2022. szept. 20.  Düsseldorf / Németország

Tőkepiaci Nap a Henkelnél

A Henkel bemutatja céltudatos növekedés cselekvési tervének sikeres megvalósítását, és megemeli a 2022-re vonatkozó árbevétel előrejelzését

  • Az új szervezeti struktúra bevezetése a Consumer Brands üzletágban a tervezettnél gyorsabb ütemben halad
  • Továbbra is erős szerves árbevétel teljesítmény az Adhesive Technologies területén
  • A 2022-es pénzügyi év szerves árbevétel-növekedési kilátása +5,5 százalékról +7,5 százalékra nőtt (korábban +4,5 százalékról +6,5 százalékra)
  • Az Adhesive Technologies és Consumer Brands jó helyzetben vannak a jövőbeli növekedési és profitlehetőségek megragadásához
  • A közép- és hosszú távú pénzügyi ambíciók megerősítése

A mai Tőkepiaci Napon a Henkel igazgatósága közösen mutatta be a céltudatos növekedés cselekvési terv megvalósítása során elért sikereket, kiemelve a két üzletág, az Adhesive Technologies és a jövőbeli Consumer Brands üzletág növekedési és árbevételi potenciálját. Az új szervezeti struktúra bevezetésével a Henkel már megelőzte az eredetileg bejelentett ütemtervet. A Henkel emellett megemelte a 2022-es teljes évre vonatkozó árbevétel előrejelzését mind az Adhesive Technologies üzletág – amely a harmadik negyedévben is folytatja az erőteljes szerves árbevétel-növekedést –, mind a Henkel-csoport esetében.

A Tőkepiaci Nap középpontjában a két – Adhesive Technologies és a Consumer Brands – üzletág állt, stratégiai irányításukkal, technológiai kompetenciájukkal és vonzó, globális vezető márkákkal jellemzett üzleti tevékenységeikkel. Ezen túlmenően a vállalat céltudatos növekedés cselekvési tervének megvalósítása sikertényezőjeként ismét megerősítették, hogy a fenntarthatóság minden dimenzióban egyértelműen a középpontban áll – mind az egyes üzletágakban, mind pedig csoportszinten.

Megemelték a 2022-es pénzügyi év szerves árbevétel-növekedésének kilátásait

A stratégia megvalósítása és a két üzletág felépítése terén elért előrehaladás bemutatása mellett a Henkel a 2022-es pénzügyi év egészére vonatkozó kilátásait is megemelte.

„Tekintettel az Adhesive Technologies üzletág folyamatos erőteljes árbevétel-növekedésére, a mai napon frissítettük a teljes 2022-es pénzügyi évre vonatkozó kilátásokat mind az Adhesive Technologies üzletág, mind a Henkel csoport esetében. Ezen túlmenően továbbra is intenzíven dolgozunk az átfogó intézkedéseken, hogy amennyire csak lehetséges, kompenzáljuk a nyersanyag-, a logisztikai- és az energiaköltségek drasztikus növekedésének nyereségünkre gyakorolt hatását” – mondta Carsten Knobel, a Henkel igazgatóságának elnöke.

A Henkel most +5,5 és +7,5 százalék közötti csoportszintű szerves árbevétel-növekedést vár a 2022-es pénzügyi évben (korábban: +4,5 és +6,5 százalék között). Az Adhesive Technologies üzletágnál most +10,0 és +12,0 százalék közötti szerves árbevétel-növekedés várható (korábban: +8,0 és +10,0 százalék között). A Beauty Care területén a Henkel továbbra is -3,0 és -1,0 százalék közötti szerves árbevétel alakulást vár, amelyet nagyban befolyásol a 2022-re bejelentett portfólióintézkedések végrehajtása. A Laundry & Home Care üzletágnál a Henkel továbbra is +4,0 és +6,0 százalék közötti szerves árbevétel-növekedést vár.

A korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT marzs) csoportszinten várhatóan változatlan 9,0 és 11,0 százalék között marad. Az elsőbbségi részvények korrigált hozama (EPS) változatlan árfolyamon számított alakulása tekintetében a Henkel továbbra is -35 és -15 százalék közötti csökkenést vár.

A céltudatos növekedés cselekvési terv következetes végrehajtása

A Henkel a céltudatos növekedést követi, és ehhez világos stratégiai keretet dolgozott ki. A stratégiai keret kulcsfontosságú elemei a sikeres portfólió, az innováció, a fenntarthatóság és a digitalizáció terén megnyilvánuló egyértelmű versenyelőny, valamint az erős vállalati kultúrán alapuló jövőképes működési modellek.

2022 folyamán a Henkel továbbra is következetesen dolgozott növekedési programja megvalósításán, és minden területen jelentős előrelépést ért el. A Laundry & Home Care és a Beauty Care üzletágak új Consumer Brands üzletágban történő egyesítésének bejelentésével, a Henkel céltudatos növekedés cselekvési tervét a következő szintre emeli.

A Consumer Brands új szervezeti struktúrájának bevezetésével a legtöbb régióban a Henkel már megelőzte az eredetileg bejelentett ütemtervét. Az egyesülés részeként 2022 októberétől Wolfgang König, aki jelenleg a Beauty Care üzletágért felel az igazgatóságban, és aki a jövőben az új egységet vezeti majd, átveszi a Laundry & Home Care irányítását is. Bruno Piacenza, aki 2011 óta a Laundry & Home Care üzletágért volt felelős, szeptember végén távozik az igazgatóságból. A Henkel igazgatóságának elnöke, Carsten Knobel köszönetet mondott neki a Henkelnél eltöltött több mint 30 év alatt elért nagyszerű eredményeiért.

„2020 óta sikeresen és következetesen haladunk előre a céltudatos növekedést célzó stratégiai programunk megvalósításában, a covid-világjárvány és az ukrajnai háború által jellemzett, rendkívül nehéz környezet ellenére. Ezen az alapon előre tekintünk. Az Adhesive Technologies üzletágunkkal globális vezető szerepet töltünk be, innovatív megoldásokat kínálunk számos iparágban, olyan megatrendekre összpontosítva, mint a fenntarthatóság, az e-mobilitás és a kapcsolódás. A Laundry & Home Care és a Beauty Care üzletágak összevonása a Consumer Brands égisze alatt fontos stratégiai lépés számunkra. Most egy globálisan jelenlévő többkategóriás platformot hozunk létre erős márkákkal, világelső piaci és kategóriapozíciókkal, hogy javítsuk fogyasztói üzletágaink jövőbeli növekedését és árrésprofilját. Meggyőződésem, hogy két erős pillérünk - az Adhesive Technologies és a Consumer Brands - segítségével el fogjuk érni ambiciózus céljainkat. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a céltudatos növekedés cselekvési tervünk sikeres megvalósítására” – mondta Carsten Knobel, a Henkel igazgatóságának elnöke.


Ez a tájékoztatás a jövőre vonatkozó állításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalati vezetősége jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló szavakkal fejezzük ki, mint a „vár”, „szándékozik”, „tervez”, „jósol”, „feltételez”, „vél”, „becsül” és hasonló kifejezések. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és kapcsolt vállalkozásainak jövőbeli teljesítménye és tényleges eredményei számos kockázat és bizonytalanság függvényei, és így jelentősen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége. A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum - az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretrendszerben nem egyértelműen meghatározva - tartalmazza azokat a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítménymutatók, vagy azok lehetnek (nem GAAP-intézkedések). Ezeket a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket nem szabad elszigetelten vagy a Henkel nettó eszközállományának és pénzügyi helyzetének, illetve a műveletek eredményei alternatívájaként tekinteni, ahogyan azt a konszolidált pénzügyi kimutatásokban a vonatkozó pénzügyi beszámoló kereteivel összhangban bemutatják. Más, hasonlóan megnevezett alternatív teljesítménymutatókat jelentő vagy leíró vállalatok eltérő módon számíthatják ki őket.

Ezt a dokumentumot csak tájékoztatási célból bocsátották ki, és nem célja befektetési tanácsadás, vagy értékpapírokra vonatkozó eladási ajánlat, vagy vételi ajánlat kérése.