2021. dec. 10.  Düsseldorf / Németország

Az új Fenntartható Finanszírozási Keretrendszer keretében kibocsátott első kötvények

A Henkel 720 millió euró értékben sikeresen bocsátott ki fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvényeket

Az új „Fenntartható Finanszírozási Keretrendszer” alig két hónappal ezelőtti bevezetését követően a Henkel kibocsátotta az első két, fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvényét: Egy 500 millió eurós volumenű, tizenegy éves futamidejű és 0,5 százalékos kamatozású kötvényt, valamint egy 250 millió dollár (kb. 220 millió eurónak megfelelő összegű), ötéves futamidejű és 1,8 százalékos kamatozású kötvényt. Ezzel a Henkel az első olyan vállalat a szektorában, amely euróban fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvényt bocsátott ki. A fenntarthatósághoz kapcsolódó amerikai dollárkötvénnyel a Henkel egyben az első kibocsátó is az euró-dollár piacon. A kibocsátásból származó bevételt általános vállalati célokra, többek között egy lejárt kötvény refinanszírozására fordítják.

„A két kötvény kibocsátása ismét alátámasztja elkötelezettségünket és úttörő szellemünket a fenntartható finanszírozás terén. Ugyanakkor ez a kibocsátás megerősíti a fenntarthatósági céljaink megvalósítása iránti elkötelezettségünket. A Henkel pénzügyi szervezete is célul tűzte ki a fenntarthatóság aktív előmozdítását” – mondta Marco Swoboda, a Henkel pénzügyi igazgatója. „A sikeres tranzakció ismét bizonyítja vállalatunk magas hitelminőségét és a tőkepiacokhoz való kiváló hozzáférését.”

A kötvények finanszírozási költségei a Henkel fenntarthatósági céljainak eléréséhez kapcsolódnak, ahogyan azt a Fenntartható Finanszírozási Keretrendszerben meghatározták. A Henkel három különböző teljesítménymutatót (KPI-t) és konkrét célértéket határozott meg. Ezek közé tartozik egyrészt a CO2-kibocsátás csökkentése, másrészt az újrahasznosított műanyag arányának növelése a műanyag csomagolásokban. A három meghatározott teljesítménymutató közül kettőt használnak minden kötvényhez. Ha az egyik vagy mindkét teljesítménymutató nem teljesül, a kamatlábat módosítják. A meghatározott teljesítménymutatókkal a Henkel már az első, a fenntartható finanszírozás keretrendszerének keretében történő kibocsátásával az összes meghatározott teljesítménymutatót lefedte.

Az eurókötvény kibocsátását az ING, a Société Générale, a Deutsche Bank és a HSBC, az USA-dollárkötvényét pedig az ING, a Société Générale és a Deutsche Bank támogatta.

A Henkel már korán innovatív megoldásokat vezetett be a fenntartható finanszírozás területén. 2018-ban a Henkel volt az első vállalat Németországban és világszerte saját iparágában, amely szindikált „fenntarthatósághoz kapcsolódó hitelt” kötött, egy olyan hitelkeretet, amely a Henkel három független fenntarthatósági minősítésben elért teljesítményéhez kötődik. 2020 júliusában a Henkel a világon elsőként bocsátott ki műanyaghulladék-csökkentési kötvényt, amelynek bevételét kifejezetten a műanyaghulladék csökkentését célzó projektekre és kiadásokra fordítják.


Ez a dokumentum nyilatkozatokat tartalmaz, a jövőbeli üzleti fejlődésre, a pénzügyi teljesítményre és a Henkel számára jövőbeli eseményekre vagy fejleményekre vonatkozóan, amelyek előretekintő nyilatkozatoknak minősülhetnek. A jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló szavakkal fejezzük ki, mint a „vár”, „szándékozik”, „tervez”, „jósol”, „feltételez”, „vél”, „becsül” és hasonló kifejezések. Ez az információ előretekintő megállapításokat tartalmaz, amelyek Henkel AG & Co. KGaA vállalat vezetésének jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és leányvállalatainak jövőbeli teljesítménye és ténylegesen elért eredményei számos kockázattól és bizonytalanságtól függ, ezért így lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a jövőbeli gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége. A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum kiegészítő pénzügyi mutatókat tartalmaz, amelyeket az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keret nem határoz meg egyértelműen, és amelyek alternatív teljesítménymutatók lehetnek (nem GAAP-mutatók). A Henkel nettó eszközállományának, pénzügyi helyzetének és működési eredményeinek értékelésekor ezeket a kiegészítő pénzügyi mutatókat nem szabad külön-külön vagy a konszolidált pénzügyi kimutatásaiban alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretekkel összhangban bemutatott pénzügyi mutatók alternatívájaként tekinteni. Más, hasonlóan megnevezett alternatív teljesítménymutatókat jelentő vagy leíró vállalatok eltérő módon számíthatják ki őket.

Ezt a dokumentumot csak tájékoztató jellegű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak, vagy értékpapírokra vonatkozó eladási ajánlatnak, vagy vásárlásra való felkérésnek.