2020.03.05.  Düsseldorf / Németország

A gazdasági visszaesés és a megnövekedett beruházások befolyásolták a teljesítményt

A Henkel vegyes üzleti teljesítményről számol be 2019-ben és kitekintést ad 2020-ra

 • 2019-es eredmények, amelyeket befolyásolt a lassuló gazdasági növekedés és a fogyasztási üzletágakba, valamint a digitalizációba történt befektetések növekedése
  • Az árbevétel 1,1% -kal 20 114 millió euróra nőtt, a szerves árbevétel stabil
  • Korrigált* EBIT marzs 16,0%-on (-1,6 pont)
  • Az elsőbbségi részvények hozama* (EPS) eléri az 5,43 eurót, nominálisan -9,7%, állandó árfolyamon -10,1%
  • Szabad cash flow: 2.471 millió euró (+554 millió euró)
  • Osztalék** előző évi szinten: 1,85 euro elsőbbségi részvényenként
 • 2020-ra vonatkozó kilátások: a növekedést célzó beruházások további fokozása bizonytalan ipari piaci környezetben
  • Szerves árbevétel-növekedés: 0 - 2%
  • Korrigált* EBIT marzs: körülbelül 15%
  • Korrigált* EPS (elsőbbségi részvények korrigált hozama): csökkenés a közepes és a magas egyszámjegyű százalékos tartományban állandó árfolyamon

„2019-ben üzleti teljesítményünk összességében vegyes volt. Az Adhesive Technologies üzletágunkat a kulcsfontosságú ügyfelek szegmenseinek jelentős visszaesése befolyásolta, különösen az autó- és elektronikai iparban. Ugyanakkor a Laundry & Home Care és Beauty Care üzletágaink számos piacon erős versennyel szembesültek” – mondta Carsten Knobel, a Henkel igazgatóságának elnöke.

„2019 elején bejelentettük azt a tervünket, hogy 2019-től kezdve évente mintegy 300 millió euróval növeljük a növekedést célzó beruházásokat, hogy erősítsük márkáinkat, technológiáinkat és innovációinkat, valamint felgyorsítsuk a Henkel digitális átalakulását. Az év folyamán a Henkel fokozatosan felgyorsította ezeket a növekedést célzó beruházásokat a vállalat egészében, de a kiegészítő finanszírozást nem használtuk ki teljes mértékben. Mind a csökkenő volumenek, mind a megnövekedett növekedési beruházások befolyásolták a 2019-es eredményt és az EBIT marzsot. A költséggazdálkodásnak, a folyamatok nagyobb hatékonyságának és a struktúrák adaptálásának fókuszba helyezésével képesek voltunk ezeket a hatásokat részben enyhíteni. Folytattuk a gyártóhelyek és az innovációs központok bővítését és korszerűsítését szolgáló beruházásokat is. Ezenkívül célzott akvizíciók és partnerségek útján megerősítettük különböző üzleti tevékenységeinket, teljes volumenük közel 600 millió euró” – tette hozzá Carsten Knobel.

„Ugyanakkor nem vagyunk elégedettek az elért eredményekkel. Nagy ambícióink voltak, következésképpen határozott lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a jövőben teljes mértékben kiaknázzuk a növekedési potenciálunkat és javítsuk a pénzügyi teljesítményt” – foglalta össze Knobel a 2019-es üzleti fejlődést.

Kilátások 2020-ra

A Henkel ma a 2019. decemberi bejelentéssel összhangban közzétette a teljes 2020-as pénzügyi évre vonatkozó kilátásait. A Henkel 2020-ra várhatóan 0–2 százalékos szerves árbevétel-növekedést fog elérni. A Henkel arra számít, hogy 2020-ban kedvezőtlen hatás éri majd eredményességi teljesítményét, tekintettel az ipari környezetben uralkodó bizonytalanságra és az egy évvel korábbinál magasabb, a marketing és a reklám, valamint a digitalizálás és az IT területén eszközölt, növekedést célzó beruházásokra. A korrigált EBIT marzs várhatóan eléri a 15 százalékot. Az elsőbbségi részvények hozama (EPS) várhatóan állandó árfolyamon a közepes vagy magas egyjegyű százalékos tartományában csökken.

Értékesítés és bevételek a 2019-es pénzügyi évben

Az árbevétel a 2019-es pénzügyi évben névlegesen 1,1 százalékkal, 20.114 millió euróra nőtt. A valutahatások 0,6%-os pozitív hatással voltak az árbevétel növekedésére. Ezen árfolyamhatásokhoz igazítva az árbevétel 0,5 százalékkal nőtt. A felvásárlásokból és befektetés-megszüntetésekből származó hozzájárulások mértéke 0,5% volt.
A szerves árbevétel-növekedés 0,0-os volt, amely nem foglalja magába a valutaváltozások és a felvásárlások/befektetés megszüntetések hatásait.

Az Adhesive Technologies üzletág -1,5 százalékos szerves árbevételt jelentett.
A Beauty Care üzletágban az árbevétel szervesen -2,1 százalékkal maradt el az előző évi szinttől. A Laundry & Home Care üzletág 3,7 százalékos szerves árbevétel növekedést könyvelhetett el.

A feltörekvő piacok 2,5 százalékos szerves árbevétel-növekedést értek el és így a szerves árbevétel-növekedés fő mozgatórugói voltak.  Az érett piacokon -1,6 százalékos negatív szerves árbevétel alakult ki.

Nyugat-Európában a szerves árbevétel -1,2 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. Kelet-Európa 6,5%-os szerves növekedést ért el. Afrikában/a Közel-Keleten az árbevétel szerves növekedése 13,3% volt. Észak-Amerikában a szerves árbevétel -2,3%-kal csökkent. Latin-Amerikában az árbevétel szervesen 4,9 százalékkal nőtt. Az ázsiai-csendes-óceáni térségben az árbevétel szervesen -6,5 százalékkal csökkent.

A korrigált üzemi eredmény (EBIT) -7,9 százalékkal csökkent az előző évi 3.496 millió euróról 3.220 millió euróra.

A korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT marzs) 16 százalék, mely -1,6 százalékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.  A Csoport jövedelmezőségét negatívan befolyásolták a márkákba, technológiákba, innovációkba és a digitalizálásba eszközölt, 2019 elején bejelentett megnövekedett beruházások. Ennek ellenére a kiegészítő finanszírozást nem használták ki teljes mértékben. Összességében a tervezett 300 millió eurós összeg kb. 50%-át költötték el 2019-ben.

A pénzügyi eredmény a 2018-as -65 millió euróról a tárgyévben -88 millió euróra csökkent. Ez elsősorban az IFRS 16 első alkalommal történő alkalmazását követő lízingkötelezettségek kamatköltségeinek tudható be.

A korrigált nettó jövedelem a nem ellenőrzött részesedések levonása után 2.353 millió euró volt, szemben a 2018-as pénzügyi év 2.603 millió eurós értékével.

Az elsőbbségi részvények korrigált hozama -9,7 százalékkal csökkent a 2018-as pénzügyi évi 6,01 euróról 5,43 euróra. Állandó átváltási árfolyam mellett az egy elsőbbségi részvények korrigált hozama szintén -10,1 százalékkal csökkent.

Az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a részvényesek bizottsága ugyanazt az osztalékot javasolja a 2020. április 20-án megrendezendő éves közgyűlésnek, mint az előző évben, azaz 1,85 eurót elsőbbségi részvényenként és 1,83 eurót törzsrészvényenként. Ez megegyezik a 34,2 százalékos kifizetési mutatóval, ami 3,3 százalékponttal magasabb, mint az előző évben, és jóval az osztalék kifizetési céltartományán belül, 30 és 40 százalék között van.

A nettó forgótőke az árbevétel százalékában -1.2 százalékponttal 3,9%-ra javult.

A szabad cash flow új csúcsot ért el, 2.471 millió euróval (előző év: 1.917 millió euró).  

A nettó pénzügyi helyzet tovább javult és az évet -2.045 millió euróval (2018. december 31.: -2.895 millió euróval) zárták.

Üzletágak teljesítménye

Az Adhesive Technologies üzletágban az árbevétel nominálisan növekedett 0,6 százalékkal 9.461 millió euróra a 2019-es pénzügyi évben. Egy kihívást jelentő ipari környezetben, ahol az autó- és elektronikai ágazat erősen hanyatlik, az árbevétel szervesen -1,5%-kal esett vissza. A korrigált üzemi eredmény -2,8 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, elérve az 1.712 millió eurót.
A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 18,1% volt (előző év: 18,7 százalék).

A Beauty Care üzletágban a szerves árbevétel fejlődése negatív volt -2,1 százalékkal a 2019-es pénzügyi évben. Névlegesen az árbevétel -1,8 százalékkal alacsonyabb volt az előző évinél, elérve a 3.877 millió eurót. A korrigált üzemi eredmény 519 millió eurós értéke -23,1 százalékkal alulmúlta az előző év értékét.
A korrigált, árbevétel arányos megtérülés 13,4 százalékra csökkent az előző év azonos időszakához képest (előző év: 17,1 százalék), elsősorban a csökkenő bruttó fedezet és a márkákba, technológiákba, innovációkba és a digitalizálásba történő fokozott beruházások miatt.

A Laundry & Home Care üzletág erős, 3,7 százalékos szerves árbevétel növekedést könyvelhetett el a 2019-es pénzügyi évben. A nominális árbevétel 3,7%-os növekedést mutatott és elérte a 6.656 millió eurót. A korrigált üzemi eredmény elérte az 1.096 millió eurót, amely -5,7 százalékkal alacsonyabb az előző év szintjétől. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés -1,6 százalékponttal 16,5 százalékra csökkent, elsősorban a márkákba, a technológiákba, az innovációkba és a digitalizálásba történő fokozott beruházások miatt.

Új stratégiai keret: Nyerő pozíció a 2020-as években, célzott növekedés révén

„A jövőre vonatkozóan meghatároztuk a célzott növekedés új stratégiai keretét, a Henkel jövőbeli sikeres fejlődésének biztosítása érdekében. Erős alapokra építve és a fenntartható értékteremtésre irányuló közös célunk által, jövőbeli irányunk fő elemei: sikeres portfólió, egyértelmű versenyelőnyök az innováció területén, fenntarthatóság és digitalizáció, valamint jövőorientált üzleti folyamatok, – amelyek erős vállalati kultúrán alapulnak, melyben a hangsúly a szoros együttműködésen és a munkavállalók felhatalmazásán van” – mondta Carsten Knobel.


* Egyszeri költségekkel/nyereségekkel és átszervezési költségekkel kiigazítva.
** Javaslat a részvényeseknek a 2020. április 20-án megtartandó éves közgyűlésre.

Ez a tájékoztatás a jövőre vonatkozó állításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalati vezetősége jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló szavakkal fejezzük ki, mint a „vár”, „szándékozik”, „tervez”, „jósol”, „feltételez”, „vél”, „becsül” és hasonló kifejezések. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és kapcsolt vállalkozásainak jövőbeli teljesítménye és tényleges eredményei számos kockázat és bizonytalanság függvényei, és így jelentősen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége. A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum - az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretrendszerben nem egyértelműen meghatározva - tartalmazza azokat a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítménymutatók, vagy azok lehetnek (nem GAAP-intézkedések). Ezeket a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket nem szabad külön-külön vagy a Henkel nettó eszközeinek, illetve pénzügyi pozícióinak vagy eredményeinek vagy ezek alternatíváinak tekinteni, a konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő vonatkozó pénzügyi beszámolási keretrendszer szerint. Más, hasonlóan megnevezett alternatív teljesítménymutatókat jelentő vagy leíró vállalatok eltérő módon számíthatják ki őket.

Ezt a dokumentumot csak tájékoztatási célból bocsátották ki, és nem célja befektetési tanácsadás, vagy értékpapírokra vonatkozó eladási ajánlat, vagy vételi ajánlat kérése.

Sajtóközlemény (934,07 KB)
Lars Witteck Henkel Head of External Communications Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-2606 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz
Wulf Klüppelholz Henkel Head of Media Relations Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-1875 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz
Jennifer Ott Henkel Corporate Media Relations Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-2756 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz