2020.10.09.  Düsseldorf / Németország

A Henkel az előzetes adatok alapján a harmadik negyedévi árbevétel alakulásáról számol be

A Henkel erőteljes szerves árbevétel-növekedést ért el a harmadik negyedévben, és új előrejelzést ad 2020-ra

  • A szerves árbevétel erős növekedése a harmadik negyedévben +3,9 százalék volt
  • Valamennyi üzletág szerves árbevétel-növekedésről számol be
  • Kilátás 2020-ra:
    • Szerves árbevétel-növekedés: -1,0 és -2,0 százalék között
    • Korrigált EBIT marzs*: 13,0 és 13,5 százalék között
    • Az elsőbbségi részvények korrigált hozama (EPS)* állandó árfolyamon: csökkenés a -18 és -22 százalék közötti tartományban

„Annak ellenére, hogy a koronavírus válság következtében továbbra is kihívásokkal teli gazdasági környezettel kellett szembenézni, az előzetes értékesítési adatok alapján a Henkel a harmadik negyedévben erőteljes, 3,9 százalékos, szerves árbevétel-növekedést ért el. Az árbevétel elérte az 5 milliárd eurót, és mindhárom üzletág hozzájárult a jó teljesítményhez” – mondta Carsten Knobel, a Henkel igazgatóságának elnöke.

„Az Adhesive Technologies üzletág esetében mindegyik üzleti terület fellendülést mutatott a második negyedévhez képest. A Beauty Care üzletágban a Fodrász Salon üzleti terület is fellendülést mutatott a második negyedévhez képest, míg a kiskereskedelmi üzlet az előző negyedévhez képest jelentős szerves árbevétel-növekedést ért el.  A Laundry & Home Care üzletág szintén jelentős növekedést ért el, folytatva sikeres fejlődését” – tette hozzá Knobel.

A 2020 első kilenc hónapjának előzetes üzleti teljesítménye alapján a Henkel új előrejelzést adott a 2020-as pénzügyi évre vonatkozóan, miután a COVID-19 járvány által okozott nagymértékű bizonytalanság miatt 2020 áprilisában az egész éves iránymutatását visszavonta.

A Csoport számára a Henkel most -1,0 és -2,0 százalék közötti szerves árbevétel-növekedésre számít a 2020-as pénzügyi évre vonatkozóan. A szigorú költségellenőrzés ellenére a jövedelem alakulását egész évben az ipari és a Fodrász Salon üzleti területek jelentős keresletcsökkenése, valamint a marketingbe, a reklámba, a digitalizációba és az informatikába történt beruházások növekedése befolyásolta. Csoportszinten a Henkel a korrigált EBIT marzs esetében 13,0 és 13,5 százalék közötti tartományra számít. Az elsőbbségi részvények korrigált hozama (EPS) várhatóan -18 és -22 százalék közötti tartományban csökken állandó árfolyamon.

„A harmadik negyedév szerves árbevételének alakulása a robusztus, diverzifikált portfóliónkat tükrözi ügyfeleink számára, sikeres márkákkal és innovatív technológiákkal az ipari és fogyasztási cikkek területén. Különösen örülünk annak, hogy minden üzletágunk pozitív fejlődést mutatott. Ez részben a második negyedév felzárkózásának volt köszönhető, amelyet a koronavírus járvány súlyosan megterhelt. Arra számítunk, hogy a negyedik negyedévben is érezni fogjuk a járvány negatív hatásait, de az idei évre vonatkozó előrejelzésünkben nem számítunk további kiterjedt korlátozásra mint, amelyet sok országban láttunk, különösen a második negyedévben. Összességében meggyőződésünk, hogy jó úton haladunk a stratégiai célú növekedésre összpontosítva, és a válságból megerősödve fogunk kikerülni. Külön köszönet illeti munkatársainkat szerte a világon, akiknek a nagy elkötelezettsége döntő mértékben járul hozzá ehhez” – foglalta össze Carsten Knobel.

Az előzetes adatok alapján az árbevétel alakulása a harmadik negyedévben

Az előzetes adatok alapján az árfolyamhatások és a felvásárlások/befektetés-megszüntetések hatásainak kiszűrése után a Henkel szerves árbevétele + 3,9 százalékkal növekedett.

Az előzetes adatok alapján az Adhesive Technologies üzletág pozitív, +1,3 százalékos szerves árbevétel-növekedést ért el a harmadik negyedévben. Az Adhesive Technologies esetében mindegyik üzleti terület fellendülést mutatott a második negyedévhez képest.

Az előzetes adatok szerint a Beauty Care szerves árbevétel-növekedése +4,3 százalék volt. Míg a Fodrász Szalon üzleti terület fejlődése a fellendülés ellenére az előző negyedév szintje alatt maradt, a kiskereskedelmi terület jelentős szerves árbevétel-növekedést ért el a harmadik negyedévben.

A Laundry & Home Care termékek iránti állandó jelentős keresletnek, valamint a második negyedévi felzárkóztatási hatásoknak köszönhetően az üzletág előzetes adatai +7,7 százalékos szerves árbevétel-növekedést jeleznek a harmadik negyedévben.

A Henkel 2020. november 10-én teszi közzé a harmadik negyedévre vonatkozó jelentését.

Az előzetes adatok alapján az árbevétel alakulása 2020 első kilenc hónapjában

Az előzetes adatok alapján a Henkel mintegy 14,5 milliárd euró összárbevételt ért el 2020 első kilenc hónapjában. Ez -2,1 százalékos szerves árbevétel csökkenés jelent.

2020 első kilenc hónapjában az Adhesive Technologies üzletág szerves árbevétele -6,8 százalékkal csökkent. A Beauty Care üzletág árbevétele szerves alapon -4,2 százalékkal csökkent. A Laundry & Home Care üzletág +5,8 százalékos szerves árbevétel-növekedést ért el.

A Henkel Csoport kilátásai 2020-ban

2020 első kilenc hónapjának üzleti fejlődése és a negyedik negyedéves üzleti teljesítményre vonatkozó jelenlegi feltevések alapján a Henkel új kilátást fogalmazott meg a 2020-as pénzügyi évre. A COVID-19 járvány erőteljes terjedése és az év folyamán a világgazdaság hatásával és fejlődésével kapcsolatos bizonytalanság eredményeként a Henkel AG & Co. KGaA igazgatósága 2020. április 7-én úgy döntött, hogy nem tartja fenn a 2019-es éves jelentésben megfogalmazott 2020-ra vonatkozó előrejelzését.

A COVID-19 járvány következményei miatt a jelenlegi előrejelzések szerint 2020-ban a világgazdaság erősen negatív fejlődése várható. Az új előrejelzés azon a feltételezésen alapul, hogy a Henkel számára fontos területeken az ipari kereslet és az üzleti tevékenység valószínűleg a negyedik negyedévben az előző évi szint alatt marad, de nem romlik jelentősen. A döntő tényező ebben az összefüggésben a globális fertőzési arány jövőbeli alakulása és a járványhoz kapcsolódó korlátozások kialakulása lesz. A fentiek alapján a Henkel azt feltételezi, hogy 2020 negyedik negyedévében nem lesznek messzemenő lezárások a vállalat számára nélkülözhetetlen központi régiókban.

Ezeket a fejleményeket figyelembe véve a Henkel -1,0 és -2,0 százalékos szerves árbevétel-növekedésre számít Csoportszinten a 2020-as pénzügyi évben.

Az Adhesive Technologies üzletág esetében, amelyet valószínűleg számottevően befolyásol az általános ipari kereslet és különösen az autóipar drasztikus csökkenése, a Henkel a szerves árbevétel-növekedését -5,5 és -6,5 százalék közötti tartományban várja. A Beauty Care üzletág esetében a Henkel jelenleg a szerves árbevétel-növekedését -2,0 és -3,0 százalék közötti tartományban várja. A Fodrász Szalon üzleti terület világjárvány miatt bekövetkező jelentős visszaesése, különösen az első félévben, az üzletág egészére hatással lesz a teljes pénzügyi évben. A Laundry & Home Care esetében a Henkel szerves árbevétel-növekedésre számít +4,5 és +5,5 százalék között.

Csoportszinten a Henkel korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT-marzs) elérésére 13,0 és 13,5 százalék közötti tartományban számít. A Henkel az Adhesive Technologies üzletág esetében 14,5 és 15,0 százalékos EBIT-marzs elérésére, a Beauty Care esetében 10,0 és 10,5 százalék közötti, a Laundry & Home Care esetében pedig 15,0 és 15,5 százalék közötti tartományban számít.

Az ipari üzletágakban és a Fodrász Szalon üzleti területen történő világjárvány miatti csökkenés negatív hatással lesz a korrigált EBIT-marzsra. Mint az év elején bejelentették, a Henkel növeli a marketingbe, a reklámba, digitalizációba és az informatikába történő beruházásait.

Az elsőbbségi részvények korrigált hozama (EPS) állandó árfolyamon várhatóan -18 és -22 százalék közötti tartományban csökken.


* Az egyszeri kiadások és bevételek, valamint a szerkezetátalakítás költségeihez igazítva.

Ez az információ előretekintő megállapításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalatvezetésének jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak használata jellemzi, mint a „várnak”, „szándékoznak”, „terveznek”, „várakozás”, „hinni”, „becsülni” és hasonló kifejezések. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és leányvállalatainak jövőbeni teljesítménye és ténylegesen elért eredményei számos kockázattól és bizonytalanságtól függenek, és ezért lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége.  A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum tartalmazza - az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretben nem egyértelműen meghatározva - a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítménymutatók vagy azok lehetnek (nem GAAP-intézkedések). Ezeket a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket nem szabad elszigetelten vagy a Henkel nettó eszközállományának és pénzügyi helyzetének, illetve a műveletek eredményei alternatívájaként tekinteni, ahogyan azt a konszolidált pénzügyi kimutatásokban a vonatkozó pénzügyi beszámoló kereteivel összhangban bemutatják. Más vállalatok, amelyek hasonló elnevezésű alternatív teljesítménymutatókról számolnak be vagy írnak le, számíthatják őket eltérően.

Ezt a dokumentumot kizárólag tájékoztatás céljából állították ki, és nem célja befektetési tanácsadás vagy értékpapírok eladási ajánlatának vagy vételi ajánlatának felkínálása.

Sajtóközlemény (938,39 KB)
Lars Witteck Henkel Head of External Communications Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-0 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz
Wulf Klüppelholz Henkel Head of Media Relations Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-0 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz
Jennifer Ott Henkel Corporate Media Relations Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-2756 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz