2022. febr. 23.  Düsseldorf / Németország

A Henkel közzétette 2021-es Fenntarthatósági jelentését és az új 2030+ Fenntarthatósági Célkitűzés Keretrendszerét

Erős fenntarthatósági teljesítmény 2021-ben, és új ambíciók 2030-ra és azt követően

 • Jó előrelépés és javulás a legfontosabb fenntarthatósági területeken 2021-ben
 • Továbbfejlesztett fenntarthatósági stratégia: 2030+ Fenntarthatósági Célkitűzés Keretrendszer
 • Új ambíciók meghatározása, beleértve a klímapozitív termelést 2030-ra a korábban tervezett 2040 helyett

A Henkel közzétette 31. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat részletesen beszámol a 2021-ben elért eredményeiről és előrehaladásáról, valamint felvázolja az új „2030+ Fenntarthatósági Célkitűzés Keretrendszerét” is.

„A fenntarthatóság mélyen gyökerezik vállalatunk DNS-ében, és üzleti tevékenységünk szerves része. Az olyan stratégiai prioritásokkal együtt, mint az innováció és a digitalizáció, a fenntarthatóság a Céltudatos Növekedés programunk középpontjában áll” – mondta Carsten Knobel, a Henkel igazgatóságának elnöke. „A fenntarthatóság vállalati értékeink egyike és tükröződik „Pioneers at heart for the good of generations” vállalati célunkban. Ambiciózusabb fenntarthatósági stratégiánk segítségével felgyorsítjuk átalakulásunkat, portfóliónkat és folyamatainkat még jobban összehangoljuk a fenntarthatósággal.”

„Az elmúlt év próbára tette a vállalat, az egyének és a közösségek ellenálló képességét, miközben a COVID-19 világjárvány elleni küzdelem folytatódott. A környezeti, társadalmi és politikai kihívások leküzdésére irányuló küldetésünk soha nem volt még egyértelműbb, mint ma” – tette hozzá Sylvie Nicol, a Henkel igazgatóságának emberi erőforrásokért és fenntarthatóságért felelős tagja. „Büszke vagyok arra, hogy 2021-ben a kihívásokkal teli környezet ellenére a Henkel tovább fejlesztette a fenntarthatóságot olyan kritikus területeken, mint a klímavédelem és a körforgásos gazdaság.”

Jelentős eredmények egy kihívásokkal teli évben

2021-ben a Henkel tovább erősítette fenntarthatósági stratégiáját az üzleti életben, csökkentette működése során a CO2-kibocsátást (különösen a zöldáramra való átállással), és további előrelépést tett többek között a nyersanyagok fenntartható beszerzése, valamint a fenntartható finanszírozás terén.

A Henkel célja, hogy 2025-re 65 százalékkal csökkentse a termelés szén-dioxid-kibocsátását (a 2010-es bázisévhez képest). A Henkel 2021 végére már a felére csökkentette a termelés során keletkező CO2-lábnyomát. Ennek elérése érdekében a vállalat arra is összpontosít, hogy javítsa energiahatékonyságát, és 2030-ig az elektromos energia 100 százalékát kizárólag megújuló forrásokból szerezze be. 2021 végére a Henkel 21 országban, köztük Kolumbiában és Franciaországban teljesen átállította a termelést a 100 százalékban megújuló energiaforrásokból származó villamos energiára. A Henkel ma már 68 százalékos megújuló villamosenergia-felhasználásnál tart.  

Ezen túlmenően a Henkel aktívan elkötelezett a valódi körforgásos gazdaság kiépítése mellett a teljes értéklánc mentén különböző partnerekkel együttműködve, valamint részt vesz olyan nemzetközi kezdeményezésekben, mint a Plastic Bank és az Ellen MacArthur Alapítvány által létrehozott New Plastics Economy. A vállalat ambiciózus csomagolási stratégiájának célja a csomagolóanyagok csökkentése és újrahasznosítása, valamint környezetbe jutásuk megakadályozása. A Henkel egyik kiemelt célja 2025-re, hogy a Henkel csomagolásának 100 százaléka újrahasznosítható vagy újrafelhasználható legyen. Ez az arány 2021 végén már 86 százalék körül volt. A Henkel emellett folyamatosan azon dolgozik, hogy 2025-re világszerte több mint 30 százalékra növelje az újrahasznosított anyagok arányát fogyasztási cikkeinek műanyag csomagolásában. A vállalat 2021 végére ezt az arányt 18 százalék körülire tudta növelni.

A Henkel emellett jelentős előrelépést tett azon az úton is, hogy pálma- és pálmamagolajának 100 százalékát felelősségteljesen szerezze be. A vállalat 2021-ben a Fenntartható Pálmaolaj Kerekasztal (RSPO - „Roundtable on Sustainable Palm Oil”) tömegmérleg-modellje szerint tanúsított nyersanyagként szerezte be a teljes szükségletének és a származékoknak a 93 százalékát. Ez a dél-amerikai, afrikai és ázsiai kis pálmaolajtermelőket támogató Solidaridad fejlesztési szervezettel folytatott sokéves együttműködés eredménye.  A partnerek eddig több mint 36 000 kistermelőt tudtak támogatni világszerte.

Egy másik fontos mérföldkő volt a Henkel új Fenntartható Finanszírozási Keretrendszerének bejelentése, amellyel a vállalat közvetlen kapcsolatot teremt a fenntarthatósági stratégiája és finanszírozási stratégiája között.

A keret két lehetséges finanszírozási formát tartalmaz: fenntarthatósághoz kötött kötvényeket, valamint zöld kötvények kibocsátását. 2021-ben a Henkel az első két kibocsátást e keretrendszer feltételeivel összhangban végezte el és ezzel az első olyan vállalat lett az ágazatában, amely olyan eurókötvényt helyezett ki, amelynek kamata meghatározott fenntarthatósági célok eléréséhez kapcsolódik. Összesen több mint 700 millió euró értékben bocsátottak ki kötvényeket.

Célok és ambíciók előmozdítása a 2030+ Fenntarthatósági Célkitűzés Keretrendszeren keresztül

Ezek az eredmények összhangban vannak a Henkel 2010-es hosszú távú stratégiájában meghatározott célkitűzéseivel. A fenntarthatóság terén elért egy évtizednyi sikeres előrehaladás után a Henkel tavaly továbbfejlesztette stratégiáját és ambícióit, figyelembe véve a külső fejleményeket és elvárásokat.

A felülvizsgálat eredményeként született meg az új 2030+ Fenntarthatósági Célkitűzés Keretrendszer. Ebben a Henkel új, és további hosszú távú ambíciókat határozott meg, amelyek célja a gazdaság és a társadalom fenntarthatóság felé történő átalakítása.

A Henkel 2030+ Fenntarthatósági Célkitűzés Keretrendszer három dimenzióból áll:

 • Megújuló bolygó: a tudomány és az innováció által támogatott üzleti tevékenység, termékek és nyersanyagok átalakításával lehetővé teszi a körkörös és nettó zéró szén-dioxid-kibocsátású jövőt.
 • Virágzó közösségek: az üzlet és a márkák közös erejével segítünk az embereknek jobb életet élni a méltányosság, az oktatás és a jólét támogatásával.
 • Megbízható partner: a teljesítmény és a rendszerek integritásának elősegítése az értékeken alapuló kultúra, a tudományban való mély gyökerezés és a technológia iránti szenvedély révén.

„Szeretnénk biztosítani, hogy a keretrendszer ambíciói összehangban legyenek az érdekelt feleink környezeti, társadalmi és kormányzási (ESG) kérdésekkel kapcsolatos elvárásaival, valamint az ezeken a területeken való növekvő elkötelezettségünkkel – mondta Ulrike Sapiro, a Henkel fenntarthatósági igazgatója. „Megvizsgáltuk, hol tudunk továbblépni, gyorsabban cselekedni és bátrabbak lenni. Az egyik legfontosabb az volt, hogy 2030-ra – az eredetileg tervezettnél 10 évvel korábban – klíma-pozitívvá kívánjuk tenni termelésünket.”

A fő új ambíciók a következők:

 • 2030-ra klímapozitív termelésre törekszünk és a Science Based Targets (Tudományos alapú célok) irányelveivel összhangban „nettó zéró útat” határozunk meg a Scope 3 kibocsátások tekintetében (a nyersanyag felhasználásától az értékesítésig).
 • A körforgás fokozása a víz és a termelési hulladékanyagok körkörös felhasználásának növelésével 2030-ig.    
 • A nemek közötti egyenlőség elérése minden vezetői szinten 2025-ig.
 • A közösségi oktatási programok és az önkéntesség kiterjesztése
 • A munka jövőjének alakítása a vállalat és munkavállalói számára a 2021-ben elindított „Smart Work” program továbbfejlesztése és kiterjesztése révén.

Ulrike Sapiro hozzátette: „Tudjuk, hogy a körülöttünk lévő világ, az érdekelt feleink elvárásai és a fenntarthatóság előmozdításának lehetőségei folyamatosan változnak. Éppen ezért azt tervezzük, hogy a 2030+ Fenntarthatósági Célkitűzés Keretrendszerünket a továbbiakban is rendszeresen felülvizsgáljuk, frissítjük és új kézzelfogható célokkal és ambíciókkal bővítjük.

Sajtóközlemény (933,82 KB)

A Henkel lehetővé kívánja tenni a körkörös és a nettó-nulla szénlábnyomot

Vállalatként és márkáival a Henkel segít az embereknek abban, hogy jobb életet éljenek

A Henkel a fenntarthatóságot teljes portfóliójába és minden vállalati folyamatába integrálja