2021.08.12.  Düsseldorf / Németország

A stratégiai növekedési terv végrehajtása megfelelő mederben halad

A Henkel az első félévben nagyon jó teljesítményt nyújtott – kétszámjegyű növekedés a szerves árbevétel és az eredmény tekintetében

 • A csoport árbevétele +11,3 százalékos szerves növekedést mutat, mintegy 10 milliárd euróval (névleges +4,7 százalék), melyhez mindegyik üzletág és régió hozzájárult
 • Az üzemi eredmény* 1430 millió euróra emelkedett, +20,1%
 • Az EBIT marzs* 14,4%-ra nőtt, +1,9 százalékpont
 • Elsőbbségi részvények korrigált hozama (EPS)*: 22,4%-kal 2,40 euróra nőtt, +30,1% állandó árfolyamon
 • Előrelépés a célzott növekedési terv minden területén
 • A 2021-es pénzügyi évre vonatkozó kilátások frissítve: nagyobb árbevétel-növekedés változatlan eredmény-iránymutatás mellett
  • Szerves árbevétel-növekedés: +6,0 és +8,0 százalék között (korábban: +4,0 és +6,0 százalék között)
  • EBIT marzs*: 13,5-14,5 százalék (korábban: 14,0-15,0 százalék)
  • Elsőbbségi részvények korrigált hozama (EPS)*: Növekedés a magasabb egyszámjegyűtől a tízszázalékos tartomány közepéig, állandó árfolyamon (változatlan)

A 2021-es pénzügyi év erőteljes kezdete után a Henkel ismét felgyorsította a növekedést az első félév során, és a devizahatásokhoz igazítva már meghaladta a 2019-es válság előtti szintet. Annak ellenére, hogy a globális koronavírus-válság hatása továbbra is hátrányosan érinti a társadalmi és gazdasági környezetet a világ számos piacán, a Henkel jelentős árbevételt és eredményt ért el az év első felében. A szerves árbevétel növekedése 2021 első hat hónapjában elérte a 11,3 százalékot. A csoport árbevétele mintegy 10 milliárd euró volt, ami nominálisan 4,7 százalékos növekedést jelent.

A korrigált üzemi eredmény 20,1 százalékkal 1430 millió euróra nőtt, a korrigált EBIT marzs pedig 1,9 százalékponttal nőtt, és elérte a 14,4 százalékot, amely 1,9 százalékpontos növekedést jelent az előző évhez képest. Állandó árfolyamok mellett az elsőbbségi részvények korrigált hozama 30,1 százalékkal nőtt. Az első félévben a magasabb nyersanyagköltségek hatásait különösen ellensúlyozta a nagyon erőteljes mennyiségi növekedés, valamint az áremelések, illetve a szigorú költséggazdálkodás és a hatékonyságnövelés.

„2021 első felében a Henkel továbbra is érintett volt a COVID-19 világjárványban. Ennek ellenére kétszámjegyű növekedést értünk el az árbevétel és az eredmény tekintetében. Az árbevételt nézve már sikerült túllépnünk a 2019-es válság előtti, devizahatásokkal kiigazított szintet. Ez elsősorban dolgozóink világszerte kiemelkedő csapatszellemének és elkötelezettségének, valamint a sikeres fogyasztási és ipari márkáink és innovatív technológiáink kiegyensúlyozott és robusztus portfóliójának köszönhető” – mondta Carsten Knobel, a Henkel igazgatóságának elnöke.

2021 első felében mindegyik üzletág és régió hozzájárult a szerves árbevétel növekedéséhez. Az Adhesive Technologies üzletág érte el a legerősebb árbevétel-növekedést az év első felében. Az üzletág szervesen növelte az árbevételt minden régióban és üzleti területen, és összességében kétszámjegyű növekedést ért el. Ezt a fejlődést támogatta a globális gazdaság jelentős fellendülése. De a Henkel a Beauty Care és a Laundry & Home üzletágai esetében is szerves árbevétel-növekedést ért el. A kép azonban vegyes volt az egyes üzleti területek tekintetében. A Beauty Care üzletágban a növekedést a Professional terület hajtotta. A járvány miatt az előző évben tapasztalt gyengébb növekedés után kétszámjegyű növekedést sikerült elérni. A fogyasztási cikkek területe viszont 2021 első felében az előző évi szint alatt volt, a testápolási kategória szerves árbevételének visszaesése miatt, és a piacok jelentős gyengülése következtében. A Laundry & Home Care üzletágban a növekedést elsősorban a Home Care terület hajtotta, amely jelentős szerves árbevétel-növekedést ért el. A Laundry Care terület jó szerves árbevétel-növekedést könyvelt el.

„Az év első felében továbbra is jó előrehaladást értünk el a stratégiai növekedési menetrend végrehajtásában. Aktív portfóliókezelésünk részeként további márkáktól és területektől váltunk meg vagy szüntettünk meg a terveknek megfelelően. Ugyanakkor célzott felvásárlásokat hajtottunk végre, különösen a fenntartható márkák portfóliójának bővítése érdekében. Ebben az évben kiemelt hangsúlyt fektetünk versenyképességünk további erősítésére az innováció, a fenntarthatóság és a digitalizáció területén, valamint vállalati kultúránk továbbfejlesztésére. Nagyon jól teljesítettünk ezeken a területeken az év első felében, és úgy gondoljuk, hogy jó úton haladunk a céltudatos növekedési menetrendünk megvalósításában” – tette hozzá Carsten Knobel.

A 2021-es pénzügyi évre vonatkozó kilátások frissítve: nagyobb árbevétel növekedés és elsőbbségi részvények hozamára vonatkozó változatlan iránymutatás

A 2021-es pénzügyi év hátralévő részére nézve Knobel a következőket mondta: „Összességében azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb üzletágban normalizálódik a kereslet. És miután az ipari kereslet fellendülése sok régióban elkezdődött 2020 második felében, a növekedési ütemek valószínűleg jelentősen alacsonyabbak lesznek a 2021-es pénzügyi év második felében, a folyamatos gazdasági fellendülés ellenére. Ugyanakkor továbbra is nagy a bizonytalanság a járvány alakulásáról és annak a fogyasztásra, valamint az ipari termelésre gyakorolt hatásáról. Különösen a nyersanyagárak kivételesen erőteljes emelkedése és a feszült ellátási láncok fogják súlyosan befolyásolni a gazdaságot az év folyamán. Keményen dolgozunk, és kiterjedt intézkedésekkel korlátozzuk az üzleti tevékenységünkre és a jövedelmezőségre gyakorolt hatást. Ugyanakkor továbbra is rugalmasan és gyorsan reagálunk a piacainkon bekövetkező változásokra, és következetesen mozdítjuk előre növekedési ütemtervünk végrehajtását. Figyelembe véve a leírt környezetet és az első félév nagyon erős teljesítményét, ma frissítettük egész éves útmutatásunkat. Emeltük az árbevételre vonatkozó előrejelzésünket, és változatlanul tartottuk az elsőbbségi részvények hozamára vonatkozó várakozásainkat – a nyersanyagköltséget érintő infláció miatt egyre nagyobb ellenszél ellenére.”

A Henkel +6,0 és +8,0 százalék közötti szerves árbevétel-növekedésre és a korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT marzs) 13,5 és 14,5 százalék közötti tartományára számít. A korrigált, egy elsőbbségi részvények korrigált hozamának (EPS) vonatkozásában, változatlan árfolyamon a Henkel továbbra is a magas egyszámjegyűtől a tízszázalékos tartomány közepéig terjedő növekedést vár.

Csoport-szintű árbevétel és eredmény 2021 első felében

A Henkel-csoport árbevétele 9926 millió euró mellett 2021 első felében +4,7 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest (2. negyedév: 4958 millió euró, +8,8 százalék). Az árfolyamhatások és a felvásárlások/befektetés-megszüntetések hatásainak kiszűrése utáni szerves árbevétel kétszámjegyű, +11,3 százalékos (2. negyedév: +15,2 százalék) növekedést mutatott. Az akvizíciókból és elidegenítésekből származó hozzájárulások mértéke +0,4 százalék (2. negyedév: +0,1 százalék) volt.  A valutahatások negatívan, -7,0 százalékkal csökkentették az árbevételt (2. negyedév: -6,5 százalék).

A feltörekvő piacok +21,5 százalékos szerves árbevétel-növekedést mutattak (2. negyedév: +24,7 százalék). Az érett piacokon folytatott üzleti tevékenység nagyon erős szerves árbevétel-növekedést mutatott (+4,5 százalék (2. negyedév: +8,8 százalék).

Az első félév árbevétele Nyugat-Európában +5,5 százalékos szerves árbevétel-növekedést mutatott (2. negyedév: +10,7 százalék). Kelet-Európa szerves árbevétel-növekedése +17,6 százalék volt (2. negyedév: +24,1 százalék). Afrikában/a Közel-Keleten az árbevétel szerves növekedése +26,4 százalék volt (2. negyedév: +31,7 százalék). A szerves árbevétel növekedése Észak-Amerikában +3,0 százalék volt (2. negyedév: +6,3 százalék). Latin-Amerika +21,0 százalékos szerves árbevétel-növekedést könyvelt el (második negyedév: +34,2 százalék). Az ázsiai-csendes-óceáni térségben az árbevétel szervesen +20,8 százalékkal nőtt (2. negyedév: +17,3 százalék).

A korrigált üzemi eredmény (korrigált EBIT) +20,1 százalékkal nőtt, az előző év első félévének 1191 millió eurójáról 1430 millió euróra.

A korrigált árbevétel-arányos megtérülés (korrigált EBIT marzs) 1,9 százalékponttal nőtt, 12,6 százalékról 14,4 százalékra.

Az elsőbbségi részvények korrigált hozama +22,4 százalékkal nőtt a 2020 első félévi 1,96 euróról 2,40 euróra. Állandó átváltási árfolyam mellett az egy elsőbbségi részvényre jutó korrigált eredmény +30,1 százalékkal nőtt.

A nettó forgótőke tovább javult. Az árbevétel 3,6 százalékán 80 bázisponttal elmaradt az előző évi szinttől (4,4 százalék).

A 471 millió eurós szabad cash flow alacsonyabb volt a 2020 első félévi adatnál (940 millió euró), különösen az üzleti tevékenységből származó alacsonyabb cash flow miatt. A magasabb üzemi eredmény mellett a csökkenés a nettó forgótőke jelentős növekedése miatt következett be a 2020-as pénzügyi év végéhez képest, ami részben az értékesítési volumen jelentős bővülésének volt köszönhető.

A nettó pénzügyi helyzet 2021. június 30-án -1035 millió eurót tett ki (2020. december 31.: -888 millió euró).

Az üzletágak teljesítménye 2021 első felében

2021 első félévében az Adhesive Technologies üzletágban az árbevétel nominálisan +14,4 százalékkal nőtt, az előző év azonos időszakában elért 4153 millió euróról 4752 millió euróra. (2. negyedév 2394 millió euró, +23,1 százalék). Szervesen az árbevétel +20,2 százalékkal nőtt. (2. negyedév: +28,5 százalék). Az év első felében bekövetkezett fejlődést jelentősen befolyásolta a globális gazdaság fellendülése minden régióban és üzleti területen. A korrigált üzemi eredmény 2021 első felében +50,9 százalékkal nőtt, és elérte a 820 millió eurót. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 17,3 százalék volt, amely 4,2 százalékkal haladta meg a 2020 első félévi szintet.

A Beauty Care üzletágban az árbevétel 2021 első felében +5,2 százalékos szerves növekedést mutatott (2. negyedév: +8,2 százalék). Nominálisan az árbevétel +1,1 százalékkal nőtt, elérve az 1839 millió eurót (2. negyedév: 914 millió euró, +3,5 százalék). Az árbevétel növekedése elsősorban a Professional terület erőteljes fellendülésének tudható be, amelyet az előző év második negyedévében jelentősen befolyásolt a fodrászszalonok járványhoz kapcsolódó bezárása. A korrigált üzemi eredmény 2021 első felében +6,8 százalékkal haladta meg az előző évi szintet, és elérte a 183 millió eurót. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 10,0 százalék volt, amely szintén meghaladta az előző évi szintet.

A Laundry & Home Care üzletág +3,9 százalékos szerves árbevétel-növekedést ért el 2021 első felében (2. negyedév: +3,6 százalék). Nominálisan az árbevétel -5,3 százalékkal 3275 millió euróra csökkent (2. negyedév: 1619 millió euró; -5,1 százalék). A 490 millió eurós korrigált üzemi eredmény -7,7 százalékkal maradt el az előző évitől, elsősorban az erős deviza ellenszél miatt. 15,0 százalékon a korrigált árbevétel-arányos megtérülés valamivel alatta maradt a 2020 első félévi szintnek, különösen a magasabb nyersanyagköltségek és a negatív devizahatások miatt.

„Céltudatos növekedés” ütemterv: jó haladás

„2021 első felében következetesen dolgoztunk növekedési ütemtervünk végrehajtásán” – mondta Carsten Knobel. A Henkel az aktív portfoliókezelés mellett a folyó évi növekedési menetrendjének két aspektusára összpontosít: először is, a Henkel az innováció, a fenntarthatóság és a digitalizáció további erősítésével szeretné bővíteni versenyelőnyét. Másodsorban, a vállalat tovább kívánja fejleszteni vállalati kultúráját. A vállalat 2021 első felében minden területen jó eredményeket ért el.

Aktív portfóliókezelésének részeként a Henkel olyan márkákat és kategóriákat azonosított, amelyek teljes forgalma meghaladja az egymilliárd eurót, és ennek mintegy 50 százalékát 2021 végéig értékesíti vagy megszüntetni. A fennmaradó márkák és üzleti tevékenységek várhatóan fenntartható teljesítmény-javulást mutatnak. Ezidáig ezen márkák és üzleti tevékenységek bevételi alapjának már 60 százaléka javította árbevételét. A továbbra is fennálló piaci bizonytalanságok ellenére a Henkel összességében már megszüntette vagy eladta azokat az üzleti tevékenységeket, amelyek teljes forgalma körülbelül 350 millió euró volt - elsősorban a fogyasztói üzletágakban. Ezenkívül a Swania SAS 2021 júliusában befejezett felvásárlásával a Henkel megerősítette pozícióját a fenntartható laundry & home care termékek piacán, és portfólióját kiegészítő márkákkal bővítette.

Annak érdekében, hogy tovább erősítse versenyképességét, a Henkel a hatásos innovációk felgyorsítására, a fenntarthatóság mint megkülönböztető tényező fellendítésére, és a vállalat digitális átalakításának előmozdítására fog összpontosítani.

A Henkel stratégiájának kulcsfontosságú pillére a sikeres innovációk révén elért piaci megkülönböztethetőség. Ezek jelentősen támogatták a növekedést az év első felében. Az Adhesive Technologies üzletágban a Henkel a középső kétszámjegyű százalékos tartományban tudott növekedést elérni az 5G alkalmazásokhoz való innovatív termikus felületanyagokkal, a nagy ügyfelekkel végzett közös fejlesztéseknek köszönhetően. A Beauty Care a Natural & Easy és a Palette márkanevek alatt bevezetett markáns újításokkal felülmúlta a hajfestékek piaci növekedését, és piaci részesedést szerzett a koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest. A Hair Salon területen az IGORA Royal márka újraindítása hozzájárult a növekedéshez. A sikeres újítások, például a Somat Excellence 4in1 Caps és a Pril/Pur Antibacterial támogatásával a Laundry & Home Care üzletág kibővítette globális piaci részesedését a mosogatás terén.

A fenntarthatóság hosszú ideje a Henkel egyik legnagyobb erőssége. A vállalat vezető szerepet tölt be, amelyet rendszeresen megerősítenek a minősítésekben és besorolásokban. A Henkel célja a fenntarthatóság, mint versenyelőnyt jelentő, megkülönböztető tényező kihasználása.

A Henkel például jelentősen kibővítette partneri kapcsolatát a Plastic Bankkal. A partnerség közös célja, hogy megakadályozza a műanyag hulladékok környezetbe kerülését, miközben javítja a szegénységben élő emberek életét. A Henkel és a Plastic Bank megnyitotta az első három műanyaghulladék gyűjtő központot Egyiptomban, Kairó közelében. A projekt a Henkel és a Plastic Bank sikeres hosszú távú partnerségének része.

A fenntarthatóság terén elért haladás visszatükröződik a fogyasztóknak és az ipari vevőknek szánt termékekben is. A Laundry & Home üzletágban az új Love Nature márka Németországban már a harmadik helyen áll a fenntartható laundry & Home Care termékek gyorsan növekvő szegmensében. A Beauty Care tovább bővítette a fenntartható csomagolási megoldásokat. Az újrahasznosítható utántöltő csomagolást a Nature Box márkához fejlesztették ki, a hagyományos csomagoláshoz képest több mint 70 százalékkal kevesebb műanyagot felhasználva. Az Adhesive Technologies új vízbázisú ragasztási technológiát vezetett be a lábbelikhez, több gyártási lépést kiküszöbölve, és lehetővé tette a CO₂ akár 30 százalékos csökkentését.

Az innováció és a fenntarthatóság mellett a Henkel a digitalizációt is kulcsfontosságú tényezőként határozta meg versenyképességének megerősítésében. Az év első felében a digitális csatornákon keresztüli értékesítés aránya tovább nőtt mindegyik üzletágban. A fogyasztói üzletágakban összesen 30 százalék feletti növekedést sikerült elérni. Az Adhesive Technologies üzletágban is tovább nőtt a digitálisan generált árbevétel. 2021 első felében a középső kétszámjegyű százalékos tartományú növekedést saját e-kereskedelmi platformján keresztül érték el. Ennek eredményeképpen az e-shopon keresztül a ragasztás terület árbevétel aránya meghaladta a 25 százalékot. Csoportszinten a digitális értékesítés részesedése 40 százalékkal, a teljes árbevétel mintegy 18 százalékára nőtt.

Ezenkívül a Henkel stratégiai partnerséget alakított ki az Adobe-val – azzal a céllal, hogy tovább erősítse a vállalat versenyelőnyét a digitalizáció révén, minden üzletágban. A digitális üzleti tevékenységhez és az e-kereskedelemhez újonnan kifejlesztett, adatvezérelt digitális platform azt a célt szolgálja, hogy felgyorsítsa a digitális innovációkat, és új üzleti lehetőségeket teremtsen a Henkel számára.

A Henkel vállalati kultúrájának továbbfejlesztése és a kulturális átalakulás felgyorsítása további kulcsfontosságú elemei a „Céltudatos növekedés” cselekvési tervnek. A társaság célja az együttműködésen alapuló kultúra ápolása. Az év első felében a Henkel számos további intézkedést hozott e cél elérése és az alkalmazottak megerősítése érdekében.

A Henkel kifejlesztett egy új, holisztikus koncepciót „Smart Work” néven a munka jövőjéről, és bemutatta azt alkalmazottainak. Ez tükrözi a modern munkakörnyezetet a COVID-19 utáni időszakra, nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé, és elősegíti a hibrid munkavégzést. Azoknál a munkáknál, amelyek nem igényelnek állandó irodai jelenlétet, ez a koncepció lehetőséget kínál az alkalmazottaknak, hogy akár a munkaidő 40 százalékáig mobilisan dolgozzanak. A Henkel újradefiniálta vállalati célját is. Az újragondolásában a munkatársak is részt vettek, biztosítva azt hogy az új irány hiteles és releváns legyen minden alkalmazott számára. Lényegében arról az úttörő szellemről szól, amely az alapítástól kezdve jellemzi a vállalatot és alkalmazottait, és amely minden munkatársat megmozgat. Arról a törekvésről szól, mely arra irányúl, hogy minden nap gazdagítsuk és javítsuk az életet, az ügyfelek és a társadalom számára, maradandó értéket teremtve.

„A célkitűzésünk „Pioneers at heart for the good of generations'” megfogalmazza, hogy kik vagyunk, mi köt össze bennünket és milyen szerepet kívánunk vállalatként betölteni a világban. Ez sokkal több, mint egy szlogen, vagy állítás. Mélyen elkötelezettek vagyunk, hogy ennek minden nap eleget tegyünk. Ki akarjuk használni úttörő és vállalkozó szellemünket - alkalmazottaink, ügyfeleink és fogyasztóink, részvényeseink, valamint a jelenlegi és a jövőbeli generációik jóléte érdekében” – mondta Carsten Knobel. „Ezért fontos, hogy közösen megértsük célunkat, és tudatosan ennek megfelelően cselekedjünk.”

„Büszkék vagyunk az év első felében elért sikeres üzletfejlesztésre és a stratégiai menetrendünk végrehajtásában elért jó előrehaladásra, annak ellenére, hogy a világjárvány miatt továbbra is ellenszélben vitorlázunk” – tette hozzá Knobel. „Továbbra is következetesen folytatjuk céltudatos növekedési menetrendünket, és az év hátralévő részében rendkívül rugalmasan reagálunk a piacainkon bekövetkező változásokra, tekintettel az emelkedő nyersanyagárak és a feszült ellátási láncok jelentette kihívásokra.”


* Az egyszeri költségekkel és bevétellel, valamint a szerkezetátalakítási költségekkel kiigazítva.

Ez a tájékoztatás a jövőre vonatkozó állításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalati vezetősége jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló szavakkal fejezzük ki, mint a „vár”, „szándékozik”, „tervez”, „jósol”, „feltételez”, „vél”, „becsül” és hasonló kifejezések. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és kapcsolt vállalkozásainak jövőbeli teljesítménye és tényleges eredményei számos kockázat és bizonytalanság függvényei, és így jelentősen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége. A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum - az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretrendszerben nem egyértelműen meghatározva - tartalmazza azokat a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítménymutatók, vagy azok lehetnek (nem GAAP-intézkedések). Ezeket a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket nem szabad elszigetelten vagy a Henkel nettó eszközállományának és pénzügyi helyzetének, illetve a műveletek eredményei alternatívájaként tekinteni, ahogyan azt a konszolidált pénzügyi kimutatásokban a vonatkozó pénzügyi beszámoló kereteivel összhangban bemutatják. Más, hasonlóan megnevezett alternatív teljesítménymutatókat jelentő vagy leíró vállalatok eltérő módon számíthatják ki őket.

Ezt a dokumentumot csak tájékoztatási célból bocsátották ki, és nem célja befektetési tanácsadás, vagy értékpapírokra vonatkozó eladási ajánlat, vagy vételi ajánlat kérése.

Sajtóközlemény (944,61 KB)
Lars Witteck Henkel Head of External Communications Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-2606 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz
Wulf Klüppelholz Henkel Head of Media Relations Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-1875 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz
Hanna Philipps Henkel Corporate Media Relations Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-3626 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz
Linda Gehring Henkel Corporate Media Relations Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-7265 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz