2021. nov. 8.  Düsseldorf / Németország

A növekvő nyersanyag- és szállítási költségek továbbra is meghatározzák a gazdasági környezetet

A Henkel a harmadik negyedévben erőteljes árbevétel-növekedéssel folytatja a növekedési pályát

  • A csoport árbevétele szervesen +3,5 százalékkal 5,1 milliárd euróra nőtt, nominálisan +1,9%
    • Az Adhesive Technologies üzletág erőteljes, 7,0%-os szerves árbevétel növekedést ért el, nominálisan +7,1%
    • A Beauty Care üzletág -3,0%-os negatív szerves árbevétel teljesítményt ért el, nominálisan -6,5%
    • A Laundry & Home Care üzletág jó, 2,0%-os szerves árbevétel növekedést ért el, nominálisan -0,8%
  • A szerves árbevétel fejlődését elsősorban a feltörekvő piacok hajtják
  • A Henkel jóval meghaladja a válság előtti szintet: +7,5%-os szerves árbevétel-növekedés 2019 harmadik negyedévéhez képest, ami átlagosan +3,7%-os éves növekedésnek felel meg
  • A 2021-es pénzügyi évre vonatkozó kilátások frissítve: Az árbevételi iránymutatás megerősítve, a bevételi elvárások a korábbi iránymutatási tartományok alsó határán vannak

A 2021-es pénzügyi év harmadik negyedévében a Henkel folytatta növekedési pályáját, és a csoport árbevétele mintegy 5,1 milliárd eurót tett ki. Ez erőteljes, +3,5%-os szerves árbevétel-növekedésnek felel meg, amelyet különösen minden üzletágban tapasztalható pozitív árazás hajt. A stabil mennyiségi alakulást a fogyasztói vállalkozások keresletének normalizálódása és az ipari termelés folyamatos fellendülése jellemezte. Nominálisan az eladások +1,9%-kal nőttek.

„A globális koronavírus-válság hatásai, valamint nyersanyagpiacokon és a globális ellátási láncokban kialakult rendkívül feszült helyzet a harmadik negyedévben is erőteljesen érintették gazdasági környezetünket. Ennek ellenére a Henkel jó üzleti teljesítményt ért el. Ha ezt a fejlődést összevetjük a válság előtti szinttel 2019 harmadik negyedévében, akkor átlagosan +3,7%-os éves szerves növekedési rátát értünk el. Minden üzletág meghaladta a válság előtti szintet” – mondta Carsten Knobel, a Henkel igazgatóságának elnöke.

„A sikeres innovációk, különösen a fenntarthatóság terén, valamint digitális üzleti tevékenységünk további bővítése fontos hajtóerőt jelentett a növekedésben. A harmadik negyedévben tapasztalt erőteljes szerves árbevétel-növekedés is a sikeres márkák és innovatív technológiák robusztus és kiegyensúlyozott portfóliójának bizonyítéka. Ez mindenekelőtt globális csapatunk erős teljesítményének eredménye, amely nagy elkötelezettséggel járul hozzá a Henkel hosszú távú sikeréhez ezekben a kihívásokkal teli időkben.”

A harmadik negyedévben elért erős árbevétel-növekedés elsősorban az Adhesive Technologies üzletágnak köszönhető. Itt négy üzleti területből három nagyon erős, sőt kétszámjegyű szerves árbevétel-növekedést ért el, míg az Automotive & Metals üzleti terület enyhén csökkent.

A Beauty Care és a Laundry & Home Care üzletág fogyasztói üzletágaink teljesítménye is különbözött. A Beauty Care szerves árbevételének alakulása a harmadik negyedévben elmaradt az előző évtől, a jelentősen gyengébb piacok miatt a Body Care kategória továbbra is folytatódó negatív árbevételi alakulása miatt. Ezzel szemben a Professional (fodrász) üzleti terület erőteljes szerves árbevétel-növekedést ért el az előző év azonos negyedévéhez képest.

A Laundry & Home Care üzletág jó szerves árbevétel-növekedést ért el, elsősorban a Laundry Care-nek köszönhetően.

Regionális szempontból a harmadik negyedévben – Észak-Amerika kivételével – minden régióban szerves árbevétel-növekedést értünk el. A Csoport erőteljes árbevételi teljesítménye elsősorban a feltörekvő piacoknak köszönhető. Itt minden régió magas egyszámjegyű szerves növekedést ért el.

„Amíg a koronavírus-járvány tart, folyamatosan gyorsan és rugalmasan kell alkalmazkodnunk a piacaink változásaihoz. A feszült ellátási láncok, valamint a növekvő nyersanyag- és szállítási költségek különösen nagy kihívást jelentenek. E nehéz körülmények ellenére, amelyek teljes odafigyelést igényelnek, továbbra is stratégiai prioritásainkra összpontosítunk, hogy megvalósítsuk céltudatos növekedési tervünket” – mondta Carsten Knobel.

A 2021-es pénzügyi évre vonatkozó kilátások frissítve

A 2021-es pénzügyi év hátralévő részét illetően Knobel a következőket nyilatkozta: „A pandémia alakulására, valamint a fogyasztás és az ipari kibocsátásra gyakorolt várható alakulását illetően továbbra is jelentős a bizonytalanság. Különösen a nyersanyagárakban és logisztikai költségeknél jelentkező további erős növekedés érinti a vártnál jobban a gazdaságot. Intenzíven és számos intézkedés végrehajtásával azon dolgozunk, hogy a fenti tényezők vállalatunk üzleti tevékenységére és nyereségességére gyakorolt hatásait korlátozzuk.”

„Az év első 9 hónapjában tapasztalt erőteljes értékesítési fejlődésre tekintettel megerősítjük a szerves növekedésre vonatkozó korábbi előrejelzésünket. Ugyanakkor, a nyersanyag- és szállítási költségek további növekedésből adódó többletterhek miatt módosítjuk korábban előirányzott EBIT-marzsot és a korrigált árbevétel-arányos megtérülést. Most ezeket a mutatókat a korábban megadott értéktartomány alsóbb részére várjuk.”

Cégcsoport szinten, a vállalat továbbra is +6,0 és +8,0 százalék közötti szerves árbevétel-növekedést vár, és 13,5% körüli EBIT ráta szintet. Az elsőbbségi részvények korrigált hozamára (EPS) vonatkozóan, azonos devizaárfolyamon véve, a Henkel jelenlegi elvárása az egyszámjegyű százalékos érték tartományon belül a magasabb érték elérése.

„Továbbra is rendkívül nagy kihívásokkal küzdő piaci környezetben dolgozunk. A célzott növekedést szolgáló stratégiai keretünkkel és erős globális csapatunkkal azonban nagyon jó helyzeten vagyunk ahhoz, hogy megerősödve kerüljünk ki a válságból, és sikeresen alakítsuk jövőnket.”

Csoport árbevétel teljesítménye

2021 III. negyedévében a Cégcsoport szintű nominális árbevétel növekedés mértéke 1,9% volt, ami 5092 millió eurót jelentett. A szerves (az árfolyam mozgásokkal és cégfelvásárlásokkal/eladásokkal korrigált) árbevétel növekedés 3,5% volt. A Cégcsoport szintű növekedés elsősorban a kedvező áralakulásnak volt köszönhető. A mennyiség alapú növekedés üzletáganként eltérő volt. A vállalatfelvásárlások/eladások 0,3%-os árbevétel csökkenést okoztak. Az árfolyam különbözet miatt 1,3%-os árbevétel csökkenés keletkezett.

2021 első 9 hónapjában a nominális árbevétel növekedés 3,7% volt, 15.019 millió euróra növelve az árbevételt. A szerves árbevétel-növekedés jelentős, 8,6%-os volt. Ennek mozgatója főként az eladott mennyiség növelése volt, de a kedvező áralakulás is hozzájárult.

A feltörekvő piacokon 2021 harmadik negyedévében 8,3%-os volt a szerves árbevétel-növekedés. A fejlett piacokon az előző év azonos negyedévéhez képest 0,2 százalékos szerves árbevétel csökkenés került regisztrálásra. A kelet-európai régióban 8,9%-kal tudtuk növelni árbevételünket. 2021 III. negyedévében az afrikai/közel-keleti régióban 8,1%-os, míg a latin-amerikai régióban 9%-os szerves árbevétel-növekedést értünk el. Az ázsiai/csendes-óceáni térségben a szerves árbevétel-növekedés szintje továbbra is 7,5 százalékon alakult. S míg a nyugat-európai régióban 1,1%-os szerves árbevétel-növekedést sikerült elérnünk, az észak-amerikai régió 2,6%-os csökkenő tendenciát mutatott.

2021 első 9 hónapjában a feltörekvő piacokon 16,9%-os, míg a fejlett piacokon 2,9% szerves árbevétel-növekedés történt.

Az Adhesive Technologies üzletág árbevételének alakulása

Az Adhesive Technologies üzletágban 2021 III. negyedévében 7,1%-os nominális árbevétel-növekedés történt, 2.442 millió euróra növelve az árbevételt. A szerves (árfolyam mozgásokkal és vállalatfelvásárlásokkal/eladásokkal korrigált) árbevétel-növekedés mértéke 7 százalék volt. A növekedéshez a mennyiségi és ártényezők egyaránt hozzájárultak. Az árfolyam mozgások hatására 0,4%-kal csökkent az árbevétel, míg a vállalatfelvásárlások/eladások hatására 0,5 százalékkal nőtt.

2021 első 9 hónapjában az Adhesive Technologies üzletágbeli nominális árbevétel-növekedés 11,8% volt, 7.194 millió euróra növelve az árbevételt. 15,5%-os szerves árbevétel-növekedést értünk el, ami az év során tapasztalt magasabb mennyiségi értékesítésnek és az árak pozitív alakulásának volt köszönhető. Az év első 9 hónapjában valamennyi régióban és üzleti területen jelentős keresletet regisztráltunk ragasztástechnológiai megoldásaink iránt.

Az Adhesive Technologies üzletágon belül a III. negyedévben eltérés mutatkozott az egyes üzleti területek működési eredményei között. Az Automotive & Metals szegmensben az előző év azonos időszakához képest kissé alacsonyabb volt a szerves árbevétel-növekedés. E területen, az üzletmenetre negatív hatással volt az autóipari gyártás alacsonyabb szintje, amit főként a félvezetők piacán tapasztalható globális hiány idézett elő. Az Electronics & Industrials üzleti területen kétszámjegyű szerves árbevétel-növekedést sikerült elérnünk. A Packaging & Consumer Goods továbbra is magasabb fogyasztói kereslet mutatkozott, és szintén sikerült kétszámjegyű árbevétel-növekedést elérnünk, ami főként a Packaging and Lifestyle üzleti területeken volt erősebb. A Craftsmen, Construction & Professional üzleti területeken tapasztalható szerves árbevétel-növekedés az előző év III. negyedévéhez képest igen erős volt. A „Consumer & Craftsmen” üzleti terület teljesítménye negatívan alakult, az előző év azonos negyedévében tapasztalt kétszámjegyű növekedés után. Ezt azonban kellően ellentételezte az „Építőipari és általános gyártási és karbantartási” üzleti területen tapasztalt növekedés.

Regionális szempontból, az Adhesive Technologies üzletágban elért árbevétel a feltörekvő piacokon jóval erősebb volt az előző év azonos negyedévéhez képest. A kelet-európai és latin-amerikai régiókban kétszámjegyű növekedést sikerült elérni, aminek alapja főként a Packaging & Consumer Goods üzleti terület volt. Az afrikai/közel-keleti és ázsiai (Japán kivételével) régiókban jelentős árbevétel-növekedés történt.

A fejlett országok valamennyi régiójában nagyon erős volt a szerves árbevétel. Az észak-amerikai és nyugat-európai régiókban az alacsonyabb autóipari gyártás adatok negatív hatással voltak az Automotive & Metals üzleti területre. Ugyanakkor azonban a további üzleti területeken tapasztalt magasabb kereslet ezt megfelelően ellensúlyozta, mindkét régióban. Az ázsiai/csendes-óceáni régiók fejlett piacai szintén nagyon erős növekedést értek el, valamennyi üzleti terület által támogatottan.

A Beauty Care árbevétel teljesítménye

2021 III. negyedévében a Beauty Care üzletágban a nominális árbevétel 6,5%-kal visszaesett, 934 millió euróra. A szerves (árfolyam mozgásokkal és vállalatfelvásárlásokkal/eladásokkal korrigált) árbevétel csökkenés 3% volt, az előző évihez képest. A mennyiségi értékesítés szintje csökkent, de az üzletágban pozitív áralakulás volt megfigyelhető. Az árfolyam mozgások hatására 1,1%-kal csökkent az árbevétel, míg a vállalatfelvásárlások/eladások hatására 2,4%-kal csökkent.

2021 első 9 hónapjában a Beauty Care üzletágbeli nominális árbevétel csökkenés az előző év azonos időszakához képest 1,6 százalék volt, 2.773 millió euróra csökkentve az árbevételt.  Szervesen 2,3%-os árbevétel-növekedést értünk el, ami a magasabb mennyiségi értékesítésnek és áralakulásnak egyaránt volt köszönhető.

2021 III. negyedévében a Consumer (fogyasztói) területen tapasztalt szerves árbevétel elmaradt az előző évi mögött, főként a Body Care kategóriában tapasztalt jelentősen alacsonyabb értékesítési szint miatt. Ez a szappan termékek iránti kereslet folytatódó normalizálódásának volt köszönhető, a pandémia okozta előző évi jelentős növekedés után. A Hair Cosmetics kategóriában realizált árbevétel az előző év azonos negyedévéhez képest visszaesett, az egyes területeken eltérő tendenciákat mutatva. A Hair Styling kategóriában a III. negyedévben jelentős szerves árbevétel-növekedés történt, tovább folytatva az év első 6 hónapjában tapasztalt újraéledést. Ezzel szemben a Hair Colorants területén negatívan alakultak az értékesítési adatok, miután az előző évben a pandémia miatt jelentős növekedés következett be, és a kereslet most visszatért a normális szintre. A Hair Care terület eredménye szintén az előző évi alatt maradt.

A III. negyedévben a Professional (fodrász) üzleti területen tovább folytatódott az év első 6 hónapjában tapasztalt nagyon pozitív árbevétel alakulás, erős szerves növekedést mutatva, amihez a fejlett és a feltörekvő piacok egyaránt hozzájárultak. E növekedés főleg az észak-amerikai régióban tapasztalt jelentős növekedésnek, valamint az afrikai/közel-keleti és kelet-európai régiókban tapasztalt kétszámjegyű százalékos növekedésnek volt köszönhető.

A szerves árbevétel-növekedés a feltörekvő piacokon a III. negyedévben mind a fogyasztói, mind a fodrász üzleti területeken nagyon erős volt. Ehhez minden régió hozzájárult, Latin-Amerika kivételével. Az ázsiai (Japánt kivéve) és afrikai/közel-keleti régiókban kétszámjegyű százalékos növekedés került regisztrálásra, míg a kelet-európai régió is erős árbevétel-növekedést mutatott.

A fejlett piacokon összességében az előző év azonos időszakához képest az szerves árbevétel alakulása csökkenő tendenciát mutatott. Míg az ázsiai/csendes-óceáni régió fejlett piacain nagyon erős volt a szerves árbevétel-növekedés, a nyugat-európai és észak-amerikai régiókban az előző évi szint alatt maradt.

Laundry & Home Care árbevétel teljesítménye

A Laundry & Home Care üzletág 2021 III. negyedévében 1.680 millió euró árbevételt realizált, ami az előző év azonos negyedévéhez képest 0,8%-os nominális csökkenésnek felel meg. Szervesen (az árfolyam változásokkal és vállalatfelvásárlásokkal/eladással korrigáltan) az üzletág 2%-os árbevétel- növekedést mutatott fel. Ez főként az igen erős árnövekedésnek volt betudható, míg az értékesítés mennyisége csökkent. A vállalatfelvásárlások/eladások nem voltak jelentős hatással az értékesítési eredményre. Az árfolyam mozgás ezzel szemben 2,8%-os árbevétel csökkenést eredményezett.

2021 első 9 hónapjában, a Laundry & Home Care üzletág összességében 3,8%-os nominális árbevétel csökkent, 4.956 millió euró értékben alakítva az árbevételt. Szervesen az üzletág a kedvező áralakulás hatására, 3,3%-os árbevétel-növekedést tudott felmutatni.

A III. negyedévben a Laundry Care (mosószer) üzleti terület erős szerves árbevétel növekedést könyvelhetett el, főként a nagyteljesítményű mosószerek területén tapasztalható erős teljesítmény miatt. Egyik fő márkánk, a Persil nagyon erős növekedést ért el, nem utolsósorban folyamatos innovációs törekvéseink eredményeként. Speciális mosószereink területén kétszámjegyű növekedést értünk el, ami főleg a Perwoll márkának volt köszönhető. A kapszulás termékek is erős növekedést értek el, tovább folytatva az év első 6 hónapjában mutatott sikeres működést.

A Home Care (háztartási tisztítószerek) területen a szerves értékesítési teljesítmény a III. negyedévben enyhe visszaesést mutatott, ami főként a felületi tisztítók kategóriájában való alacsonyabb értékesítési adatoknak volt betudható. Itt éreztette hatását a higiéniai cikkek iránti kereslet normalizálódása, amely a COVID-19 világjárvány hatására az előző év azonos időszakában jelentősen megnőtt. A visszaesést ellensúlyozta a mosogatószereinknél elért folytatódó erős teljesítmény, valamint a WC-tisztítók területén bekövetkező jelentős növekedés, amelyet Pur, a Bref, és a Somat márkacsaládjaink vezéreltek.

A feltörekvő piacokon a III. negyedév során jelentős szerves árbevétel-növekedést értünk el, amit főként az ázsiai (Japán kivételével) és dél-amerikai régiók támogattak, mindkét régió kétszámjegyű százalékos növekedést felmutatva. A kelet-európai régióban jelentős, míg az afrikai/közel-keleti régióban nagyon erős volt az szerves árbevétel-növekedés.

A fejlett piacokon a szerves árbevétel összességében elmaradt az előző évi szinttől, az észak-amerikai régió negatív eredményei miatt. Ezzel szemben, a nyugat-európai régióban pozitív volt az árbevétel teljesítmény. Az ázsiai/csendes-óceáni régió fejlett piaci területein kétszámjegyű százalékos növekedés volt tapasztalható.

A Cégcsoport nettó eszközértéke és pénzügyi helyzete

A Cégcsoport nettó eszközértékében és pénzügyi helyzetében a vizsgált időszakban, a 2021. június 30-i állapothoz képest jelentős változás nem történt.

A Henkel Cégcsoport kilátásai

2021 első 9 hónapjának üzleti fejleményei, valamint a pénzügyi év fennmaradó részére vonatkozó feltételezések alapján, a Henkel AG & Co. KGaA igazgatósága a 2021-es pénzügyi évre kiadott iránymutatását frissíteni kívánja.

A 2020-as évben a COVID-19 pandémia miatt tapasztalt globális gazdasági növekedésben tapasztalható erős visszaesést követően, a jelenlegi becslések alapján azt feltételezzük, hogy 2021-ben az ipari kereslet összességében jelentős javulást fog mutatni, valamint hogy a fogyasztási cikkek számos kategóriájában a kereslet visszatér a normális szintre az év előrehaladásával. Ezzel egyidejűleg azonban a Henkel számára alapvető nyersanyagok és logisztikai szolgáltatások minden területen jelentős áremelkedést mutatnak, ami főként a világgazdaságban tapasztalt jelentős erősödésnek, valamint a globális lefedettségű ellátó láncoknak köszönhető.

E tényezőket számításba véve, várakozásaink szerint a Henkel Cégcsoport a 2021-es pénzügyi évben 6-8% (változatlan érték) közötti szerves árbevétel-növekedésre számíthat.

Az Adhesive Technologies üzletágban továbbra is 10-12% közötti szerves árbevétel-növekedésre számítunk. Mind a Beauty Care, mind a Laundry & Home Care üzletágban 2-4% közötti (változatlan érték) szerves árbevétel-növekedésre számítunk.

Nem számítunk arra, hogy a 2020-ban vagy 2021 folyamán végrehajtott vállalatfelvásárlások/eladások jelentős hatással lesznek a Henkel-csoport névleges árbevételének növekedésére. Az árfolyam különbözetek miatti átszámítás eredményeként az egyszámjegyű százalékos értékek középértéke körül számítunk negatív hatásra.

A keresletben várt jelentős javulás, főként Ipari és Professzionális üzletágainkban tapasztalhatóan, várhatóan pozitív hatással lesz a Henkel 2021. évi nyereség adataira. A közvetlenül felhasznált anyagokra vonatkozó erős, kivételes áremelkedések, melynek mértékére vonatkozó becslésünk jelenleg egész évre vonatkozóan a 10-20% közötti százalékos emelkedés alacsonyabb-középső régiója (korábban az alacsonyabb régió volt megjelölve), és ami a folyó pénzügyi évben csak részben ellentételezhető, a korábban vártnál jelentősebb hatással lesznek a nyereség alakulására. Várakozásaink szerint az árfolyam mozgások is negatívan befolyásolják majd a nyereség adatokat.

E tényezők figyelembevételével, várakozásaink szerint a Henkel Cégcsoport korrigált árbevétel-arányos megtérülése (EBIT-marzs) 13,5% körül alakul (a korábbi iránymutatás 13,5-14,5% volt). Az Adhesive Technologies üzletágra vonatkozó várható korrigált árbevétel-arányos megtérülés 16% körül várható (a korábbi iránymutatás 16-17% volt), a Beauty Care üzletág esetében ugyanez 9,5% (korábban 9,5-10,5% volt), míg a Laundry & Home Care üzletágra vonatkozóan 14% (korábban 14-15% volt).

Az elsőbbségi részvények korrigált hozamára vonatkozóan (EPS), változatlan árfolyamon számítva, az egyszámjegyű százalékos növekedési értékek felső tartományában számítunk növekedésre (a korábbi iránymutatás az egyszámjegyű százalékos növekedési értékek felső tartománya - a tíz százalékos értékek középtartománya volt).


Ez a dokumentum nyilatkozatokat tartalmaz, a jövőbeli üzleti fejlődésre, a pénzügyi teljesítményre és a Henkel számára jövőbeli eseményekre vagy fejleményekre vonatkozóan, amelyek előretekintő nyilatkozatoknak minősülhetnek. A jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló szavakkal fejezzük ki, mint a „vár”, „szándékozik”, „tervez”, „jósol”, „feltételez”, „vél”, „becsül” és hasonló kifejezések. Ez az információ előretekintő megállapításokat tartalmaz, amelyek Henkel AG & Co. KGaA vállalat vezetésének jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és leányvállalatainak jövőbeli teljesítménye és ténylegesen elért eredményei számos kockázattól és bizonytalanságtól függnek, ezért így lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a jövőbeli gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége. A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum kiegészítő pénzügyi mutatókat tartalmaz, amelyeket az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keret nem határoz meg egyértelműen, és amelyek alternatív teljesítménymutatók lehetnek (nem GAAP-mutatók). A Henkel nettó eszközállományának, pénzügyi helyzetének és működési eredményeinek értékelésekor ezeket a kiegészítő pénzügyi mutatókat nem szabad külön-külön vagy a konszolidált pénzügyi kimutatásaiban alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretekkel összhangban bemutatott pénzügyi mutatók alternatívájaként tekinteni. Más, hasonlóan megnevezett alternatív teljesítménymutatókat jelentő vagy leíró vállalatok eltérő módon számíthatják ki őket.

Ezt a dokumentumot csak tájékoztató jellegű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak, vagy értékpapírokra vonatkozó eladási ajánlatnak, vagy vásárlásra való felkérésnek.