2020. márc. 5.  Düsseldorf / Németország

A gazdasági visszaesés és a megnövekedett beruházások befolyásolták a teljesítményt

A Henkel vegyes üzleti teljesítményről számol be 2019-ben és kitekintést ad 2020-ra

 • 2019-es eredmények, amelyeket befolyásolt a lassuló gazdasági növekedés és a fogyasztási üzletágakba, valamint a digitalizációba történt befektetések növekedése
  • Az árbevétel 1,1% -kal 20 114 millió euróra nőtt, a szerves árbevétel stabil
  • Korrigált* EBIT marzs 16,0%-on (-1,6 pont)
  • Az elsőbbségi részvények hozama* (EPS) eléri az 5,43 eurót, nominálisan -9,7%, állandó árfolyamon -10,1%
  • Szabad cash flow: 2.471 millió euró (+554 millió euró)
  • Osztalék** előző évi szinten: 1,85 euro elsőbbségi részvényenként
 • 2020-ra vonatkozó kilátások: a növekedést célzó beruházások további fokozása bizonytalan ipari piaci környezetben
  • Szerves árbevétel-növekedés: 0 - 2%
  • Korrigált* EBIT marzs: körülbelül 15%
  • Korrigált* EPS (elsőbbségi részvények korrigált hozama): csökkenés a közepes és a magas egyszámjegyű százalékos tartományban állandó árfolyamon

„2019-ben üzleti teljesítményünk összességében vegyes volt. Az Adhesive Technologies üzletágunkat a kulcsfontosságú ügyfelek szegmenseinek jelentős visszaesése befolyásolta, különösen az autó- és elektronikai iparban. Ugyanakkor a Laundry & Home Care és Beauty Care üzletágaink számos piacon erős versennyel szembesültek” – mondta Carsten Knobel, a Henkel igazgatóságának elnöke.

„2019 elején bejelentettük azt a tervünket, hogy 2019-től kezdve évente mintegy 300 millió euróval növeljük a növekedést célzó beruházásokat, hogy erősítsük márkáinkat, technológiáinkat és innovációinkat, valamint felgyorsítsuk a Henkel digitális átalakulását. Az év folyamán a Henkel fokozatosan felgyorsította ezeket a növekedést célzó beruházásokat a vállalat egészében, de a kiegészítő finanszírozást nem használtuk ki teljes mértékben. Mind a csökkenő volumenek, mind a megnövekedett növekedési beruházások befolyásolták a 2019-es eredményt és az EBIT marzsot. A költséggazdálkodásnak, a folyamatok nagyobb hatékonyságának és a struktúrák adaptálásának fókuszba helyezésével képesek voltunk ezeket a hatásokat részben enyhíteni. Folytattuk a gyártóhelyek és az innovációs központok bővítését és korszerűsítését szolgáló beruházásokat is. Ezenkívül célzott akvizíciók és partnerségek útján megerősítettük különböző üzleti tevékenységeinket, teljes volumenük közel 600 millió euró” – tette hozzá Carsten Knobel.

„Ugyanakkor nem vagyunk elégedettek az elért eredményekkel. Nagy ambícióink voltak, következésképpen határozott lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a jövőben teljes mértékben kiaknázzuk a növekedési potenciálunkat és javítsuk a pénzügyi teljesítményt” – foglalta össze Knobel a 2019-es üzleti fejlődést.

Kilátások 2020-ra

A Henkel ma a 2019. decemberi bejelentéssel összhangban közzétette a teljes 2020-as pénzügyi évre vonatkozó kilátásait. A Henkel 2020-ra várhatóan 0–2 százalékos szerves árbevétel-növekedést fog elérni. A Henkel arra számít, hogy 2020-ban kedvezőtlen hatás éri majd eredményességi teljesítményét, tekintettel az ipari környezetben uralkodó bizonytalanságra és az egy évvel korábbinál magasabb, a marketing és a reklám, valamint a digitalizálás és az IT területén eszközölt, növekedést célzó beruházásokra. A korrigált EBIT marzs várhatóan eléri a 15 százalékot. Az elsőbbségi részvények hozama (EPS) várhatóan állandó árfolyamon a közepes vagy magas egyjegyű százalékos tartományában csökken.

Értékesítés és bevételek a 2019-es pénzügyi évben

Az árbevétel a 2019-es pénzügyi évben névlegesen 1,1 százalékkal, 20.114 millió euróra nőtt. A valutahatások 0,6%-os pozitív hatással voltak az árbevétel növekedésére. Ezen árfolyamhatásokhoz igazítva az árbevétel 0,5 százalékkal nőtt. A felvásárlásokból és befektetés-megszüntetésekből származó hozzájárulások mértéke 0,5% volt.
A szerves árbevétel-növekedés 0,0-os volt, amely nem foglalja magába a valutaváltozások és a felvásárlások/befektetés megszüntetések hatásait.

Az Adhesive Technologies üzletág -1,5 százalékos szerves árbevételt jelentett.
A Beauty Care üzletágban az árbevétel szervesen -2,1 százalékkal maradt el az előző évi szinttől. A Laundry & Home Care üzletág 3,7 százalékos szerves árbevétel növekedést könyvelhetett el.

A feltörekvő piacok 2,5 százalékos szerves árbevétel-növekedést értek el és így a szerves árbevétel-növekedés fő mozgatórugói voltak.  Az érett piacokon -1,6 százalékos negatív szerves árbevétel alakult ki.

Nyugat-Európában a szerves árbevétel -1,2 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. Kelet-Európa 6,5%-os szerves növekedést ért el. Afrikában/a Közel-Keleten az árbevétel szerves növekedése 13,3% volt. Észak-Amerikában a szerves árbevétel -2,3%-kal csökkent. Latin-Amerikában az árbevétel szervesen 4,9 százalékkal nőtt. Az ázsiai-csendes-óceáni térségben az árbevétel szervesen -6,5 százalékkal csökkent.

A korrigált üzemi eredmény (EBIT) -7,9 százalékkal csökkent az előző évi 3.496 millió euróról 3.220 millió euróra.

A korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT marzs) 16 százalék, mely -1,6 százalékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.  A Csoport jövedelmezőségét negatívan befolyásolták a márkákba, technológiákba, innovációkba és a digitalizálásba eszközölt, 2019 elején bejelentett megnövekedett beruházások. Ennek ellenére a kiegészítő finanszírozást nem használták ki teljes mértékben. Összességében a tervezett 300 millió eurós összeg kb. 50%-át költötték el 2019-ben.

A pénzügyi eredmény a 2018-as -65 millió euróról a tárgyévben -88 millió euróra csökkent. Ez elsősorban az IFRS 16 első alkalommal történő alkalmazását követő lízingkötelezettségek kamatköltségeinek tudható be.

A korrigált nettó jövedelem a nem ellenőrzött részesedések levonása után 2.353 millió euró volt, szemben a 2018-as pénzügyi év 2.603 millió eurós értékével.

Az elsőbbségi részvények korrigált hozama -9,7 százalékkal csökkent a 2018-as pénzügyi évi 6,01 euróról 5,43 euróra. Állandó átváltási árfolyam mellett az egy elsőbbségi részvények korrigált hozama szintén -10,1 százalékkal csökkent.

Az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a részvényesek bizottsága ugyanazt az osztalékot javasolja a 2020. április 20-án megrendezendő éves közgyűlésnek, mint az előző évben, azaz 1,85 eurót elsőbbségi részvényenként és 1,83 eurót törzsrészvényenként. Ez megegyezik a 34,2 százalékos kifizetési mutatóval, ami 3,3 százalékponttal magasabb, mint az előző évben, és jóval az osztalék kifizetési céltartományán belül, 30 és 40 százalék között van.

A nettó forgótőke az árbevétel százalékában -1.2 százalékponttal 3,9%-ra javult.

A szabad cash flow új csúcsot ért el, 2.471 millió euróval (előző év: 1.917 millió euró).  

A nettó pénzügyi helyzet tovább javult és az évet -2.045 millió euróval (2018. december 31.: -2.895 millió euróval) zárták.

Üzletágak teljesítménye

Az Adhesive Technologies üzletágban az árbevétel nominálisan növekedett 0,6 százalékkal 9.461 millió euróra a 2019-es pénzügyi évben. Egy kihívást jelentő ipari környezetben, ahol az autó- és elektronikai ágazat erősen hanyatlik, az árbevétel szervesen -1,5%-kal esett vissza. A korrigált üzemi eredmény -2,8 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, elérve az 1.712 millió eurót.
A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 18,1% volt (előző év: 18,7 százalék).

A Beauty Care üzletágban a szerves árbevétel fejlődése negatív volt -2,1 százalékkal a 2019-es pénzügyi évben. Névlegesen az árbevétel -1,8 százalékkal alacsonyabb volt az előző évinél, elérve a 3.877 millió eurót. A korrigált üzemi eredmény 519 millió eurós értéke -23,1 százalékkal alulmúlta az előző év értékét.
A korrigált, árbevétel arányos megtérülés 13,4 százalékra csökkent az előző év azonos időszakához képest (előző év: 17,1 százalék), elsősorban a csökkenő bruttó fedezet és a márkákba, technológiákba, innovációkba és a digitalizálásba történő fokozott beruházások miatt.

A Laundry & Home Care üzletág erős, 3,7 százalékos szerves árbevétel növekedést könyvelhetett el a 2019-es pénzügyi évben. A nominális árbevétel 3,7%-os növekedést mutatott és elérte a 6.656 millió eurót. A korrigált üzemi eredmény elérte az 1.096 millió eurót, amely -5,7 százalékkal alacsonyabb az előző év szintjétől. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés -1,6 százalékponttal 16,5 százalékra csökkent, elsősorban a márkákba, a technológiákba, az innovációkba és a digitalizálásba történő fokozott beruházások miatt.

Új stratégiai keret: Nyerő pozíció a 2020-as években, célzott növekedés révén

„A jövőre vonatkozóan meghatároztuk a célzott növekedés új stratégiai keretét, a Henkel jövőbeli sikeres fejlődésének biztosítása érdekében. Erős alapokra építve és a fenntartható értékteremtésre irányuló közös célunk által, jövőbeli irányunk fő elemei: sikeres portfólió, egyértelmű versenyelőnyök az innováció területén, fenntarthatóság és digitalizáció, valamint jövőorientált üzleti folyamatok, – amelyek erős vállalati kultúrán alapulnak, melyben a hangsúly a szoros együttműködésen és a munkavállalók felhatalmazásán van” – mondta Carsten Knobel.


* Egyszeri költségekkel/nyereségekkel és átszervezési költségekkel kiigazítva.
** Javaslat a részvényeseknek a 2020. április 20-án megtartandó éves közgyűlésre.

Ez a tájékoztatás a jövőre vonatkozó állításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalati vezetősége jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló szavakkal fejezzük ki, mint a „vár”, „szándékozik”, „tervez”, „jósol”, „feltételez”, „vél”, „becsül” és hasonló kifejezések. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és kapcsolt vállalkozásainak jövőbeli teljesítménye és tényleges eredményei számos kockázat és bizonytalanság függvényei, és így jelentősen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége. A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum - az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretrendszerben nem egyértelműen meghatározva - tartalmazza azokat a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítménymutatók, vagy azok lehetnek (nem GAAP-intézkedések). Ezeket a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket nem szabad külön-külön vagy a Henkel nettó eszközeinek, illetve pénzügyi pozícióinak vagy eredményeinek vagy ezek alternatíváinak tekinteni, a konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő vonatkozó pénzügyi beszámolási keretrendszer szerint. Más, hasonlóan megnevezett alternatív teljesítménymutatókat jelentő vagy leíró vállalatok eltérő módon számíthatják ki őket.

Ezt a dokumentumot csak tájékoztatási célból bocsátották ki, és nem célja befektetési tanácsadás, vagy értékpapírokra vonatkozó eladási ajánlat, vagy vételi ajánlat kérése.

Sajtóközlemény (934,07 KB)