2020. jún. 19.  Düsseldorf / Németország

Éves Közgyűlés

A Henkel ismét megerősíti stratégiai irányvonalát a célzott növekedés elősegítésére

  • Javasolt osztalékfizetés az előző évi szinten: 1,85 euró elsőbbségi részvényenként
  • A Felügyelőbizottság és Részvényesi Tanács új tagjainak megválasztása
  • Négy új tagot javasoltak a vállalat testületeibe
  • A koronavírus ellenére is erőteljes fejlődés
  • Világos növekedési program a jövőre vonatkozóan
  • Ambiciózus célok a klímavédelemre és a műanyag hulladékok elkerülésére
  • Elkötelezettség a sokszínűség mellett és a rasszizmus ellen

A Henkel éves Közgyűlésén, Carsten Knobel, az Igazgatóság elnöke összefoglalta a 2019-es pénzügyi év legfontosabb fejleményeit, elmagyarázta a jelenlegi koronavírus válság hatásait és ismét megerősítette a hosszú távú stratégiai irányvonalat a növekedés elősegítésére. Ismertette a Henkel ambiciózus fenntarthatósági céljait, és hangsúlyozta a sokszínűség támogatásának és a rasszizmus elutasításának fontosságát.

A társaság többek között a részvényeseinek előző évi szintű osztalékot javasolt. A Felügyelő Bizottsági és a Részvényesi Tanácsi választások részeként négy új tagot fognak megválasztani. A napirend részét képezi egy új alaptőke létrehozása is, mint „előzetes határozat”.

Javasolt osztalékfizetés az előző évivel megegyező szinten

„A 2019-es év nem volt könnyű a Henkel számára. Nem értünk el mindent, amit szerettünk volna” – mondta Carsten Knobel. Mindenesetre számos pozitív fejlemény is történt. „Az értékesítést kb. egy százalékkal növeltük, több mint 20 milliárd euróra. 16%-os nyereséget értünk el és csaknem 2,5 milliárd euró szabad cash flowt generáltunk. Ez egy új rekord a Henkel számára. Az adósság szintje az év végén alacsony volt, az év folyamán akvizíciók révén megerősítettük vállalatunkat. Ugyanakkor a költségeket is ellenőrzés alatt tartottuk” – foglalta össze Knobel.

Carsten Knobel köszönetet mondott a több mint 52 000 alkalmazottnak világszerte. „2019-ben is teljes elkötelezettséget mutattak a Henkel iránt, ezért szeretnék köszönetet mondani nekik.”

Dr. Simone Bagel-Trah, a Részvényesi Tanács és a Felügyelő Bizottság elnökasszonya is köszönetet mondott az igazgatóságnak, minden alkalmazottnak és testületi szervezetnek az elmúlt pénzügyi évben nyújtott elkötelezettségükért. „Mindannyian jelentősen hozzájárultak üzleti sikerünkhöz egy kihívásokkal teli környezetben.”

Elsőbbségi részvényenként 1,85 euró, törzsrészvényekre 1,83 euró osztalékot javasoltak a közgyűlésen. „Növeljük a kifizetési arányt. Ez 34,2 százalék, mely 3,3 százalékponttal több, mint az előző évben. Így tehát a céltartományon belül van, 30 és 40 százalék között” – hangsúlyozta Carsten Knobel.

A Felügyelő Bizottság és a Részvényesi Tanács új tagjainak megválasztása

A felügyeleti testületek új választásainak részeként Dr. Simone Bagel-Trah bemutatta a Felügyelő Bizottságba, valamint a Részvényesi Tanácsba megválasztható új tagokat a részvényeseknek.

Simone Mennét és Lutz Bunnenberget a Felügyelő Bizottság új tagjaivá választják meg. Prof. Dr. Theo Siegert és Dr. Kaspar von Braunt váltják, akik lemondtak testületi tagságukról. Alexander Birken és Dr. Christoph Kneip a Részvényesi Tanács új tagjaiként Stefan Hamelmannt és Werner Wenninget követik. A Felügyelő Bizottság és a Részvényesi Tanács többi tagjának újraválasztását javasolták.

„A javasolt új kinevezésekkel megújítjuk bizottságainkat, növeljük a sokszínűséget és fontos szakterületeket bővítünk. Örülök, hogy kiváló új tagokat javasolhatunk testületeinknek” – mondta Dr. Simone Bagel-Trah. Ezenkívül köszönetét fejezte ki a testület minden távozó tagjának a vállalat iránt tett elkötelezettségükért.

Növekedési program a jövőre nézve

A 2019-es pénzügyi évre vonatkozó jelentés után Carsten Knobel előretekintett és bemutatta a vállalat növekedési programját a következő évekre vonatkozóan. „Ennek az évtizednek sikeresnek kell lennie a Henkel számára. Egy évtized, amelyben kijelöljük a Henkel jövőjének irányát, sikeres innovációkkal ügyfeleink és fogyasztóink számára. Egy évtized, amely során még versenyképesebbé tesszük üzletágainkat, és tovább fokozzuk a fenntartható fejlődést. A digitalizációt minden területen komolyan előmozdítjuk, és még hatékonyabbá, valamint gyorsabbá válunk. És tovább fejlesztjük vállalati kultúránkat. Ez a programunk a célzott növekedésre, ez az ambíciónk a jövőre nézve. Ezt képviselem” – foglalta össze Knobel.

A Henkel ehhez világos stratégiai keretet dolgozott ki. Ez magában foglalja: a nyertes portfóliót, a határozott versenyelőnyt különösen az innováció, a fenntarthatóság és a digitalizáció, a lean [karcsú] üzleti folyamatok és az új üzleti modellek, valamint az erős vállalati kultúra területén.

A koronavírus ellenére is szilárd teljesítmény

Végül Knobel megvitatta a COVID-19 válság jelenlegi helyzetét, és beszélt a Henkelre gyakorolt következményeiről. „Az általános gazdasági feltételek alapjaiban megváltoztak ebben az évben. Sok iparágban tapasztalható a kereslet visszaesése, és számos országban a munkanélküliség is gyorsan növekszik. Ez üzleti tevékenységeinket is érinti” – mondta Knobel. Az első negyedévben a Henkel erős értékesítési teljesítményt mutatott. A második negyedév üzleti fejlődését nem részletezte, hanem említést tett a féléves adatok augusztus eleji bemutatásáról. Mindazonáltal egyértelmű, hogy a második negyedév nehéz lesz, mivel számos országban ebben az időszakban történt a leállás – tette hozzá.

Az év alakulásának reális értékelése jelenleg nem lehetséges. „Ezért áprilisban visszavontuk az idei évre vonatkozó előrejelzésünket. Amint lehetséges, közzéteszünk egy új előrejelzést” – tájékoztatott Knobel. „Egy dolog azonban biztos. A válság alakulásához folyamatosan alkalmazkodnunk kell. Kilátásainkat a válság hosszú távon is megváltoztatja, a világot más szemmel fogjuk látni. Viselkedésünk is meg fog változni, a piacainkon történő felfordulásra rugalmasan és gyorsan fogunk reagálni. A változást aktívan alakítjuk és új korszakot nyitunk” – tisztázta Knobel magabiztosságot sugallva. „Szilárd alapokkal rendelkezünk, ezt a jelenlegi válságban is láthatjuk. És ez az, amire a jövőben építeni fogunk. Jó helyzetben vagyunk és a válságból megerősödve fogunk kikerülni.”

A fenntarthatóság ambiciózus céljai

Dr. Simone Bagel-Trah és Carsten Knobel beszédeikben hangsúlyozták a fenntartható cselekvés fontosságát.

„Minden tevékenységünk során, mindig arra törekszünk, hogy fenntarthatóan cselekedjünk, a környezetet, a gazdasági sikert és a társadalomhoz való hozzájárulásunkat illetően. Ez számunkra nem kötelező feladat vagy marketingeszköz. Számunkra a fenntartható cselekvés a kultúránknak és értékeinknek a részét képezi évtizedek óta; erre büszkék vagyunk” – mondta Bagel-Trah.

„A fenntartható menedzsment a Henkel egyik legnagyobb erőssége. Ebben vezető szerepünk van, már hosszú ideje. A besorolások és a rangsorok rendszeresen megerősítik úttörő szerepünket. Ezért törekszünk a fenntarthatóság további erősítésére, mint egy határozott versenyelőnyre. Ehhez meghatároztuk a következő mérföldköveket és a konkrét célokat. Például a klímavédelem és a műanyag hulladék elkerülése terén” – mondta Knobel.

A Henkel arra törekszik, hogy 2040-ig klímapozitív vállalattá váljon. A fogyasztási cikkek terén 2025-ig minden csomagolás újrahasznosítható vagy újrafelhasználható lesz.

Elkötelezettség a sokféleség mellett és a rasszizmus ellen

A Henkel igazgatóságának elnöke beszédében hangsúlyozta a sokszínűség fontosságát a vállalat sikerének szempontjából, és határozottan felszólalt a rasszizmus ellen. „Munkatársaink több mint 100 nemzetből származnak és különféle kulturális háttérrel rendelkeznek. Szükségünk van erre a sokféleségre, ez segít nekünk a sikerben. Ezért tudatosan támogatjuk a diverzitást minden területen” – mondta Knobel.

„Számunkra az emberek fontosak. Tapasztalataikkal, tudásukkal és képességükkel. Nem a nemük vagy az életkoruk, bőrszínük, nemzetiségük, szexuális irányultságuk vagy politikai hovatartozásuk számít. Ennek magától értetődőnek kellene lennie. Azonban még mindig újra és újra hangsúlyozni kell: A diszkrimináció és a rasszizmus elfogadhatatlan! Mi felkaroljuk a sokféleséget. Elkötelezettek vagyunk a diverzitás mellett. Ez határozza meg vállalati kultúránkat is.”


Ez a tájékoztatás a jövőre vonatkozó állításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalati vezetősége jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló szavakkal fejezzük ki, mint a „vár”, „szándékozik”, „tervez”, „jósol”, „feltételez”, „vél”, „becsül” és hasonló kifejezések. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és kapcsolt vállalkozásainak jövőbeli teljesítménye és tényleges eredményei számos kockázat és bizonytalanság függvényei, és így jelentősen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége. A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum - az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretrendszerben nem egyértelműen meghatározva - tartalmazza azokat a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítménymutatók, vagy azok lehetnek (nem GAAP-intézkedések). Ezeket a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket nem szabad külön-külön vagy a Henkel nettó eszközeinek, illetve pénzügyi pozícióinak vagy eredményeinek vagy ezek alternatíváinak tekinteni, a konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő vonatkozó pénzügyi beszámolási keretrendszer szerint. Más, hasonlóan megnevezett alternatív teljesítménymutatókat jelentő vagy leíró vállalatok eltérő módon számíthatják ki őket.

Ezt a dokumentumot csak tájékoztatási célból bocsátották ki, és nem célja befektetési tanácsadás, vagy értékpapírokra vonatkozó eladási ajánlat, vagy vételi ajánlat kérése.

Sajtóközlemény (936,12 KB)