2018. máj. 9.  Düsseldorf / Németország

A Henkel pozitív eredményekről számolhat be az első negyedévben annak ellenére, hogy szállítási nehézségekkel nézett szembe az észak-amerikai fogyasztási cikkek piacán - a valuta negatív változása hatással van a negyedévre

A Henkel pozitív szerves árbevétel növekedést ért el, valamint tovább nőtt az eredményesség és az egy részvényre jutó hozam

  • Értékesítés 4,835 millió euró értékben: +1,1%-os szerves növekedés, -4,5%-os nominális, a negatív valutahatások mértéke 8,6%
  • EBIT marzs* további növekedése: +50 bázisponttal 17,4%-ra
  • Nőtt az elsőbbségi részvények hozama*: +1,4%-kal 1,43 euróra nőtt, a negatív valutahatások mértéke 6,4%
  • A második negyedévben jól halad az észak-amerikai normál szolgáltatási szintre való visszatérés
  • A 2018-as pénzügyi évre vonatkozó kilátások megerősítése

"A Henkel pozitív eredményeket ért el az első negyedévben annak ellenére, hogy szállítási nehézségekkel nézett szembe az észak-amerikai fogyasztási cikkek piacán. Az értékesítés területén szerves növekedés volt tapasztalható és tovább nőtt a korrigált EBIT-marzs is. Az elsőbbségi részvények korrigált hozama is nőtt a negatív valutafolyamatok ellenére. Ezen teljesítmény alapján megerősítjük a 2018. évi pénzügyi kilátásokat. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tovább folytassuk nyereséges növekedésünket" - nyilatkozta Hans Van Bylen, a Henkel igazgatóságának elnöke.

"Az első negyedévben kivételesen negatív valutaváltozásokkal kellett szembenéznünk, amelyek 8,6 %-os, vagyis körülbelül 440 millió eurós hatással voltak a teljes értékesítésünkre. A kedvezőtlen valutaárfolyamok hatással voltak a működési profitra és az egy részvényre jutó hozamra is" - mondta Hans Van Bylen.

"Az Adhesive Technologies üzletágban nagyon erős szerves növekedést értünk el az értékesítés területén. Másrészt azonban a Laundry & Home Care, valamint a Beauty Care üzletágak eladásai nem érték el az előző évi szintet, elsősorban amiatt, hogy szállítási nehézségeink voltak az észak-amerikai fogyasztási cikkek piacán, és erről jelentést is tettünk márciusban. A második negyedév során terveink szerint Észak-Amerikában is visszatérünk a rendes szolgáltatási szintekre" - mondta Hans Van Bylen.

Értékesítés és bevételek 2018 első negyedévében

Az árbevétel 2018 első negyedévében elérte a 4 835 millió eurót. Az árfolyamhatások és a felvásárlások/befektetés-megszüntetések hatásainak kiszűrése utáni szerves árbevétel 1,1%-kal növekedett. A negatív valutaváltozásoknak 8,6%-os hatásuk volt az árbevételre. A felvásárlásokból és befektetés-megszüntetésekből származó hozzájárulások mértéke 3,0% volt. A névleges árbevétel 4,5%-kal alulmúlta az előző év első negyedévének értékét.

Az Adhesive Technologies üzletág nagyon erős, 4,7%-os szerves árbevétel-növekedésről számolt be. Az észak-amerikai fogyasztói cikkek piacán tapasztalt szállítási nehézségek következtében a Beauty Care (szépségápolás) üzletág árbevétele 4,3%-kal volt kevesebb az előző év első negyedévének értékéhez képest. A Laundry & Home Care (mosó- és háztartási tisztítószerek) üzletág 0,7%-os, kissé negatív szerves árbevétel-növekedésről számolt be.

A fejlődő piacok ismét átlagos felüli mértékben járultak hozzá a vállalat szerves növekedéséhez a nagyon erős, 6,9%-os szerves növekedéssel az értékesítés területén. Az észak-amerikai fogyasztói cikkek piacán tapasztalt szállítási nehézségek következtében az érett piacok 2,8%-os negatív szerves hatást könyvelhettek el az értékesítés területén.

A nyugat-európai eladások 0,2%-os szerves növekedést mutattak. Kelet-Európa 7,6%-os szerves növekedést ért el. Afrikában/a Közel Keleten az értékesítések szerves növekedése 8,6% volt. Az észak-amerikai fogyasztói cikkek piacán tapasztalt szállítási nehézségek következtében az észak-amerikai régió árbevétele szervesen 6,5%-kal csökkent. Latin-Amerika 7,3%-os szerves növekedést ért el, míg az ázsiai-csendes-óceáni térségben 4,2%-os volt az értékesítés szerves növekedése.

A korrigált üzemi eredmény (EBIT) 842 millió euró volt, ez 1,4%-kal alulmúlta 2017 első negyedévének szintjét, ami 854 millió euró volt. A valuták negatív hatása 6,2%-os volt.

A korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT) 0,5 százalékponttal 17,4%-ra növekedett.

Az elsőbbségi részvények korrigált hozama 1,4%-kal 1,41 euróról 1,43 euróra emelkedett. A valutaváltozásoknak 6,4%-os negatív hatásuk volt az elsőbbségi részvények korrigált hozamának növekedésére.

A nettó forgótőke árbevételhez viszonyított aránya 6,2%-kal meghaladta a 2017. első negyedévi értéket (4,9%).

2018. március 31-től a Henkel nettó pénzügyi helyzete -3 247 millió eurós mérleget mutatott (2017. december 31.: -3 225 millió euró).

Üzletágak teljesítménye

Az Adhesive Technologies üzletág nagyon erős, 4,7%-os szerves árbevétel-növekedést ért el az első negyedévben. A nominális árbevétel elérte a 2 270 millió eurót, míg a tavalyi év első negyedévében ez az összeg 2 295 millió euró volt. A korrigált üzemi eredmény 410 millió euró volt, amely kis mértékben alulmúlta a 2017. első negyedévi értéket. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 18,1%-os értéke az előző év negyedévének szintjén volt.

A Beauty Care üzletág értékesítése szervesen 4,3%-kal csökkent az első negyedévben. Ha nem vesszük figyelembe az észak-amerikai szállítási nehézségek hatásait, az árbevétel elérte volna az előző évi értéket. A nominális árbevétel elérte a 965 millió eurót, miközben az előző év első negyedévében ez az összeg 1 011 millió euró volt. A korrigált üzemi eredmény elérte a 161 millió eurót, amely 4,6%-os csökkenést jelent az előző év első negyedévéhez képest. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés stabil növekedést mutatott és elérte a 16,7%-ot.

A Laundry & Home Care üzletág szervesen kisebb, 0,7%-os árbevétel-csökkenést könyvelt el az első negyedévben. Ha nem vesszük figyelembe az észak-amerikai szállítási nehézségek hatásait, a Laundry & Home Care üzletág kitűnő árbevétel-növekedésről számolhatott volna be. A nominális árbevétel elérte az 1 569 millió eurót; ez az összeg 1 726 millió euró volt az előző év azonos időszakában. A korrigált üzemi eredmény 291 millió eurós értéke 2,5%-kal alulmúlta a 2017. év első negyedévének értékét. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 1,2 százalékponttal 18,5%-ra nőtt.

A 2018-as pénzügyi év előrejelzéseinek megerősítése

Az év hátralevő részében a Henkel azt várja, hogy továbbra is megmarad a változékony és bizonytalan piaci környezet. A jelentős valuta-ingadozások is fennmaradnak. A Henkel továbbra is arra számít, hogy az amerikai dollár gyengülést mutat majd az euróval szemben a 2017-es teljes évhez képest, valamint az is valószínű, hogy a fejlődő piacokon néhány fontos valuta leértékelődik majd. A Henkel továbbá azzal számol, hogy a nyersanyag- és csomagolási árak tovább nőnek a tavalyi évhez képest.

A 2018-as pénzügyi évre a Henkel jóváhagyta a legutolsó, 2018. márciusi előrejelzéseket. A Henkel arra számít, hogy 2-4%-os szerves árbevétel-növekedést tud elérni az Adhesive Technologies és Laundry & Home Care üzletágakban, valamint 0-2%-os növekedést a Beauty Care üzletágban. A korrigált árbevétel-arányos megtérülést (EBIT) illetően a Henkel arra számít, hogy ez az érték meghaladja majd a 17,5%-ot mindhárom üzletág hozzájárulása segítségével. A valutapiaci bizonytalanságok, különösen az amerikai dollár trendjei vonatkozásában a Henkel arra számít, hogy az elsőbbségi részvények korrigált hozama euróban számolva 5-8 %-os növekedést mutat majd.

* Az egyszeri költségek/bevételek és átszervezési kiadások hatásának kiszűrésével.

A jelen dokumentum a jövőre vonatkozó állításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalati vezetősége jelenlegi becslésein és feltételezésein alapszanak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló szavakkal fejezzük ki, mint a vár, szándékozik, tervez, jósol, feltételez, vél, becsül, számít. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és kapcsolt vállalkozásainak jövőbeli teljesítménye és tényleges eredményei számos kockázat és bizonytalanság függvényei, és így jelentősen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége. A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.