2021. ápr. 16.  Düsseldorf / Németország

Éves Közgyűlés

A Henkel beszámolt a céltudatos növekedés stratégiai akciótervének megvalósulásáról

  • Robusztus teljesítmény 2020-ban a COVID-19 járvány jelentős hatásai ellenére
  • Javasolt osztalék az előző év szintjén: 1,85 euro elsőbbségi részvényenként
  • A céltudatos növekedés akcióterv megvalósítása jó úton halad
  • 2021-ben az innováció, a digitalizáció és a vállalati kultúra áll a középpontban
  • 2021 jól indult: Az első negyedéves fejlődés meghaladja a piaci várakozásokat

A Henkel mai éves közgyűlésén, amely a COVID-19 előírások miatt másodszor is virtuális eseményként zajott, Carsten Knobel, az igazgatóság elnöke összefoglalta a 2020-as pénzügyi év legfontosabb fejleményeit. Ismertette a koronavírus okozta válság hatásait, és kitért a stratégiai akcióterv végrehajtása terén elért haladásra. Kiemelte a 2021-es év prioritásait is, és megerősítette, hogy a vállalat hosszú távon a céltudatos növekedésre összpontosít.

Robusztus teljesítmény a COVID-19 járvány jelentős hatásai ellenére

„A kihívásokkal teli évben és a globális gazdaság erőteljes hanyatlása ellenére az összes üzletágban összességében robusztus teljesítményt nyújtottunk" – foglalta össze a Henkel igazgatóságának elnöke, Carsten Knobel a 2020-as pénzügyi évet. „19,3 milliárd euró árbevételt értünk el. Korrigált üzemi eredményünk elérte a 2,6 milliárd eurót, a haszonkulcs pedig 13,4 százalék volt. Bár ez jelentős csökkenés 2019-hez képest, mégis nagy mértékben nyereségesek vagyunk. A szabad cash flow elérte a 2,3 milliárd eurót, csak valamivel elmaradva az előző év rekordjától. Összességében 200 millió euróval többet fektettünk márkákba, innovációkba és digitalizációba, mint az előző évben, és felvásárlások révén tovább erősítettük üzleti tevékenységeinket. Jelentősen csökkentettük adósságainkat, és a költségeket mindig kordában tartottuk. Ez azt jelenti, hogy a Henkel pénzügyileg stabil és jó helyzetben van" – mondta Knobel.

Dr. Simone Bagel-Trah, a Részvényesi Tanács és a Felügyelőbizottság elnöke köszönetet mondott az igazgatóságnak, az alkalmazottaknak és a vállalat testületeinek az elmúlt pénzügyi évben tanúsított elkötelezettségükért: „A Felügyelőbizottság és a Részvényesi Tanács nevében szeretnék köszönetet mondani minden alkalmazottunknak, az igazgatóságnak és a vezetői csapatunknak az elmúlt pénzügyi évben tanúsított odaadásukért és nagyfokú elkötelezettségükért. Mindannyian döntő mértékben járultak hozzá üzleti sikerünkhöz egy kihívásokkal teli környezetben.”

Az éves közgyűlésen Prof. Dr. Ulrich Lehner, a Részvényesi Tanács régi tagja lemondott a testületi tagságáról. Utódja James Rowan lesz, aki hosszú évekig dolgozott különböző ipari vállalatoknál, többek között a Dyson vezérigazgatójaként. „Szeretnék köszönetet mondani Ulrich Lehnernek az elmúlt 13 év során a Részvényesi Tanácsban folytatott intenzív eszmecseréért és inspiráló beszélgetésekért. Hiányoznak majd a tanácsai, és minden jót kívánunk neki a jövőben” – tette hozzá Bagel-Trah.

Köszönetet mondott Jens-Martin Schwärzlernek is, aki a vállalatnál eltöltött több mint 28 év után távozik a Henkeltől, a Beauty Care üzletágért felelős igazgatóság tagjaként, és bemutatta Wolfgang Königet, aki június 1-től az utódja lesz.

Carsten Knobel a világszerte több mint 53 000 alkalmazottnak is köszönetet mondott kimagasló eredményeikért. „Összességében sikeresen átvezettük a Henkelt ezen a globális válságon, válságkezelésünknek, kiegyensúlyozott portfóliónknak illetve pénzügyi erőnknek, de mindenekelőtt kiváló munkatársainknak köszönhetően. Munkatársaink nagyszerű teljesítményt nyújtottak ezekben a rendkívüli időkben” – hangsúlyozta az igazgatóság elnöke.

Osztalék az előző év szintjén

Az éves közgyűlésnek elsőbbségi részvényenként 1,85 euró és törzsrészvényenként 1,83 euró osztalékot javasoltak. „Az elmúlt 35 év alatt, a tőzsdei részvétel óta, mindig az előző évi vagy annál magasabb szinten fizettünk osztalékot. Ehhez szeretnénk ragaszkodni az elmúlt év kivételes fejleményei ellenére. Az erős pénzügyi helyzet lehetővé teszi a stabil osztalékra vonatkozó javaslatot. A 2020-as pénzügyi év kivételes helyzetét is figyelembe vesszük” – mondta Carsten Knobel. Ez 43,7 százalékos kifizetési aránynak felel meg, amely kis mértékben meghaladja a 30–40 százalékos céltartományt. A továbbiakban a Henkel fenn kívánja tartani jelenlegi osztalékpolitikáját.

Haladás a céltudatos növekedés menetrendben

A 2020-as üzleti eredményekről szóló jelentést követően Carsten Knobel kitért a vállalat növekedési akciótervének végrehajtása terén elért haladásra. 2020 márciusának elején a Henkel bemutatta a vállalat következő évekre szóló stratégiai akciótervét, amely a következőkre összpontosít: nyerő portfólió kialakítására, a versenyelőny megerősítésére, különösen az innováció, a fenntarthatóság és a digitalizáció területén, a jövőre felkészített működési modellek kialakításával, valamint erős és együttműködő vállalati kultúra megteremtésével. „Ma, körülbelül egy évvel az indulás után, biztos vagyok benne: Jó úton haladunk. Világos az ütemtervünk. A megfelelő prioritásokat követjük a Henkel sikere érdekében. Ez különösen az elmúlt évben volt nyilvánvaló. A válság ellenére sok mindent elértünk. A kiválasztott vállalkozások eladásával és célzott akvizíciókkal tovább erősítettük üzleti és márka portfóliónkat. Tovább javítottuk versenyképességünket az innovációs folyamatok felgyorsításával, a fenntarthatóságra és a digitális átalakulás terén elért haladásunkra összpontosítva. Az üzleti folyamatokat adaptáltuk és felkészítettük a jövőre, valamint elkezdtük erősíteni vállalati kultúránkat és „Henkel szellemünket”. Ez különösen fontos számomra” – mondta Carsten Knobel.

A 2021-es év jól indult

A jelenlegi pénzügyi évben a gazdasági környezettel kapcsolatos várakozásairól Carsten Knobel elmondta: „Arra számítunk, hogy az ipari kereslet helyreáll, bizonyos területeken jelentősen. Ez vonatkozik a vállalatunk szempontjából releváns fogyasztói szegmensekre is, különös tekintettel a Fodrász Szalon területre. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy egyes kategóriákban a fogyasztói kereslet visszatér a normál szintre, különösen azokban, amelyekben a kereslet nagyobb volt a 2020-as járvány miatt. Feltételezzük azt is, hogy a fő régióinkban nem lesznek széles körű leállítások vagy gyártási szünetek." Az igazgatóság elnöke ugyanakkor rámutatott a jövőbeli fejlemények tekintetében továbbra is fennálló bizonytalanságokra, például arra, hogy miként alakulnak a fertőzési arányok, és ez milyen hatással lesz a mindennapi élet korlátozásaira és az egyes piacok keresletére.

Ugyanakkor Knobel hangsúlyozta: „Ezen bizonytalanságok ellenére arra törekszünk, hogy 2021-ben visszatérjünk az árbevétel és az eredmény növekedéséhez. És máris jól kezdtük az évet. Az előzetes adatok alapján az első negyedévben mintegy 7 százalékos szerves árbevétel növekedésre számítunk.” A Henkel további részleteket és háttérinformációt közöl az első negyedévi árbevétel alakulásáról 2021. május 6-án.

Világos prioritások 2021-re

Carsten Knobel beszédét azzal zárta, hogy felvázolta a 2021-es üzleti prioritásokat: „Növekedési akciótervünk megvalósításakor két fő területre kívánunk koncentrálni. Először is versenyelőnyöket akarunk teremteni az innováció, a fenntarthatóság és a digitalizáció további erősítésével. Másodsorban pedig folytatjuk vállalati kultúránk továbbfejlesztését - ösztönözve az együttműködést és felhatalmazást adva a munkatársaknak.

„Összességében úgy érezzük, hogy a vállalat egészében ismét erősebb kapcsolat és kohézió jelenik meg. Nagyobb átláthatóság, nagyobb bizalom, nagyobb egyéni felelősség és vállalkozói szellem mellett. Erre fogunk építeni. A megfelelő csapat és a megfelelő stratégia mellett mindenekelőtt a megfelelő kultúra létfontosságú az olyan válságok sikeres kezeléséhez, mint a jelenlegi járvány, valamint a hosszú távú sikerességhez. Jó helyzetben vagyunk. A céltudatos növekedés akciótervvel szeretnénk megnyerni a 20-as éveket a Henkel számára” – mondta Knobel.


Ez a tájékoztatás a jövőre vonatkozó állításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalati vezetősége jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló szavakkal fejezzük ki, mint a „vár”, „szándékozik”, „tervez”, „jósol”, „feltételez”, „vél”, „becsül” és hasonló kifejezések. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és kapcsolt vállalkozásainak jövőbeli teljesítménye és tényleges eredményei számos kockázat és bizonytalanság függvényei, és így jelentősen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége. A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum - az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretrendszerben nem egyértelműen meghatározva - tartalmazza azokat a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítménymutatók, vagy azok lehetnek (nem GAAP-intézkedések). Ezeket a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket nem szabad külön-külön vagy a Henkel nettó eszközeinek, illetve pénzügyi pozícióinak vagy eredményeinek vagy ezek alternatíváinak tekinteni, a konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő vonatkozó pénzügyi beszámolási keretrendszer szerint. Más, hasonlóan megnevezett alternatív teljesítménymutatókat jelentő vagy leíró vállalatok eltérő módon számíthatják ki őket.

Ezt a dokumentumot csak tájékoztatási célból bocsátották ki, és nem célja befektetési tanácsadás, vagy értékpapírokra vonatkozó eladási ajánlat, vagy vételi ajánlat kérése.

Sajtóközlemény (936,44 KB)