2018. aug. 16.  Düsseldorf / Németország

A Henkel pozitív eredményekről számolhat be a második negyedévben a jelentős mértékű, negatív valutahatások ellenére is

A második negyedévben a Henkel erős szerves árbevétel-növekedésről számolhat be, valamint tovább nőtt a margin és a bevételek

  • Az értékesítés új magasságokat ért el: 5 143 millió euró, +3,5%-os szerves növekedés
  • Az EBIT* új magasságokat ért el: 926 millió euró (+1,8%
  • EBIT marzs* további növekedése: +20 bázisponttal 18,0%-r
  • Elsőbbségi részvények hozama*: 1,58 euró (+1,9%), a valutahatások kizárásával: +7,7%
  • Az észak-amerikai fogyasztási cikkekkel kapcsolatos üzletek visszatértek a rendes szolgáltatási szintekre
  • A Henkel aktualizálta az egész évre vonatkozó kilátásokat, melyben megjelenik a valuták és anyagárak erősebb ellenszele, valamint az, hogy a Henkel 2-4%-os (változatlan) szerves árbevétel-növekedést, 18% körüli EBIT* marzsot (korábban: több, mint 17,5%) és 3-6%-os (korábban: 5-8%) növekedést vár az elsőbbségi részvények hozama* terén

„Az erős szerves árbevétel-növekedés által a Henkel pozitív fejlődést könyvelhetett el a második negyedévben a jelentős, negatív valutafolyamatok és a magasabb alapanyagárak ellenére. Történelmi magasságokba emeltük a negyedéves értékesítést, tovább javult a korrigált EBIT-marzs és az eddigi legmagasabb negyedéves kiigazított hozamot értük el” – nyilatkozta Hans Van Bylen, a Henkel igazgatóságának elnöke. „Az Adhesives Technologies üzletágban nagyon erős szerves növekedést értünk el, a Laundry & Home Care üzletág jó növekedésről számolt be, valamint a Beauty Care üzletág fejlődése is pozitív volt.”

„Minden régióban szerves árbevétel-növekedést értünk el nagyon erős teljesítményt nyújtva a feltörekvő piacokon, valamint megfelelő volt a fejlődés az érett piacokon is. Az észak-amerikai üzleteink ismét növekedésnek indultak a szolgáltatási szintek normalizálódásával.”

„Az első negyedévhez hasonlóan a második negyedévben is jelentős valutaviharokkal és növekvő alapanyagárakkal néztünk szembe. A valuták negatív hatással voltak a jelentett értékesítésekre: ez a negatív hatás 6,1%-os volt, ez körülbelül 310 millió eurót jelent. A valuták hatással voltak működési profitunkra és az egy részvényre jutó hozamra is. A valutafolyamatok figyelmen kívül hagyásával erős, 7,7%-os növekedést értünk el az egy részvényre jutó nyereség terén” – mondta Hans Van Bylen.

A 2018-as pénzügyi év aktualizált előrejelzései

A Henkel aktualizálta a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó iránymutatást. A vállalat megerősítette, hogy 2-4%-os szerves árbevétel-növekedést vár a Henkel Csoporttól. A Henkel az Adhesive Technologies üzletágban már 4-5%os szerves árbevétel-növekedésre számít a korábbi 2-4%-hoz képest. A Laundry & Home Care üzletágban továbbra is 2-4%-os növekedést várnak. A Henkel megerősítette, hogy a Beauty Care üzletágban 0-2%-os pozitív szerves árbevétel-növekedésre számít.

A korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT) kapcsán a Henkel évi közel 18%-os növekedésre számít a korábbi, 17,5%-ot meghaladó növekedéshez képest. A várakozások szerint mindhárom üzletág továbbra is pozitívan teljesít majd. A valuták és anyagárak változása miatt a Henkel már csupán 3-6%-os növekedésre számít az elsőbbségi részvények korrigált hozamában a korábbi 5-8%-hoz képest.

„Az előrejelzésből látható, hogy továbbra is a fenntartható, nyereséges növekedésre fókuszálunk és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy előmozdítsuk stratégiai prioritásaink megvalósítását” – nyilatkozta Hans Van Bylen.

Értékesítés és bevételek 2018 második negyedévében

2018 második negyedévében az 5 143 eurós árbevétel történelmi magasságokat ért el és névlegesen 0,9%-kal nőtt az előző év második negyedévéhez képest. A szerves árbevétel, amelybe nem tartoznak bele a negatív valutahatások és a felvásárlások/befektetés megszüntetések, erős, 3,5%-os növekedést mutatott. A felvásárlások és befektetés megszüntetések hozzájárulása 3,5% volt. Ez 7%-os növekedést eredményez. A valutaváltozások 6,1%-os negatív hatással voltak az értékesítésre.

Az Adhesive Technologies üzletág nagyon erős, 5,2%-os szerves árbevétel-növekedésről számolt be. A Beauty Care üzletágban a szerves árbevétel 0,4%-kal haladta meg az előző év második negyedéves szintjét. A Laundry & Home Care jó, 2,9%-os szerves árbevétel-növekedésről számolt be.

A digitális értékesítésben csoportszinten tapasztalt kétszámjegyű növekedés is az árbevétel növekedést erősítette, melyet a fogyasztási üzletágak különösen jó teljesítménye alapozott meg.

A feltörekvő piacok ismét átlagos felüli mértékben járultak hozzá a Csoport szerves növekedéséhez a nagyon erős, 5,4%-os szerves növekedéssel az értékesítés területén. Az érett piacok jó, 2,2%-os szerves árbevétel-növekedést értek el.

A 0,1%-os szerves növekedést mutató nyugat-európai eladások stabil fejlődést jeleznek. Kelet-Európa 8,2%-os szerves növekedést ért el. Afrikában / a Közel Keleten az értékesítések szerves növekedése 4,7% volt. Észak-Amerikában ez az érték 4,9% volt. Latin-Amerika 6,3%-os szerves növekedést ért el, míg az ázsiai csendes-óceáni térségben 1,9%-os volt a szerves növekedés.
A korrigált üzemi (üzleti) eredmény 1,8%-os növekedéssel az előző év második negyedévének 909 millió eurós eredményéről 926 millió euróra nőtt, amely új csúcsnak tekinthető.

A korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT) 0,2 százalékponttal 18,0%-ra növekedett.

Az elsőbbségi részvények korrigált hozama 1,9%-kal 1,55 euróról 1,58 euróra emelkedett. A valutaváltozásoknak 5,8%-os negatív hatásuk volt az elsőbbségi részvények korrigált hozamának növekedésére. A valutahatások kizárásával az elsőbbségi részvények korrigált hozama 7,7%-kal nőtt.

A nettó forgótőke árbevételhez viszonyított aránya 6,3%-kal meghaladta a 2017. második negyedévi értéket (5,2%).

Üzletágak teljesítménye   

Az Adhesive Technologies üzletág nagyon erős, 5,2%-os szerves árbevétel- növekedést ért el a második negyedévben. Nominálisan az árbevétel 2,6%-os növekedéssel 2 432 millió euróra emelkedett. A korrigált üzemi (üzleti) eredmény 1,5%-kal nőtt és elérte a 462 millió eurót. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 19,0%-os értéke kis mértékben alul múlta az előző év második negyedéves szintet.

A Beauty Care üzletág értékesítése szervesen 0,4%-kal nőtt. A nominális árbevétel 3,8%-os növekedést mutatott és elérte a 1 035 millió eurót. A korrigált üzemi (üzleti) eredmény 4,4%-os növekedést mutatott és elérte a 187 millió eurót. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 0,1 százalékponttal 18,1%-ra nőtt.

A Laundry & Home Care üzletág jó, 2,9%-os szerves árbevétel-növekedést ért el a második negyedévben. A nominális árbevétel elérte az 1 644 millió eurót; ez az összeg 1 703 millió euró volt az előző év második negyedévében. A korrigált üzemi (üzleti) eredmény (EBIT) 295 millió eurós értéke 1,0%-kal alulmúlta 2017. év második negyedévének értékét. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 0,4 százalékponttal 17,9%-ra nőtt.

Jó üzleti teljesítmény 2018 első felében

2018 első felében a Henkel 9 978 millió euró árbevételre tett szert. A szerves árbevétel-növekedés 2,3%-os volt, amely nem foglalja magába a valutaváltozások és a felvásárlások/befektetés megszüntetések hatásait. A külföldi valutaváltási folyamatok 7,4%-kal csökkentették az árbevételt.
A korrigált üzemi (üzleti) eredmény 0,3%-kal 1 763 euróról 1 768 millió euróra nőtt.
A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 17,4%-ról 17,7%-ra nőtt.
Az elsőbbségi részvények korrigált hozama 1,7%-kal 2,96 euróról 3,01 euróra emelkedett. A valutaváltozásoknak 6,1%-os negatív hatásuk volt az elsőbbségi részvények korrigált hozamának növekedésére. A valutahatások kizárásával az elsőbbségi részvények korrigált hozama 7,8%-kal nőtt.

2018 első felében az Adhesive Technologies üzletág nagyon erős, 5%-os szerves árbevétel-növekedést ért el. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 18,5% volt.

A fogyasztói cikkek piacán történő értékesítéseket az észak-amerikai szállítási nehézségek hátrányosan befolyásolták. A Beauty Care üzletág szerves értékesítése 2,0%-kal alul múlta az előző évi értéket. A 17,4%-os korrigált árbevétel-arányos megtérülés a 2017 első felében elért szinten volt. A Laundry & Home Care üzletág 1,1%-os szerves árbevétel-növekedést könyvelhetett el. A korrigált árbevétel arányos megtérülés erős növekedést mutatva 17,4%-ról 18,2%-ra emelkedett.

2018. június 30-tól a Henkel nettó pénzügyi helyzete -3 597 millió eurós mérleget mutatott (2017. december 31: -3 225 millió euró).


*  Az egyszeri költségek/bevételek és átszervezési kiadások hatásának kiszűrésével.

A jelen dokumentum a jövőre vonatkozó állításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalati vezetősége jelenlegi becslésein és feltételezésein alapszanak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló szavakkal fejezzük ki, mint a vár, szándékozik, tervez, jósol, feltételez, vél, becsül, számít. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és kapcsolt vállalkozásainak jövőbeli teljesítménye és tényleges eredményei számos kockázat és bizonytalanság függvényei, és így jelentősen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége. A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.