2019. máj. 7.  Düsseldorf / Németország

A Henkel megerősíti a 2019-es pénzügyi év kilátásait

A Henkel az első negyedévben pozitív árbevétel- növekedést ért el

  • Az árbevétel 2,8%-kal 4969 millió euróra nőtt, a szerves növekedés + 0,7%
  • A korrigált üzemi eredmény (EBIT)* 795 millió euró (-5,6%)
  • EBIT marzs* 16,0% (-140 bázispont)
  • Elsőbbségi részvények hozama* elérte az 1,34 eurót, -6,3% állandó árfolyamon
  • Erős szabad cash flow növekedés: 523 millió euró
  • Növekedésbe való befektetés, valamint a versenyképesség növelése

„Az egyre nagyobb kihívást jelentő piaci környezet ellenére a Henkel az első negyedévben mind szerves, mind nominális szinten pozitív árbevétel-növekedést ért el. Csoport szinten a korrigált EBIT marzs és a korrigált EPS-fejlődés a teljes pénzügyi évre vonatkozó kilátásainknak megfelelő volt” –mondta Hans Van Bylen, a Henkel Igazgatóságának elnöke.

„Összességében üzleti növekedésünk 2019 első negyedévében vegyes volt. A várakozásoknak megfelelően az Adhesive Technologies üzletágat számos iparág ipari termelésének lassulása befolyásolta, az idei év második felében javulást várunk” – magyarázta Hans Van Bylen.

„Fogyasztási cikkek üzletágainkban a Beauty Care teljesítménye várakozásainknál alacsonyabb volt. Miközben sikeresen elindítottunk új márkákat és innovációkat, és professzionális hajápolási termékekkel foglalkozó üzletágunk továbbra is felülmúlta a piac teljesítményét, addig a kiskereskedelmi üzletágunk kulcsfontosságú régióiban, mint például Nyugat-Európában és Kínában negatív alakulással szembesültünk. Ezt célzott intézkedésekkel kezeljük, amelyek célja a növekedés fellendítése és a Beauty Care üzletágunk teljesítményének javítása” – tette hozzá Hans Van Bylen.

„Másrészről a Laundry& Home Care üzletágunk számára az év jól indult, amit az innovációk és az új termékek bevezetése is támogatott.”

Befektetés a növekedésbe és a versenyképesség javítása

„Továbbra is arra törekszünk, hogy még inkább erősítsük üzleti tevékenységünket, a növekedésbe és a digitalizálásba való befektetésre összpontosítunk, valamint továbbra is alkalmazkodunk struktúráinkkal ahhoz, hogy elérjük a teljes évre kitűzött céljainkat” – mondta Hans Van Bylen.

Az év elején a Henkel bejelentette, fokozza a növekedést célzó beruházásokat, hogy további növekedési lehetőségeket ragadjon meg, főként a fogyasztási cikkek üzletágaiban, és tovább gyorsítsa a digitális átalakulást. A Henkel számos olyan intézkedést hajt végre, amelyek tovább javítják üzletágai versenyképességét.

2019-es kilátások megerősítése

„Megerősítjük a teljes pénzügyi év kilátásait. A folyó pénzügyi évre 2 és 4 százalék közötti szerves árbevétel-növekedést várunk. A korrigált EBIT marzs tekintetében 16-17 százalékos tartományt várunk, valamint a korrigált EPS az előző évi értékhez képest kb. 5%-kal alatta várható állandó árfolyam mellett” – mondta Hans Van Bylen.

Értékesítés és bevételek 2019 első negyedévében

Az első negyedévi árbevétel nominálisan 2,8 százalékkal 4969 millió euróra emelkedett. Az árfolyamhatások és a felvásárlások/befektetés-megszüntetések hatásainak kiszűrése utáni szerves árbevétel 0,7 százalékkal növekedett. A felvásárlásokból és befektetés-megszüntetésekből származó hozzájárulások mértéke 0,6 százalék volt. A valutahatások 1,5 százalékos pozitív hatással voltak az árbevételre.

Az Adhesive Technologies üzletágban az értékesítés organikusan csökkent 0,8 százalékkal, elsősorban az elektronikai ipar és az autóipar lassulása miatt. A Beauty Care üzletág értékesítése organikusan 2,2 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző év azonos negyedévében, elsősorban a lakossági üzletág gyenge teljesítménye miatt Nyugat-Európában és Kínában. A Laundry & Home Care üzletág nagyon erős szerves árbevétel-növekedést érte el 4,7 százalékkal, amit az új termékek és innovációk sikeres piacra dobásának pozitív hozzájárulása jelentett.

A feltörekvő piacok ismét átlagon felüli mértékben járultak hozzá a Csoport szerves növekedéséhez, 2,2 százalékos szerves árbevétel-növekedéssel. Az érett piacok negatív, -0,4 százalékos szerves árbevétel teljesítményt mutattak.

Nyugat-európában az árbevétel 1,3 százalékkal csökkent. Kelet-Európa 6,5 százalékos szerves növekedést ért el. Afrikában/Közel-Keleten az árbevétel szerves növekedése 13,5 százalék volt. Az észak-amerikai régióban az árbevétel szerves növekedése 1,1 százalék volt. Latin-Amerika 8,0 százalékos szerves növekedést ért el, az ázsiai-csendes-óceáni térségben pedig az árbevétel 8,8 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.

A korrigált üzemi eredmény (EBIT) elérte a 795 millió eurót, ami 5,6 százalékkal alacsonyabb a 2018 első negyedévi szintnél (842 millió euró).

A korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT) 16,0 százalék volt, 1,4 százalékponttal alacsonyabb az előző évinél.

Az elsőbbségi részvények korrigált hozama a 2018 első negyedévi 1,43 euróról 6,3 százalékkal 1,34 euróra esett 2019 első negyedévében. Állandó árfolyam mellett az EPS növekedése -6,3 százalék volt.

A nettó forgótőke árbevételhez viszonyított 6,6 százalékos aránya meghaladta a 2018 első negyedévi szintet (6,2 százalék).

523 millió euróval a szabad cash flow 2019 első negyedévében lényegesen magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában (22 millió euró). Ez bizonyítja a vállalat szabad cash flow generálására irányuló különleges képességét.

2019. március 31-én a Henkel nettó pénzügyi helyzete a következő egyenleget mutatta: -2478 millió euró (2018. december 31.: -2895 millió euró).

Üzletágak teljesítménye

Az Adhesive Technologies üzletág az első negyedévben -0,8 százalékos, enyhén negatív szerves árbevételt ért el. Nominálisan az árbevétel 1,7 százalékos növekedést mutatott és elérte a 2039 millió eurót. A korrigált üzemi eredmény az előző év negyedévének 410 millió eurója után elérte a 388 millió eurót. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 16,8 százalék volt (2018 első negyedéve: 18,1 százalék).

A Beauty Care üzletág szerves árbevétele 2,2 százalékkal csökkent az első negyedévben. Nominálisan az előző negyedévi 965 millió euró után az árbevétel 960 millió eurót tett ki. A 144 millió eurós korrigált üzemi eredmény és a 15,0 százalékos korrigált árbevétel-arányos megtérülés alacsonyabb volt, mint az előző év azonos negyedévében.

A Laundry & Home Care üzletág szerves árbevétel-növekedése 4,7 százalék volt az első negyedévben. Nominálisan az árbevétel 6,3 százalékkal nőtt és elérte az 1667 millió eurót. A korrigált üzemi eredmény 286 millió eurós értéke 1,9 százalékkal alulmúlta a 2018. első negyedévi értéket. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 17,1 százalékot ért el, mely alacsonyabb, mint az előző év azonos negyedévének szintje.


*Egyszeri költségekkel/nyereségekkel és átszervezési költségekkel kiigazítva.

Ez a tájékoztatás a jövőre vonatkozó állításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalati vezetősége jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló szavakkal fejezzük ki, mint a „vár”, „szándékozik”, „tervez”, „jósol”, „feltételez”, „vél”, „becsül” és hasonló kifejezések. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és kapcsolt vállalkozásainak jövőbeli teljesítménye és tényleges eredményei számos kockázat és bizonytalanság függvényei, és így jelentősen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége. A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum - az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretrendszerben nem egyértelműen meghatározva - tartalmazza azokat a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítménymutatók, vagy azok lehetnek (nem GAAP-intézkedések). Ezeket a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket nem szabad külön-külön vagy a Henkel nettó eszközeinek, illetve pénzügyi pozícióinak vagy eredményeinek vagy ezek alternatíváinak tekinteni, a konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő vonatkozó pénzügyi beszámolási keretrendszer szerint. Más, hasonlóan megnevezett alternatív teljesítménymutatókat jelentő vagy leíró vállalatok eltérő módon számíthatják ki őket.

Ezt a dokumentumot csak tájékoztatási célból bocsátották ki, és nem célja befektetési tanácsadás, vagy értékpapírokra vonatkozó eladási ajánlat, vagy vételi ajánlat kérése.

Sajtóközlemény (931,81 KB)