége van a hozzájárulásának visszavonására, ehhez lépjen velünk kapcsolatba a fenti címen és jelezze felénk a hozzájárulás visszavonásának szándékát. Ekkor leállítjuk az Ön személyes adatainak kezelését az ilyen jellegű információk küldésére vonatkozóan. Ez a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelést nem teszi jogellenessé.

További információ az adathozzáférésre feljogosítható HireVue technikai támogató csapatáról:

 • Az adóvevő személyazonossága:
  • HireVue technikai támogató csapat
 • Ország, ahová az adatokat technikai támogatás céljából továbbítjuk:
  • Jordan, Utah - Amerikai Egyesült Államok
 • Miért szükséges a (korlátozott) továbbítás?
  • Az adatcsere technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódó ügyek esetében szükséges. A technikai támogató csapat bevonása a HireVue rendszerrel kapcsolatos technikai problémák felmerülése esetén történik
  •  A technikai támogató csapatnak olykor hozzá kell férnie a HireVue platformhoz a technikai problémák feltárására/felülvizsgálatára
 • Adatok, amelyek hozzáférhetők
  • A HireVue technikai támogató csapata csak a technikai problémához közvetlenül kapcsolódó adatokhoz fér hozzá
  • A HireVue technikai támogató csapata semmilyen egyéb adathoz nem fér hozzá
  • Adatok, amelyek szükség esetén hozzáférhetők: kapcsolattartási adatok, korábbi munkavégzéssel kapcsolatos adatok, személyes adatok, videóadatok
 • Adattovábbítás kockázatai:
  • Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatok továbbítása olyan harmadik országba is történhet (USA), ahol kevésbé szigorú adatkezelési előírások vannak hatályban
  • Az európai jog alapján az USA nem garantálja az adatok megfelelő szintű védelmét
  • Kérjük, vegye figyelembe, hogy a harmadik országban (USA):
   • előfordulhat, hogy nincs felügyeleti hatóság
   • és / vagy adatkezelési előírások
   • és / vagy az érintettek jogai nem biztosítottak

Az adattovábbítás potenciális kockázatai közé tartozik az illetéktelen hozzáférés, adatvesztés vagy az adatok nem kívánt módosítása

3.4 Háttérellenőrzés

Minden, észak-amerikai pozícióra jelentkező személy hátterét (nemzetiségtől függetlenül) az észak-amerikai előírásoknak megfelelően meg kell vizsgálni még a szerződés aláírása előtt.

A háttérvizsgálat elengedhetetlen annak kiszűrésére, hogy vannak-e olyanok a jelentkezők között, akik a múltbeli viselkedésük alapján jogos fenyegetést jelenthetnek egy szervezetre nézve. A háttérvizsgálat a legjobb védekezés a nem átgondolt munkaerő-felvételre és visszatartásra nézve. A munkáltatók megvédhetik a márkájukat, hírnevüket, ügyfeleiket és munkavállalóikat a pénzügyi veszteségtől

A háttérvizsgálat elvégzésének legfőbb indoka a munkáltató és mások felé esetlegesen keletkező károk és különböző jogi felelősség elkerülése. Ez a következőket foglalja magában:

 • Károkozás más munkavállalók számára szexuális zaklatás vagy munkahelyi erőszak formájában.
 • Károkozás a szervezet belső és külső ügyfelei számára, például szexuális bántalmazás a munkahely területén.
 • Károkozás a munkaadó vállalata számára, pénzügyi veszteség vagy arculati és hírnévvel kapcsolatos problémák formájában.
 • A jogszerű követelésekkel szembeni védelem, mint például a nem átgondolt munkaerő-felvétel, nyomós ok a nyitott pozíciókra pályázók esetleges bűnügyi nyilvántartásának alapos átvilágítására. Egy többszintű, bűnügyi nyilvántartást átvilágító ellenőrzés erős példája annak, hogy a munkáltató kellő gondossággal járt el a munkaerő-felvétel során

4. Személyes adatainak harmadik fél számára történő továbbítása

A Henkel, mint a globális Henkel vállalatcsoport anyacége, más Henkel irodáival vagy leányvállalataival is megosztja az Ön személyes adatait azokban az országokban, melyekhez jelentkezését regisztrálta, beleértve azon EU-n vagy EGT-n kívüli országokat is, amelyeknél az uniós szabályozásoknál kevésbé szigorú adatkezelési előírások vannak hatályban. Minden ilyen entitás az adatvédelmi nyilatkozat, valamint a megfelelő szintű adatvédelem biztosítására irányuló olyan további intézkedések hatálya alá tartozik, amelyek az EU intézkedéseivel megegyezőek, például a GDPR 46. cikk (2) bekezdésének c) pontja értelmében a Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi előírások. A Henkel összes irodáját és leányvállalatát megtalálja a honlapon.

A jelentkezési és kiválasztási folyamat lebonyolításához, valamint a kompetencia adatbázis kialakításához olyan külsős szolgáltatókra támaszkodunk, akikre nézve a mi rendelkezéseink kötelező érvényűek és akik nem használják az Ön személyes adatait saját céljaikra. A GDPR 28. cikkének értelmében ezek a szolgáltatók adatfeldolgozóként járnak el.

Fejvadászok vagy toborzó ügynökségek bevonása esetén a fejvadászokkal / ügynökségekkel csak az adott folyamattal kapcsolatos konkrét információkat osztjuk meg.

5. Sütik használata a jelentkezési űrlapunkon

Ez a webhely sütiket és hasonló technológiákat használ. A sütik olyan kis méretű adategységek, amelyeket a böngészője ideiglenesen tárol az Ön eszközének merevlemezén, és szükség van rájuk a webhelyünk használatához. A sütik gyakran foglalnak magukban egyedi azonosítót. Ez egy véletlenszerűen létrehozott szám, amelyet a rendszer az Ön eszközén tárol. Néhány lejár a webhelyen zajló munkamenet végén, míg mások hosszabb ideig is megmaradnak az eszközén. A technikailag szükséges sütiket automatikusan használja a webhely. Más sütiket (vagy hasonló technológiákat) azonban kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása alapján alkalmazunk.

A sütiket és egyéb nyomonkövetési technológiákat egészen konkrétan a következő célokra használjuk:

Szigorúan szükséges sütik

A süti neve

A süti célja

Lejárat

Szolgáltató

A süti tartománya

amplitude_id_a328ec1895
b18ee52643ef53449b6ecbcsod.com

Az Amplitude süti segítségével meg tudjuk különböztetni egymástól a felhasználókat, információkat szolgáltat számunkra hibaelhárítás esetén, és lehetővé teszi a portál és a portál használatának tökéletesítését.

300 nap

Cornerstone

.csod.com

ASP.NET_SessionId

Ez egy alapértelmezett süti, amelyre szükség van az ASP-alapú oldalak betöltéséhez. A süti nélkül nem fog működni a webhelyünk. Ez a süti tartalmazza az egyedi munkamenet-azonosítót. Ez a süti nem foglal magában semmilyen személyes adatot.

Munkamenet

Cornerstone

henkel.csod.com

AWSALB

Ez a süti a terheléselosztásban segít az adatközpont-környezetünkben.

7 nap

Cornerstone

henkel.csod.com

AWSALBCORS

Ez a süti a terheléselosztásban segít az adatközpont-környezetünkben.

7 nap

Cornerstone

henkel.csod.com

cscx

Ez a süti látja el a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhető teljesítmény-nyomonkövetési rendszerünket regionális statisztikákkal annak érdekében, hogy az oldalaink gyorsan és következetesen betöltsenek. Ez a süti tartalmazza annak a portálnak a nevét, amelyre bejelentkezett a felhasználó, valamint a bejelentkezett felhasználót jelző azonosítót.

Munkamenet

Cornerstone

henkel.csod.com


Célzásra használt sütik

Ezeket a sütiket mi és/vagy a szolgáltatási partnereink (köztük közösségimédia-vállalatok) állíthatják be a webhelyünkön keresztül. A segítségükkel profil állítható össze az Ön érdeklődési köreiről azon böngészőadatok alapján, amelyeket a rendszer egy adott webhely meglátogatása során gyűjt. Ez magában foglalja a böngészője és/vagy internet elérésére használt eszköze egyedi azonosítását, és arra szolgál, hogy releváns tartalmak vagy hirdetések jelenjenek meg az Ön számára a saját webhelyeinken és más webhelyeken. Webhelyünk az „Apply with LinkedIn” (Jelentkezés a LinkedInen keresztül) vagy a „Megosztás” modulgombot használja. Ha Ön interakciót folytat ezzel a modullal például azáltal, hogy a „Jelentkezés most” gombra kattint, a modul sütikkel fogja azonosítani Önt, és ezek segítségével indítja el a jelentkezési kérelmét. Ha nem engedélyezi ezeknek a sütiknek a használatát, a megjelenő hirdetések kevésbé lesznek célirányosak.

A süti neve

A süti célja

Lejárat

Szolgáltató

A süti tartománya

JSESSIONID

A webhelyközi kérések hamisítása (CSRF) elleni védelemre, valamint az URL-aláírás hitelesítésére szolgál.

Munkamenet

LinkedIn

.www.linkedin.com

lidc

Az adatközpont kiválasztásának lehetővé tételére szolgál.

24 óra

LinkedIn

.linkedin.com

li_gc

A vendégek nem alapvető célt szolgáló sütik használatához való hozzájárulásának tárolására szolgál.

6 hónap

LinkedIn

.linkedin.com

bcookie

A böngészőazonosító süti egyedileg azonosítja a LinkedIn felületét megnyitó eszközöket a platformon előforduló visszaélések észlelése érdekében, valamint diagnosztikai célokból.

1 év

LinkedIn

.linkedin.com

bscookie

Arra szolgál, hogy a rendszer megjegyezze, hogy egy adott, bejelentkezett felhasználó hitelesítette magát kéttényezős hitelesítéssel, és korábban már bejelentkezett.

1 év

LinkedIn

.www.linkedin.com

lang

Az adott felhasználó nyelvi beállításainak megjegyzésére szolgál. A LinkedIn.com így a felhasználó által a beállításokban megadott nyelven fog megjelenni.

Munkamenet

LinkedIn

.linkedin.com

6. Sütik használata a Talent Community kezdőoldalainkon és a regisztrációs portáljainkon

A Henkel Talent Community oldalai és a regisztrációs portálok az alapműködéshez szükséges sütiket használják, amelyek lehetővé teszik a portálon a navigálást és az egyéb funkciók használatát, mint például hozzáférés biztonságos területekhez, egyszerre több jelentkezés engedélyezése az információk ismételt megadása nélkül, vagy közösségi hálózati kapcsolatok használata a jelentkezéshez.

Alapműködéshez szükséges sütik a portálokon

 • Munkamenet/session süti (ScustomPortal-{portalUrlPath}): arra szolgál, hogy a felhasználó a privát portálterületeken keresztül bejelentkezve maradjon.
 • Nyelvi süti (portalLanguage-{portalId}): eltárolja a felhasználó által választott nyelvet a portálon.
 • CSRF token mező (tokenField): feladata a CSRF elleni védelem (csak bejelentkezett felhasználók esetén).
 • Preferenciákat tároló süti (userCookieConsent-{portalUrlPath}): a sütikezelési funkcióval rendelkező portálokon a felhasználó által engedélyezett/elutasított sütitípusok tárolására szolgál, így a felhasználónak nem kell minden egyes alkalommal megújítani a hozzájárulását, amikor betölti/meglátogatja az oldalt.

Mennyi ideig tárolódnak a sütik?

 • Munkamenet/session sütik: amíg be nem zárja a böngészőjét.
 • Nyelvi sütik: amíg be nem zárja a böngészőjét.
 • CSRF token mező: 1 óra.
 • Preferenciákat tároló sütik: nincs lejárat.

A sütikről és a honlapunkon használt egyéb technológiákról, valamint azok honlapon betöltött funkcióiról további információt a „Sütik” és „Sütik beállítása” pontokban talál. Itt a hozzájárulását is bármikor visszavonhatja a jövőben az adott süti használatának letiltásával.

7. Az érintett jogai

Érintettként a személyes adataira vonatkozóan a következő jogai vannak:

 • Személyes adataihoz való hozzáférés és azok másolatának joga;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog („elfeledtetéshez” való jog);
 • A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog;
 • Az adathordozhatósághoz való jog;
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog;
 • Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

Jogában áll bizonyos körülmények között személyes adatainak használata ellen tiltakozni. Például (i) ha az Ön sajátos helyzetével kapcsolatban van erre oka, és az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt f) pontja értelmében a mi jogos érdekeink (vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek) érvényesítéséhez használjuk; és (ii) ha Ön tiltakozik személyes adatainak közvetlen marketing célú felhasználása ellen.

Az általános pályázói profilba vagy a kompetencia adatbázisban létrehozott profilba való bejelentkezés után könnyen hozzáférhet az adataihoz, helyesbítheti és törölheti azokat, valamint visszavonhatja hozzájárulását. Általános pályázói profilját és kompetencia adatbázis profilját is bármikor törölheti.

Jogainak érvényesítéséhez lépjen velünk kapcsolatba a fent megadott elérhetőségen.