2020. okt. 9.  Düsseldorf / Németország

A Henkel az előzetes adatok alapján a harmadik negyedévi árbevétel alakulásáról számol be

A Henkel erőteljes szerves árbevétel-növekedést ért el a harmadik negyedévben, és új előrejelzést ad 2020-ra

  • A szerves árbevétel erős növekedése a harmadik negyedévben +3,9 százalék volt
  • Valamennyi üzletág szerves árbevétel-növekedésről számol be
  • Kilátás 2020-ra:
    • Szerves árbevétel-növekedés: -1,0 és -2,0 százalék között
    • Korrigált EBIT marzs*: 13,0 és 13,5 százalék között
    • Az elsőbbségi részvények korrigált hozama (EPS)* állandó árfolyamon: csökkenés a -18 és -22 százalék közötti tartományban

„Annak ellenére, hogy a koronavírus válság következtében továbbra is kihívásokkal teli gazdasági környezettel kellett szembenézni, az előzetes értékesítési adatok alapján a Henkel a harmadik negyedévben erőteljes, 3,9 százalékos, szerves árbevétel-növekedést ért el. Az árbevétel elérte az 5 milliárd eurót, és mindhárom üzletág hozzájárult a jó teljesítményhez” – mondta Carsten Knobel, a Henkel igazgatóságának elnöke.

„Az Adhesive Technologies üzletág esetében mindegyik üzleti terület fellendülést mutatott a második negyedévhez képest. A Beauty Care üzletágban a Fodrász Salon üzleti terület is fellendülést mutatott a második negyedévhez képest, míg a kiskereskedelmi üzlet az előző negyedévhez képest jelentős szerves árbevétel-növekedést ért el.  A Laundry & Home Care üzletág szintén jelentős növekedést ért el, folytatva sikeres fejlődését” – tette hozzá Knobel.

A 2020 első kilenc hónapjának előzetes üzleti teljesítménye alapján a Henkel új előrejelzést adott a 2020-as pénzügyi évre vonatkozóan, miután a COVID-19 járvány által okozott nagymértékű bizonytalanság miatt 2020 áprilisában az egész éves iránymutatását visszavonta.

A Csoport számára a Henkel most -1,0 és -2,0 százalék közötti szerves árbevétel-növekedésre számít a 2020-as pénzügyi évre vonatkozóan. A szigorú költségellenőrzés ellenére a jövedelem alakulását egész évben az ipari és a Fodrász Salon üzleti területek jelentős keresletcsökkenése, valamint a marketingbe, a reklámba, a digitalizációba és az informatikába történt beruházások növekedése befolyásolta. Csoportszinten a Henkel a korrigált EBIT marzs esetében 13,0 és 13,5 százalék közötti tartományra számít. Az elsőbbségi részvények korrigált hozama (EPS) várhatóan -18 és -22 százalék közötti tartományban csökken állandó árfolyamon.

„A harmadik negyedév szerves árbevételének alakulása a robusztus, diverzifikált portfóliónkat tükrözi ügyfeleink számára, sikeres márkákkal és innovatív technológiákkal az ipari és fogyasztási cikkek területén. Különösen örülünk annak, hogy minden üzletágunk pozitív fejlődést mutatott. Ez részben a második negyedév felzárkózásának volt köszönhető, amelyet a koronavírus járvány súlyosan megterhelt. Arra számítunk, hogy a negyedik negyedévben is érezni fogjuk a járvány negatív hatásait, de az idei évre vonatkozó előrejelzésünkben nem számítunk további kiterjedt korlátozásra mint, amelyet sok országban láttunk, különösen a második negyedévben. Összességében meggyőződésünk, hogy jó úton haladunk a stratégiai célú növekedésre összpontosítva, és a válságból megerősödve fogunk kikerülni. Külön köszönet illeti munkatársainkat szerte a világon, akiknek a nagy elkötelezettsége döntő mértékben járul hozzá ehhez” – foglalta össze Carsten Knobel.

Az előzetes adatok alapján az árbevétel alakulása a harmadik negyedévben

Az előzetes adatok alapján az árfolyamhatások és a felvásárlások/befektetés-megszüntetések hatásainak kiszűrése után a Henkel szerves árbevétele + 3,9 százalékkal növekedett.

Az előzetes adatok alapján az Adhesive Technologies üzletág pozitív, +1,3 százalékos szerves árbevétel-növekedést ért el a harmadik negyedévben. Az Adhesive Technologies esetében mindegyik üzleti terület fellendülést mutatott a második negyedévhez képest.

Az előzetes adatok szerint a Beauty Care szerves árbevétel-növekedése +4,3 százalék volt. Míg a Fodrász Szalon üzleti terület fejlődése a fellendülés ellenére az előző negyedév szintje alatt maradt, a kiskereskedelmi terület jelentős szerves árbevétel-növekedést ért el a harmadik negyedévben.

A Laundry & Home Care termékek iránti állandó jelentős keresletnek, valamint a második negyedévi felzárkóztatási hatásoknak köszönhetően az üzletág előzetes adatai +7,7 százalékos szerves árbevétel-növekedést jeleznek a harmadik negyedévben.

A Henkel 2020. november 10-én teszi közzé a harmadik negyedévre vonatkozó jelentését.

Az előzetes adatok alapján az árbevétel alakulása 2020 első kilenc hónapjában

Az előzetes adatok alapján a Henkel mintegy 14,5 milliárd euró összárbevételt ért el 2020 első kilenc hónapjában. Ez -2,1 százalékos szerves árbevétel csökkenés jelent.

2020 első kilenc hónapjában az Adhesive Technologies üzletág szerves árbevétele -6,8 százalékkal csökkent. A Beauty Care üzletág árbevétele szerves alapon -4,2 százalékkal csökkent. A Laundry & Home Care üzletág +5,8 százalékos szerves árbevétel-növekedést ért el.

A Henkel Csoport kilátásai 2020-ban

2020 első kilenc hónapjának üzleti fejlődése és a negyedik negyedéves üzleti teljesítményre vonatkozó jelenlegi feltevések alapján a Henkel új kilátást fogalmazott meg a 2020-as pénzügyi évre. A COVID-19 járvány erőteljes terjedése és az év folyamán a világgazdaság hatásával és fejlődésével kapcsolatos bizonytalanság eredményeként a Henkel AG & Co. KGaA igazgatósága 2020. április 7-én úgy döntött, hogy nem tartja fenn a 2019-es éves jelentésben megfogalmazott 2020-ra vonatkozó előrejelzését.

A COVID-19 járvány következményei miatt a jelenlegi előrejelzések szerint 2020-ban a világgazdaság erősen negatív fejlődése várható. Az új előrejelzés azon a feltételezésen alapul, hogy a Henkel számára fontos területeken az ipari kereslet és az üzleti tevékenység valószínűleg a negyedik negyedévben az előző évi szint alatt marad, de nem romlik jelentősen. A döntő tényező ebben az összefüggésben a globális fertőzési arány jövőbeli alakulása és a járványhoz kapcsolódó korlátozások kialakulása lesz. A fentiek alapján a Henkel azt feltételezi, hogy 2020 negyedik negyedévében nem lesznek messzemenő lezárások a vállalat számára nélkülözhetetlen központi régiókban.

Ezeket a fejleményeket figyelembe véve a Henkel -1,0 és -2,0 százalékos szerves árbevétel-növekedésre számít Csoportszinten a 2020-as pénzügyi évben.

Az Adhesive Technologies üzletág esetében, amelyet valószínűleg számottevően befolyásol az általános ipari kereslet és különösen az autóipar drasztikus csökkenése, a Henkel a szerves árbevétel-növekedését -5,5 és -6,5 százalék közötti tartományban várja. A Beauty Care üzletág esetében a Henkel jelenleg a szerves árbevétel-növekedését -2,0 és -3,0 százalék közötti tartományban várja. A Fodrász Szalon üzleti terület világjárvány miatt bekövetkező jelentős visszaesése, különösen az első félévben, az üzletág egészére hatással lesz a teljes pénzügyi évben. A Laundry & Home Care esetében a Henkel szerves árbevétel-növekedésre számít +4,5 és +5,5 százalék között.

Csoportszinten a Henkel korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT-marzs) elérésére 13,0 és 13,5 százalék közötti tartományban számít. A Henkel az Adhesive Technologies üzletág esetében 14,5 és 15,0 százalékos EBIT-marzs elérésére, a Beauty Care esetében 10,0 és 10,5 százalék közötti, a Laundry & Home Care esetében pedig 15,0 és 15,5 százalék közötti tartományban számít.

Az ipari üzletágakban és a Fodrász Szalon üzleti területen történő világjárvány miatti csökkenés negatív hatással lesz a korrigált EBIT-marzsra. Mint az év elején bejelentették, a Henkel növeli a marketingbe, a reklámba, digitalizációba és az informatikába történő beruházásait.

Az elsőbbségi részvények korrigált hozama (EPS) állandó árfolyamon várhatóan -18 és -22 százalék közötti tartományban csökken.


* Az egyszeri kiadások és bevételek, valamint a szerkezetátalakítás költségeihez igazítva.

Ez az információ előretekintő megállapításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalatvezetésének jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak használata jellemzi, mint a „várnak”, „szándékoznak”, „terveznek”, „várakozás”, „hinni”, „becsülni” és hasonló kifejezések. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és leányvállalatainak jövőbeni teljesítménye és ténylegesen elért eredményei számos kockázattól és bizonytalanságtól függenek, és ezért lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége.  A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum tartalmazza - az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretben nem egyértelműen meghatározva - a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítménymutatók vagy azok lehetnek (nem GAAP-intézkedések). Ezeket a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket nem szabad elszigetelten vagy a Henkel nettó eszközállományának és pénzügyi helyzetének, illetve a műveletek eredményei alternatívájaként tekinteni, ahogyan azt a konszolidált pénzügyi kimutatásokban a vonatkozó pénzügyi beszámoló kereteivel összhangban bemutatják. Más vállalatok, amelyek hasonló elnevezésű alternatív teljesítménymutatókról számolnak be vagy írnak le, számíthatják őket eltérően.

Ezt a dokumentumot kizárólag tájékoztatás céljából állították ki, és nem célja befektetési tanácsadás vagy értékpapírok eladási ajánlatának vagy vételi ajánlatának felkínálása.