2019.05.07.  Düsseldorf / Németország

A Henkel megerősíti a 2019-es pénzügyi év kilátásait

A Henkel az első negyedévben pozitív árbevétel- növekedést ért el

  • Az árbevétel 2,8%-kal 4969 millió euróra nőtt, a szerves növekedés + 0,7%
  • A korrigált üzemi eredmény (EBIT)* 795 millió euró (-5,6%)
  • EBIT marzs* 16,0% (-140 bázispont)
  • Elsőbbségi részvények hozama* elérte az 1,34 eurót, -6,3% állandó árfolyamon
  • Erős szabad cash flow növekedés: 523 millió euró
  • Növekedésbe való befektetés, valamint a versenyképesség növelése

„Az egyre nagyobb kihívást jelentő piaci környezet ellenére a Henkel az első negyedévben mind szerves, mind nominális szinten pozitív árbevétel-növekedést ért el. Csoport szinten a korrigált EBIT marzs és a korrigált EPS-fejlődés a teljes pénzügyi évre vonatkozó kilátásainknak megfelelő volt” –mondta Hans Van Bylen, a Henkel Igazgatóságának elnöke.

„Összességében üzleti növekedésünk 2019 első negyedévében vegyes volt. A várakozásoknak megfelelően az Adhesive Technologies üzletágat számos iparág ipari termelésének lassulása befolyásolta, az idei év második felében javulást várunk” – magyarázta Hans Van Bylen.

„Fogyasztási cikkek üzletágainkban a Beauty Care teljesítménye várakozásainknál alacsonyabb volt. Miközben sikeresen elindítottunk új márkákat és innovációkat, és professzionális hajápolási termékekkel foglalkozó üzletágunk továbbra is felülmúlta a piac teljesítményét, addig a kiskereskedelmi üzletágunk kulcsfontosságú régióiban, mint például Nyugat-Európában és Kínában negatív alakulással szembesültünk. Ezt célzott intézkedésekkel kezeljük, amelyek célja a növekedés fellendítése és a Beauty Care üzletágunk teljesítményének javítása” – tette hozzá Hans Van Bylen.

„Másrészről a Laundry& Home Care üzletágunk számára az év jól indult, amit az innovációk és az új termékek bevezetése is támogatott.”

Befektetés a növekedésbe és a versenyképesség javítása

„Továbbra is arra törekszünk, hogy még inkább erősítsük üzleti tevékenységünket, a növekedésbe és a digitalizálásba való befektetésre összpontosítunk, valamint továbbra is alkalmazkodunk struktúráinkkal ahhoz, hogy elérjük a teljes évre kitűzött céljainkat” – mondta Hans Van Bylen.

Az év elején a Henkel bejelentette, fokozza a növekedést célzó beruházásokat, hogy további növekedési lehetőségeket ragadjon meg, főként a fogyasztási cikkek üzletágaiban, és tovább gyorsítsa a digitális átalakulást. A Henkel számos olyan intézkedést hajt végre, amelyek tovább javítják üzletágai versenyképességét.

2019-es kilátások megerősítése

„Megerősítjük a teljes pénzügyi év kilátásait. A folyó pénzügyi évre 2 és 4 százalék közötti szerves árbevétel-növekedést várunk. A korrigált EBIT marzs tekintetében 16-17 százalékos tartományt várunk, valamint a korrigált EPS az előző évi értékhez képest kb. 5%-kal alatta várható állandó árfolyam mellett” – mondta Hans Van Bylen.

Értékesítés és bevételek 2019 első negyedévében

Az első negyedévi árbevétel nominálisan 2,8 százalékkal 4969 millió euróra emelkedett. Az árfolyamhatások és a felvásárlások/befektetés-megszüntetések hatásainak kiszűrése utáni szerves árbevétel 0,7 százalékkal növekedett. A felvásárlásokból és befektetés-megszüntetésekből származó hozzájárulások mértéke 0,6 százalék volt. A valutahatások 1,5 százalékos pozitív hatással voltak az árbevételre.

Az Adhesive Technologies üzletágban az értékesítés organikusan csökkent 0,8 százalékkal, elsősorban az elektronikai ipar és az autóipar lassulása miatt. A Beauty Care üzletág értékesítése organikusan 2,2 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző év azonos negyedévében, elsősorban a lakossági üzletág gyenge teljesítménye miatt Nyugat-Európában és Kínában. A Laundry & Home Care üzletág nagyon erős szerves árbevétel-növekedést érte el 4,7 százalékkal, amit az új termékek és innovációk sikeres piacra dobásának pozitív hozzájárulása jelentett.

A feltörekvő piacok ismét átlagon felüli mértékben járultak hozzá a Csoport szerves növekedéséhez, 2,2 százalékos szerves árbevétel-növekedéssel. Az érett piacok negatív, -0,4 százalékos szerves árbevétel teljesítményt mutattak.

Nyugat-európában az árbevétel 1,3 százalékkal csökkent. Kelet-Európa 6,5 százalékos szerves növekedést ért el. Afrikában/Közel-Keleten az árbevétel szerves növekedése 13,5 százalék volt. Az észak-amerikai régióban az árbevétel szerves növekedése 1,1 százalék volt. Latin-Amerika 8,0 százalékos szerves növekedést ért el, az ázsiai-csendes-óceáni térségben pedig az árbevétel 8,8 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.

A korrigált üzemi eredmény (EBIT) elérte a 795 millió eurót, ami 5,6 százalékkal alacsonyabb a 2018 első negyedévi szintnél (842 millió euró).

A korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT) 16,0 százalék volt, 1,4 százalékponttal alacsonyabb az előző évinél.

Az elsőbbségi részvények korrigált hozama a 2018 első negyedévi 1,43 euróról 6,3 százalékkal 1,34 euróra esett 2019 első negyedévében. Állandó árfolyam mellett az EPS növekedése -6,3 százalék volt.

A nettó forgótőke árbevételhez viszonyított 6,6 százalékos aránya meghaladta a 2018 első negyedévi szintet (6,2 százalék).

523 millió euróval a szabad cash flow 2019 első negyedévében lényegesen magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában (22 millió euró). Ez bizonyítja a vállalat szabad cash flow generálására irányuló különleges képességét.

2019. március 31-én a Henkel nettó pénzügyi helyzete a következő egyenleget mutatta: -2478 millió euró (2018. december 31.: -2895 millió euró).

Üzletágak teljesítménye

Az Adhesive Technologies üzletág az első negyedévben -0,8 százalékos, enyhén negatív szerves árbevételt ért el. Nominálisan az árbevétel 1,7 százalékos növekedést mutatott és elérte a 2039 millió eurót. A korrigált üzemi eredmény az előző év negyedévének 410 millió eurója után elérte a 388 millió eurót. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 16,8 százalék volt (2018 első negyedéve: 18,1 százalék).

A Beauty Care üzletág szerves árbevétele 2,2 százalékkal csökkent az első negyedévben. Nominálisan az előző negyedévi 965 millió euró után az árbevétel 960 millió eurót tett ki. A 144 millió eurós korrigált üzemi eredmény és a 15,0 százalékos korrigált árbevétel-arányos megtérülés alacsonyabb volt, mint az előző év azonos negyedévében.

A Laundry & Home Care üzletág szerves árbevétel-növekedése 4,7 százalék volt az első negyedévben. Nominálisan az árbevétel 6,3 százalékkal nőtt és elérte az 1667 millió eurót. A korrigált üzemi eredmény 286 millió eurós értéke 1,9 százalékkal alulmúlta a 2018. első negyedévi értéket. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 17,1 százalékot ért el, mely alacsonyabb, mint az előző év azonos negyedévének szintje.


*Egyszeri költségekkel/nyereségekkel és átszervezési költségekkel kiigazítva.

Ez a tájékoztatás a jövőre vonatkozó állításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalati vezetősége jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló szavakkal fejezzük ki, mint a „vár”, „szándékozik”, „tervez”, „jósol”, „feltételez”, „vél”, „becsül” és hasonló kifejezések. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és kapcsolt vállalkozásainak jövőbeli teljesítménye és tényleges eredményei számos kockázat és bizonytalanság függvényei, és így jelentősen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége. A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum - az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretrendszerben nem egyértelműen meghatározva - tartalmazza azokat a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítménymutatók, vagy azok lehetnek (nem GAAP-intézkedések). Ezeket a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket nem szabad külön-külön vagy a Henkel nettó eszközeinek, illetve pénzügyi pozícióinak vagy eredményeinek vagy ezek alternatíváinak tekinteni, a konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő vonatkozó pénzügyi beszámolási keretrendszer szerint. Más, hasonlóan megnevezett alternatív teljesítménymutatókat jelentő vagy leíró vállalatok eltérő módon számíthatják ki őket.

Ezt a dokumentumot csak tájékoztatási célból bocsátották ki, és nem célja befektetési tanácsadás, vagy értékpapírokra vonatkozó eladási ajánlat, vagy vételi ajánlat kérése.

Sajtóközlemény (931,81 KB)
Lars Witteck Henkel Head of External Communications Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-2606 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz
Wulf Klüppelholz Henkel Head of Media Relations Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-1875 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz
Jennifer Ott Henkel Corporate Media Relations Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-2756 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz
Hanna Philipps Henkel Corporate Media Relations Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-3626 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz