2022. ápr. 29.  Düsseldorf / Németország

A Henkel az első negyedéves értékesítési teljesítményét az előzetes adatok alapján teszi közzé

A Henkel jelentős szerves árbevétel-növekedést ért el az első negyedévben, és frissítette a 2022-es évre vonatkozó iránymutatást

 • A csoport árbevétele szervesen +7,1 százalékkal, mintegy 5,3 milliárd euróra nőtt
  • Az Adhesive Technologies kétszámjegyű szerves árbevétel-növekedése +10,7 százalék
  • Beauty Care: enyhe szerves csökkenés, -1,2 százalék
  • Laundry & Home Care: nagyon erős, +4,9 százalékos szerves növekedés
 • Frissített kilátások a 2022-es pénzügyi évre – rendkívül erősen emelkednek a közvetlen anyag- és logisztikai költségek, és jelentős hatások várhatók az oroszországi és fehéroroszországi üzleti tevékenységek megszüntetéséből
  • Szerves árbevétel-növekedés: +3,5 és +5,5 százalék
  • Korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT marzs)*: 9,0 és 11,0 százalék között
  • Árfolyamhatásoktól megtisztítva az egy elsőbbségi részvényre korrigált hozama (EPS) * csökkenés a -35 és -15 százalék közötti tartományban

Az előzetes adatok alapján a Henkel összesen mintegy 5,3 milliárd eurós árbevételt ért el az első negyedévben. Ez jelentős, 7,1 százalékos szerves árbevétel-növekedésnek felel meg az átlagos 4,3 százalékos piaci várakozáshoz képest. A növekedés hátterében elsősorban a nagyon erős ártendencia és a volumen enyhe visszaesése állt.

Az első negyedévi árbevétel növekedés motorja elsősorban az Adhesive Technologies volt, amely az első negyedévben az előzetes adatok alapján kétszámjegyű, +10,7 százalékos szerves növekedést ért el. Növekedést sikerült elérni minden üzleti területen.

Az előzetes adatok alapján a Beauty Care üzletág enyhe, -1,2 százalékos szerves árbevétel-csökkenést könyvelhetett el.  A Hair Salon üzletág kétszámjegyű szerves árbevétel-növekedést ért el. A fogyasztói üzletág a várakozásoknak megfelelően elmaradt az előző évi szinttől, elsősorban a 2022-re bejelentett portfólióintézkedések megvalósítása miatt.

Az előzetes adatok szerint a Laundry & Home Care üzletág rendkívül erős, +4,9 százalékos szerves árbevétel-növekedést ért el, ami a Laundry üzletág jelentős növekedésének köszönhető. Ezzel szemben a Home Care üzletág enyhe szerves árbevétel-csökkenést könyvelhetett el az első negyedévben.

„Annak ellenére, hogy a Henkel összességében nagyon jó értékesítési teljesítményt ért el az első negyedévben, az általános gazdasági környezet drámai mértékben tovább romlott az év eleje óta. A nyersanyagpiacokon és a globális ellátási láncokban rendkívül feszült helyzettel járó globális COVID-válság hatásait egyértelműen felerősítette az ukrajnai háború. Az alapanyagok és a logisztika árai ezért ismét jelentősen emelkedtek. Emellett az ukrajnai háború fejleményei alapján április közepén úgy döntöttünk, hogy kilépünk oroszországi és fehéroroszországi  üzleti tevékenységeinkből. Ez körülbelül 1 milliárd eurós teljes éves árbevételt és több mint 2500 alkalmazottat érint” – mondta Carsten Knobel, a Henkel igazgatóságának elnöke.

„Ezeknek a fejleményeknek köszönhetően az év hátralévő részében most arra számítunk, hogy lényegesen nagyobb nyomás nehezedik majd üzleti eredményeikre, mint az év elején. Ezért ennek megfelelően frissítettük egész évre vonatkozó kilátásainkat” – magyarázta Carsten Knobel. Ami az anyagárakat illeti, a Henkel most a húsz százalékos sáv közepén számol emelkedéssel a teljes évre vonatkozóan a 2021-es átlaghoz képest. Korábban a tíz százalékos tartomány alsó sávjában történő emelkedésre számítottak. „Ezen többletköltségek a teljes évre vonatkozóan, mintegy kétmilliárd eurós összeget tesznek ki. Kétszer annyit, mint amit január végén feltételeztünk. Ilyen mértékű növekedésnek még nem lehettünk tanúi. Ezeket a fejleményeket célzott ellenintézkedésekkel, különösen további áremelésekkel és hatékonyságjavításokkal ellensúlyozzuk."

A Henkel most +3,5 és +5,5 százalék közötti szerves árbevétel-növekedést vár csoportszinten a 2022-es pénzügyi évben (korábban: +2,0 és +4,0 százalék között). Az erőteljesebb szerves árbevétel-növekedés mögött elsősorban az Adhesive Technologies üzletág áll, amelynél a Henkel most +8,0 és +10,0 százalék (korábban: +5,0 és +7,0 százalék) közötti szerves árbevétel-növekedést vár, elsősorban a magasabb nyersanyag- és logisztikai költségek magasabb árak formájában történő áthárítása miatt. A Beauty Care és a Laundry & Home Care üzletágak szerves árbevétel-növekedésére vonatkozó várakozások változatlanok maradnak.

A Beauty Care esetében a szerves árbevétel várhatóan -5,0 és -3,0 százalék között alakul. Amint azt bejelentettük, a visszaesés elsősorban a portfóliójavítás érdekében már elhatározott és végrehajtott intézkedéseknek tudható be, beleértve a jövőbeni alaptevékenységbe nem tartozó tevékenységek beszüntetését is. A Laundry & Home Care üzletág esetében a Henkel továbbra is a +2.0 – +4.0 százalékos tartományban számít szerves árbevétel-növekedésre. A Henkel oroszországi és fehéroroszországi üzleti tevékenységeinek beszüntetésére vonatkozó döntés fényében ezek az országok a második negyedévtől ki lesznek zárva a Henkel szerves árbevétel-növekedéséből.”

Az oroszországi és fehéroroszországi üzleti tevékenységből való kilépés hatásai mellett a korábban vártnál nagyobb hatást gyakorol az eredményre a közvetlen anyag- és logisztikai árak jelentős emelkedése, amelyet ebben a pénzügyi évben nem lehet teljes mértékben ellensúlyozni.

A Henkel csoport esetében a korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT marzs) most alacsonyabb, 9,0-11,0 százalékos tartományban várható (korábban: 11,5 – 13,5 százalék). Az Adhesive Technologies esetében a Henkel 13,0 és 15,0 százalék közötti (korábban: 15,0-17,0 százalék), a Beauty Care esetében 5,0-7,0 százalék (korábban: 7,5–10,0 százalék), a Laundry & Home Care esetében pedig 7,0–9,0 százalék (korábban: 10.5 - 13.0 százalék) korrigált árbevétel-arányos megtérülést vár.

Az elsőbbségi részvények korrigált hozama (EPS) vonatkozásában, árfolyamhatásoktól megtisztítva a Henkel most -35 és -15 százalék (korábban -15 és +5 százalék között) közötti csökkenést vár.

Az új kilátások azon a feltételezésen alapulnak, hogy az ukrajnai háború hatásai nem súlyosbodnak jelentősen, és a COVID 19 világjárvány miatt nem következnek be új széles körű üzleti és termelési lezárások az iparban és a kiskereskedelemben.

„A rendkívül nehéz környezet ellenére a céltudatos növekedés stratégiáját követjük. Adhesive Technologies üzletágunkkal világszerte vezető szerepet töltünk be, és számos fontos iparágban kínálunk innovatív megoldásokat, egyértelműen a jövőbeli trendekre, például a mobilitásra, a kapcsolódásra és a fenntarthatóságra összpontosítva. A Laundry & Home Care and Beauty Care fogyasztói üzletágaink Henkel Consumer Brands néven történő egyesítése révén pedig egy több kategóriás platformot hozunk létre, mintegy 10 milliárd eurós árbevétellel. A jövőbeli Consumer Brands üzletágunk várhatóan legkésőbb 2023 elejére létrejön, szélesebb alapot biztosítva portfóliónk még következetesebb optimalizálásához, valamint magasabb növekedési és árrésprofilra történő fejlesztéséhez" - mondta Carsten Knobel.

A Henkel 2022 első negyedévére vonatkozó jelentését május 5-én teszi közzé, és a bejelentetteknek megfelelően további tájékoztatást nyújtanak a két üzletág integrációs folyamatáról és a tervezett portfólióintézkedésekről, beleértve a várható szinergiákat és az átszervezési költségeket is.


* Az egyszeri költségekkel és bevétellel, valamint a szerkezetátalakítási költségekkel kiigazítva.

Ez az információ előretekintő megállapításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalatvezetésének jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak használata jellemzi, mint a „várnak”, „szándékoznak”, „terveznek”, „várakozás”, „hinni”, „becsülni” és hasonló kifejezések. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és leányvállalatainak jövőbeni teljesítménye és ténylegesen elért eredményei számos kockázattól és bizonytalanságtól függnek, és ezért lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége.  A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum tartalmazza - az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretben nem egyértelműen meghatározva - a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítménymutatók vagy azok lehetnek (nem GAAP-intézkedések). Ezeket a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket nem szabad elszigetelten vagy a Henkel nettó eszközállományának és pénzügyi helyzetének, illetve a műveletek eredményei alternatívájaként tekinteni, ahogyan azt a konszolidált pénzügyi kimutatásokban a vonatkozó pénzügyi beszámoló kereteivel összhangban bemutatják. Más vállalatok, amelyek hasonló elnevezésű alternatív teljesítménymutatókról számolnak be vagy írnak le, számíthatják őket eltérően.

Ezt a dokumentumot kizárólag tájékoztatás céljából állították ki, és nem célja befektetési tanácsadás vagy értékpapírok eladási ajánlatának, vagy vételi ajánlatának felkínálása.

Sajtóközlemény (199,7 KB)
Lars Witteck Henkel Head of External Communications Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-2606 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz
Wulf Klüppelholz Henkel Corporate Media Relations Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-1875 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz
Hanna Philipps Henkel Corporate Media Relations Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-3626 press@henkel.com Névjegy letöltése Hozzáadás Saját tartalomhoz