2019. ápr. 8.  Düsseldorf / Németország

Éves közgyűlés

Összpontosítás a fenntartható, nyereséges fejlődésre

  • A 2018-as pénzügyi évben rekordszintű nyereség és profit
  • Rekordszintű, 1,85 eurós osztalék elsőbbségi részvényenként (+3,4%)
  • Nagyon jó előrelépés a stratégiai prioritások végrehajtásában
  • A növekedési kezdeményezések kiemelik a nyereséges növekedés iránti elkötelezettséget
  • A 2019-es évre vonatkozó kilátások megerősítve

A Henkel éves Közgyűlésén a vállalat igazgatóságának elnöke, Hans Van Bylen bemutatta a 2018-as pénzügyi év kulcsfontosságú fejleményeit és kiemelte a vállalat stratégiai prioritásainak megvalósításában elért előrehaladást. Továbbá kifejtette azokat a növekedést célzó kezdeményezéseket, amelyeket a vállalat az év elején bejelentett. A Henkel 2018-ban elért jó üzleti teljesítménye alapján Hans Van Bylen bejelentette a vállalat történelmének legmagasabb osztalékfizetését, valamint megerősítette a 2019-es, jelenlegi pénzügyi évre kiadott előrejelzést is.

„A Henkel pénzügyileg nagyon stabil. 2018-ban tovább folytattuk a nyereséges növekedést. Jó szerves növekedést értünk el, rekord nagyságú nyereséggel és profittal. Ezért javasoltunk a közgyűlésnek rekordszintű, elsőbbségi részvényenként 1,85 euró osztalékot, mely közel 53 000 munkatársunk elkötelezettségének eredménye. Odaadó munkájuk, vállalkozó és ügyfélközpontú szemléletük szolgált alapul vállalatunk tavalyi, sikeres fejlődéséhez. Ezért a teljes igazgatóság nevében szeretném kifejezni hálámat munkatársainknak” – mondta Hans Van Bylen

Dr. Simone Bagel-Trah, a Részvényesi Tanács és a Felügyelő Bizottság elnökasszonya megköszönte az igazgatóságnak és minden egyes alkalmazottnak a 2018-as pénzügyi évben tanúsított kimagasló elkötelezettségét.

Hans Van Bylen és Dr. Simone Bagel-Trah megköszönte Kathrin Menges munkáját, aki 20 éve dolgozik a Henkelnél, és 2011 óta tagja a Henkel Igazgatóságának az emberi erőforrások, az infrastrukturális szolgáltatások és a fenntarthatóság területek felelőseként. 2019. április 9-i hatállyal az igazgatóságban Kathrin Menges utódja Sylvie Nicol lesz.

Az osztalék új rekordszintet ért el

Mindkét részvényosztályra 3,4 százalékos osztalékemelést, az elsőbbségi részvényekre 1,85 eurót, a törzsrészvényekre 1,83 eurót javasolt a közgyűlés. „Ezek új csúcsokat jelentenek és tükrözi arra irányuló elkötelezettségünket, hogy vonzó hozamot nyújtsunk részvényeseink számára. Továbbra is ezen az úton kívánunk haladni” – mondta Hans Van Bylen.

Ezért a Henkel bejelentette, hogy az osztalékfizetési arány sávszélességét 30-40 százalékra emeli (korábban 25-35 százalék volt).

Kilátások a 2019-es pénzügyi évre

A jelenlegi pénzügyi évre vonatkozó várakozások tekintetében Hans Van Bylen elmondta: „Továbbra is olyan, kihívást jelentő piaci környezetben dolgozunk, amelyet bizonytalanság és volatilitás jellemez. Összességében azt várjuk, hogy a 2019-es pénzügyi évben a devizahatások gyengüljenek az előző évhez képest. De még mindig negatív hatást várunk az alacsony egyszámjegyű százalékos tartományban. Az alacsony egyszámjegyű százalékos tartományban az alapanyagok árainak emelkedésére is számítunk.”

Ugyanakkor Hans Van Bylen megerősítette a 2019-es pénzügyi évre kiadott előrejelzést: A Henkel 2 és 4 százalék közötti szerves árbevétel növekedést vár. A korrigált EBIT marzs tekintetében a vállalat 16-17 százalékos tartományt vár, valamint az elsőbbségi részvények (EPS) korrigált hozamának 5% körüli növekedését az előző évhez képest állandó árfolyamon.

Henkel 2020+: A stratégiai prioritások megvalósítása jól halad

„A Henkelnél világos, hosszú távú stratégiát követünk: Fenntartható nyereséges növekedést kívánunk elérni. Ezért a Henkel négy stratégiai prioritást határozott meg: a növekedés ösztönzését, a digitalizáció felgyorsítását, az agilitás növelését és a növekedés finanszírozását. Az elmúlt két évben nagyon jó előrehaladást értünk el a stratégia végrehajtásában és sikeresen megvalósítottuk a legfontosabb stratégiai kezdeményezéseket minden területen” – mondta Hans Van Bylen.

A további növekedési lehetőségek felkutatáshoz, főként a fogyasztási cikkekkel kapcsolatos üzletágaiban, valamint a digitális átalakítás további felgyorsításához a Henkel januárban bejelentette, hogy 2019-től kezdődően évente mintegy 300 millió euróval növeli ez irányú befektetéseit.

Világos elkötelezettség Európa iránt

A májusi európai választásokat tekintve Hans Van Bylen egységes európai megjelenésre szólított fel: „Európa olyan gazdasági térség, ahol mintegy 500 millió ember él. Világos érdekeink fűződnek egy erős Európához. Ez az, ami iránt elköteleztük magunkat, még akkor is, ha sok a teendő, és sokat kell fejlődni annak érdekében, hogy Európa a jövőben továbbra is sikeres legyen a nemzetközi versenyben, és kiáll a béke és a jólét mellett.

Társadalmi felelősségvállalás

A Henkel évek óta vezető szerepet tölt be a fenntarthatóság területén. 2018-ban a Henkel eredményeit ismételten elismerték különböző rangsorokban és minősítésekben. „A fenntartható gondolkodás és cselekvés vállalati kultúránk és értékeink részét képezi. A fenntartható fellépést versenyelőnynek tekintjük” – tette hozzá Hans Van Bylen.

Különös hangsúlyt fektetünk a műanyagok felelősségteljes használatára. A Henkel ambiciózus célokat tűzött ki ezen a területen: Teljesen újrahasznosítható csomagolás és nagyobb arányú újra feldolgozott műanyagok. A Henkel számos nemzetközi kezdeményezésben és partnerségben is részt vesz. Ezek magukban foglalják a ‘Plastic Bank’ és az ‘Alliance to End Plastic Waste’ kezdeményezéseket is. Hans Van Bylen azonban hangsúlyozta, hogy ezt a kihívást csak együttesen lehet megoldani.

A sokféleség előmozdítása

Hans Van Bylen kiemelte, hogy a Henkelben a sokféleség jelentősége fontos: „A világ több mint 100 országában tevékenykedünk, és elősegítjük a vállalton belüli sokszínűséget. Számunkra a sokszínű munkaerő megteremtése egyértelmű sikertényező. Ez nemcsak a különböző nemzetiségek és kultúrák vonatkozásában van így, hanem a női munkatársaink arányát tekintve is, ebben a Henkel kiemelkedő helyet képvisel a DAX vállalatok között” – mondta Hans Van Bylen.


Ez a tájékoztatás a jövőre vonatkozó állításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalati vezetősége jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló szavakkal fejezzük ki, mint a „vár”, „szándékozik”, „tervez”, „jósol”, „feltételez”, „vél”, „becsül” és hasonló kifejezések. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és kapcsolt vállalkozásainak jövőbeli teljesítménye és tényleges eredményei számos kockázat és bizonytalanság függvényei, és így jelentősen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége. A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum - az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretrendszerben nem egyértelműen meghatározva - tartalmazza azokat a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítménymutatók, vagy azok lehetnek (nem GAAP-intézkedések). Ezeket a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket nem szabad külön-külön vagy a Henkel nettó eszközeinek, illetve pénzügyi pozícióinak vagy eredményeinek vagy ezek alternatíváinak tekinteni, a konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő vonatkozó pénzügyi beszámolási keretrendszer szerint. Más, hasonlóan megnevezett alternatív teljesítménymutatókat jelentő vagy leíró vállalatok eltérő módon számíthatják ki őket.

Ezt a dokumentumot csak tájékoztatási célból bocsátották ki, és nem célja befektetési tanácsadás, vagy értékpapírokra vonatkozó eladási ajánlat, vagy vételi ajánlat kérése.

Sajtóközlemény (931,82 KB)

Hans Van Bylen a Henkel igazgatóságának elnöke és Simone Bagel-Trah a Részvényesi Tanács és a Felügyelő Bizottság elnökasszonya