2023. márc. 7.  Düsseldorf / Németország

Összességében stabil üzleti teljesítmény a kihívásokkal teli piaci környezetben

A Henkel jelentős árbevétel-növekedést ért el 2022-ben – további növekedés várható a 2023-as pénzügyi évben

 • 2022-es éves eredmények:
  • Csoport árbevétele: 22,4 milliárd euró, 8,8 százalékos szerves növekedés*
  • Üzemi eredmény (EBIT)**: 2,3 milliárd euró, -13,7 százalék
  • EBIT marzs**: 10,4 százalék, -3,0 százalékpont
  • Elsőbbségi részvények korrigált hozama (EPS)**: 3,90 euró, -17,8 százalék változatlan árfolyamon számolva
 • Javasolt osztalék az előző évi szinten: 1,85 euró elsőbbségi részvényenként
 • Kiváló előrehaladás a Céltudatos Növekedési Program megvalósításában
 • Megalakult az új Consumer Brands üzletág
 • Fenntarthatóság fejlődése a kulcsfontosságú területeken
 • Kilátások a 2023-as pénzügyi évre: további növekedés várható
  • Szerves árbevétel-növekedés: 1,0-3,0 százalék
  • EBIT marzs**: 10,0-12,0 százalék
  • Elsőbbségi részvények korrigált hozama (EPS)**: -10,0 és +10,0 százalék között (változatlan árfolyamon)

„2022-ben jelentős árbevétel-növekedést és erős eredményt értünk el egy nagy kihívásokkal teli évben – és fontos stratégiai intézkedéseket hajtottunk végre. A nyersanyag- és logisztikai költségek drámai emelkedését részben sikerült ellensúlyoznunk a magasabb árakkal és folyamatos hatékonyságjavításokkal. Ez tükröződik árbevételünkben, amely új csúcsot ért el, mintegy 22,4 milliárd euróval, üzemi eredményünk 2,3 milliárd euró lett. Mindezek alapján részvényeseinknek az előző évi szinten stabil osztalékot ajánlunk. Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb átalakítását is sikeresen elindítottuk vállalatunknál azáltal, hogy fogyasztói üzletágainkat a Consumer Brands üzletágba egyesítettük" – mondta Carsten Knobel, a Henkel igazgatóságának elnöke.

„Globális csapatunk kiváló elkötelezettségének, erős kultúránknak és világos, hosszú távú növekedési stratégiánknak köszönhetően összességében jól megbirkóztunk az elmúlt pénzügyi év kihívásaival. Úgy látom, hogy jól felkészültünk arra, hogy a Henkelt átvezessük ezen a nehéz időszakon, és elérjük ambiciózus céljainkat. Jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy a jelenlegi pénzügyi évben további növekedést érjünk el – két üzletágunk az Adhesive Technologies és Consumer Brands támogatásával.”

A csoport árbevételének és eredményének alakulása a 2022-es pénzügyi évben

A Henkel-csoport árbevétele a 2022-es pénzügyi évben elérte a 22.397 millió eurót. Ez 11,6 százalékos nominális növekedésnek és jelentős, 8,8 százalékos szerves árbevétel-növekedésnek felel meg, amelyet az összes üzletágban bekövetkezett áremelkedésnek köszönhetünk. Az akvizíciók és az elidegenítések hatása az értékesítésre enyhén negatív, -1,1 százalékos volt. Az árfolyamhatások 3,9 százalékos pozitív hatást gyakoroltak az árbevétel alakulására.

Az Adhesive Technologies üzletág kétszámjegyű, 13,2 százalékos szerves árbevétel-növekedést ért el, amelyhez minden üzleti terület hozzájárult. A Beauty Care üzletág szerves árbevételének alakulása enyhén negatív, -0,5 százalék volt. Míg a Hair Professional (fodrász) üzleti területen zajló fellendülés pozitívan hatott, a Beauty Care fogyasztói területét különösen a bejelentett portfólióintézkedések végrehajtása érintette. A Laundry & Home Care üzletág nagyon erős, 6,3 százalékos szerves árbevétel-növekedést ért el, különösen a Laundry Care üzleti terület jelentős növekedésének köszönhetően.

A feltörekvő piacok kétszámjegyű, 13,3 százalékos szerves árbevétel-növekedést értek el. Az érett piacok 5,2 százalékos erős szerves árbevétel teljesítményt értek el.

A korrigált üzemi eredmény (korrigált EBIT) elérte a 2.319 millió eurót, a 2021-es pénzügyi évben elért 2.686 millió euróval szemben (-13,7 százalék). A jelentősen megemelkedett nyersanyag- és logisztikai árak hatása súlyosan érintette a csoport nyereségességét, és ezt nem tudták teljes mértékben ellensúlyozni a kedvező áralakulás, valamint a termelés és az ellátási lánc költségcsökkentésére és hatékonyságának növelésére irányuló folyamatos intézkedések.

A korrigált árbevétel-arányos megtérülés (korrigált EBIT marzs) a tárgyévben 10,4 százalékkal elmaradt az előző évi szinttől (2021: 13,4 százalék).

Az elsőbbségi részvények korrigált hozama -14,5 százalékkal 3,90 euróra csökkent (előző év: 4,56 euró). Ez változatlan árfolyamon számolva -17,8 százalékos teljesítménynek felel meg.

A nettó forgótőke az árbevétel százalékában 4,5 százalékra nőtt, ami 2,3 százalékpontos emelkedés az előző évhez képest. A nettó forgótőke növekedése elsősorban a direkt anyagok lényegesen magasabb árainak tudható be.

A szabad cash flow 653 millió eurót tett ki, amely jelentős csökkenést jelent az előző évhez képest (2021: 1.478 millió euró). Ennek oka a magasabb nettó forgótőke, valamint az alacsonyabb üzemi eredmény következtében alacsonyabb működési tevékenységből származó pénzforgalom volt.

A nettó pénzügyi helyzet -1.267 millió euró volt (2021. december 31-én: -292 millió euró). Ez tükrözi a 2022 februárjában elindított részvény-visszavásárlási programmal kapcsolatos kiadásokat és a második negyedévi osztalékfizetés költségeit is.

Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a részvényesi bizottság a 2023. április 24-ei éves rendes közgyűlésnek az előző évhez képest stabil, elsőbbségi részvényenként 1,85 euró, törzsrészvényenként 1,83 euró osztalék kifizetését javasolja. Ez 46,6 százalékos kifizetési aránynak felel meg, ami meghaladja a 30-40 százalékos célsávot, és tükrözi a szokatlan eredményterhelést, amelyet különösen a jelentősen magasabb nyersanyagárak és a logisztikai költségek okoztak. Ez a kifizetés a Henkel-csoport erős pénzügyi bázisának és alacsony nettó adósságának köszönhetően lehetséges. Így a Henkel fenn tudja tartani az osztalékfizetés folyamatosságát részvényesei számára.

Az üzletágak teljesítménye a 2022-es pénzügyi évben

A 2022-es pénzügyi évben az Adhesive Technologies üzletág árbevétele nominálisan 16,6 százalékkal, 11.242 millió euróra nőtt. Az árbevétel szervesen 13,2 százalékkal nőtt. Ezt az árbevétel-növekedést a kétszámjegyű áremelkedés okozta. A korrigált üzemi eredmény az előző évhez képest kissé alacsonyabb, 1.530 millió euró volt (2021: 1.561 millió euró). A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 13,6 százalékot ért el, szemben az előző évi 16,2 százalékkal. Ez főként a csökkenő bruttó árrésnek tudható be, amelyet hátrányosan befolyásolt a direkt anyagok jelentős áremelkedése.

A Beauty Care üzletágban az árbevétel nominálisan -2,6 százalékkal, 3.775 millió euróra csökkent a 2022-es pénzügyi évben. Az árbevétel szervesen enyhén, -0,5 százalékkal csökkent. Ez különböző fejleményeknek volt köszönhető. Míg a Hair Professional üzleti terület nagyon erős árbevétel-növekedést ért el, addig a fogyasztói üzleti terület szervesen elmaradt az előző évi szinttől, elsősorban a bejelentett portfólióintézkedések végrehajtása miatt. A korrigált üzemi eredmény 269 millió eurót ért el (előző év: 351 millió euró). A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 7,8 százalékra csökkent (előző év: 9,5 százalék).  Ez a bruttó árrés csökkenő alakulása mellett többek között a marketing és reklám kiadások enyhe növekedéséből adódott.

A Laundry & Home Care üzletág árbevétele nominálisan 8,3 százalékkal nőtt a 2022-es pénzügyi évben, és elérte a 7.152 millió eurót. Az árbevétel szervesen 6,3 százalékkal nőtt. Az értékesítés növekedése árvezérelt volt, miközben a volumenek csökkentek. A korrigált üzemi eredmény 614 millió euróval elmaradt az előző évi (904 millió euró) szinttől. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 8,6 százalékra csökkent, elsősorban a bruttó árrés csökkenése miatt, ami a jelentősen magasabb nyersanyag- és logisztikai áraknak, valamint a marketing- és reklámköltségek növekedésének köszönhető.

Kilátások 2023-ra

A globális gazdasági növekedés várhatóan 2023-ban tovább gyengül. A jelenlegi becslések szerint a világgazdasági környezet a 2023-as pénzügyi évben várhatóan továbbra is inflációs jellegű marad a várható munkaerőköltség-emelkedés, valamint a továbbra is magas energia- és nyersanyagköltségek miatt. Ebben az összefüggésben a direkt anyagok átlagárai várhatóan alacsony vagy közepes egyszámjegyű százalékkal emelkednek a 2022-es éves átlaghoz képest. Emellett a kamatlábak valószínűleg jelentősen magasabbak maradnak, mint a korábbi években. Ezért feltételezhető, hogy az ipari kereslet visszafogottabb lesz, mint az előző évben, és hogy a Henkel fogyasztási cikkek üzletágának kulcsfontosságú területein a fogyasztói kereslet növekedési lendülete lelassul. Emellett az oroszországi üzleti tevékenységeket várhatóan 2023 első negyedévének végéig értékesítik.

Ezeket a tényezőket figyelembe véve a Henkel arra számít, hogy a 2023-as pénzügyi évben 1,0 és 3,0 százalék közötti szerves árbevétel-növekedést ér el, és mindkét üzletág ezen tartományon belül várható. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés (korrigált EBIT marzs) várhatóan 10,0 és 12,0 százalék közötti skálában lesz. Az Adhesive Technologies esetében 13,0 és 15,0 százalék közötti, a Consumer Brands esetében pedig 7,5 és 9,5 százalék közötti korrigált árbevétel-arányos megtérülés várható. Az elsőbbségi részvények korrigált hozama (EPS) tekintetében a Henkel -10,0 és +10,0 százalék közötti alakulást vár változatlan árfolyam mellett.

A Céltudatos Növekedési Program sikeres végrehajtása

A nehéz makrogazdasági és geopolitikai környezet ellenére a Henkel 2022-ben is következetesen folytatta stratégiájának végrehajtását. A vállalat továbbfejlesztette üzleti- és márkaportfólióját, megerősítette versenyelőnyét az innováció, a fenntarthatóság és a digitalizáció területén, optimalizálta működési modelljeit és népszerűsítette vállalati kultúráját. A 2022-es év egyik legfontosabb stratégiai fókusza a Laundry & Home Care, valamint a Beauty Care üzletágak összevonása és integrálása a Consumer Brands üzletágba.

Sikeresen megalakult az új Consumer Brands üzletág

2022. január végén a Henkel bejelentette a vállalat elmúlt évtizedeinek egyik legnagyobb átalakítását: két fogyasztói üzletágának egyesítését egyetlen integrált üzletágba, Consumer Brands néven. A 2023 elejétől sikeresen létrehozott új üzletág egy fedél alatt egyesíti az összes fogyasztói márkát minden kategóriában, beleértve az olyan ikonikus márkákat, mint a Persil vagy a Schwarzkopf és a Hair Professional (fodrászati) üzleti terület. Ezzel a Henkel egy több kategóriára kiterjedő platformot hoz létre a jövőbeni növekedéshez, amely 2022-re mintegy 11 milliárd eurós árbevételt jelent.

Az egyesüléssel a Henkel növelni kívánja a jövedelmezőséget a fogyasztási cikkek üzletágban és ezáltal az egész csoportban, valamint további növekedési lendületet kíván generálni. Ennek érdekében a globális Laundry & Home Care, valamint Hair kategóriák körüli portfólió a vonzó növekedési és árrés-potenciállal rendelkező stratégiai üzletekre és márkákra összpontosít. Az integráció során várhatóan jelentős szinergiák keletkeznek, amelyek egy részét olyan stratégiai prioritásokba történő célzott beruházásokra fordítják, mint az innováció, a fenntarthatóság és a digitalizáció, valamint az üzletág árrés- és növekedési profiljának erősítésére.

A Henkel középtávon (az újrabefektetések előtt) mintegy 500 millió euró megtakarítást kíván realizálni. A szinergia lehetőségek a kiigazított értékesítési és adminisztratív struktúrákból, a célzottabb reklámokból és marketingből, valamint az optimalizált ellátási láncból ered. A megvalósítás két szakaszban történik majd: Az első fázisban a 2023 végéig végrehajtandó intézkedések éves szinten mintegy nettó 250 millió euró megtakarítást eredményeznek - a teljes eredményre gyakorolt hatás 2024-től kezdődően érvényesül. Az első, mintegy 60 millió eurós nettó megtakarítás már 2022-ben megvalósult.

Nagy előrelépés történt a fogyasztói portfólió átalakításában is: a Henkel bejelentette, hogy akár 1 milliárd eurós forgalmat is felülvizsgálnak. 2022-ben összesen mintegy 400 millió euró értékű portfólióintézkedést hajtottak végre már sikeresen – ebből mintegy 200 millió euró portfólióoptimalizálási intézkedésekhez kapcsolódik, további mintegy 200 millió euró pedig értékesítésekhez köthető. Az eredmény egy alapvető portfólió-átalakítás, amelynek keretében globálisan kivonulnak a szájápolási és bőrápolási kategóriákból, valamint bizonyos testápolási piacokról. A Henkel a jövőben továbbra is felülvizsgálja portfólióját, és tovább csökkenti a komplexitást.

A végrehajtás második szakasza az ellátási lánc optimalizálására fog összpontosítani. Ennek érdekében a Henkel javítani kívánja saját gyártási struktúrájának hatékonyságát, valamint optimalizálni kívánja a szerződéses gyártók hálózatát és beszerzési költségeit. Az "egy arc az ügyfélhez" elvnek megfelelően a vállalat a kereskedelmi integrációt is optimalizált logisztikai folyamatokkal kívánja előmozdítani. Az integráció második fázisa jelenleg zajlik, és az intézkedések várhatóan 2025 végére nagyrészt megvalósulnak. Ezektől az intézkedésektől a Henkel évente mintegy 150 millió eurós további nettó megtakarítást vár, amely 2026-tól teljes mértékben megvalósul. A második ütem ugyanakkor mintegy 250 millió eurós egyszeri költséggel és beruházásokkal jár. A 2023-ra vonatkozó megfelelő részek szerepelnek az idei pénzügyi év kilátásaiban.

Következetes előrehaladás a Céltudatos Növekedési Program valamennyi stratégiai pillérén

Aktív portfóliómenedzsmentjének részeként a Henkel a tevékenységek megszüntetése vagy értékesítése mellett felvásárlások révén is továbbfejlesztette portfólióját. A vállalat megvásárolta a Shiseido fodrászszalon üzletágát az ázsiai-csendes-óceáni térségben, és ezzel megerősítette pozícióját a prémium kategóriás hajápoló, hajszínező és hajformázó termékek vonzó piacán. Az Adhesive Technologies üzletágban a Henkel két technológiai akvizícióval bővítette az innovatív felületi technológiák és hőkezelési megoldások terén szerzett szakértelmét.

A Henkel 2022-ben is számos innovációt dobott piacra, amelyek fontos trendeket érintettek, és értéket teremtettek az ügyfelek és a fogyasztók számára. Az Adhesive Technologies üzletágban ezek közé tartozik az akkumulátorok új vezetőképes bevonata a gyorsan növekvő elektromobilitási piacon. A technológia javítja az akkumulátor teljesítményét azáltal, hogy akár 30 százalékkal növeli a vezetőképességet az akkumulátorcellán belül, ráadásul a gyártási folyamat során a teljes energiafelhasználás több mint 20 százalékos csökkenését is lehetővé teszi. A Beauty Care üzletágban például a Henkel bevezette a Colour Alchemy-t, egy hajfesték-innovációt, amely a hajtechnológia terén szerzett vezető szakértelmére alapozva egyedülálló színhatásokat biztosít. A Laundry & Home Care területén pedig a Somat márkanév alatt innovatív mosogatógép-tisztító zseléket vezettek be.

Emellett a Henkel tovább erősítette a fenntarthatóságot az üzletágaiban. A Henkel tavaly bevezette a "2030+ Fenntarthatósági Ambíciók Keretrendszerét" új ambíciókkal és célokkal. 2022-ben a Henkel 70 százalékra emelte a megújuló forrásokból származó villamosenergia arányát, amivel a vállalat közelebb került a 2030-ra irányuló klímapozitív működési törekvéseihez. A Henkel megerősítette termékportfóliójának fenntarthatóságát is, például több megújuló és újrahasznosított nyersanyag felhasználásával. A BASF-fel kötött partnerség révén a Henkel célja, hogy az Európában gyártott fogyasztói termékekhez felhasznált vegyi nyersanyagokból akár 110.000 tonnát megújuló nyersanyagokkal helyettesítsen egy biomassza egyensúlyi folyamat részeként. A Henkel emellett egy másik kötvényt is kibocsátott 650 millió euró értékben, amely meghatározott fenntarthatósági célok eléréséhez kapcsolódik.

A Henkel a digitalizáció terén is előrelépést ért el, és a digitális értékesítés részesedését a csoport értékesítésében több mint 20 százalékra növelte. Emellett a vállalat digitális részlegében, a Henkel dx-ben tovább optimalizálták a struktúrákat, és új üzleti lehetőségeket teremtettek, amihez a RAQN digitális üzleti platform jelentős mértékben hozzájárult.

Ami a jövőre vonatkozó működési modelleket illeti, 2022-ben a Laundry & Home Care és a Beauty Care üzletágak összevonására összpontosítottak.

Emellett a vállalati kultúra tovább erősödött a „Pioneers at heart for the good of generations” vállalati cél és a Henkel „Leadership Commitments” (vezetői kötelezettségvállalások) által. E tekintetben a Henkel folytatta az új képzési és fejlesztési programok, valamint a holisztikus Smart Work koncepció megvalósítását, amely globális keretet nyújt a mobil munkavégzéshez, a munkakörnyezet kialakításához és a munkavállalóknak szóló egészségügyi kezdeményezéseknek.

„Határozott meggyőződésünk, hogy a Consumber Brands üzletággal megteremtettük fogyasztói üzletágunk és egész vállalatunk további nyereséges növekedésének alapjait. Az Adhesive Technologies üzletágban szisztematikusan a fenntarthatóság, a mobilitás és a kapcsolódás megatrendjeire összpontosítunk, és szeretnénk kihasználni ennek az üzletágnak a globálisan vezető piaci helyzetét, hogy az elkövetkező években tovább fokozzuk a növekedést és a nyereségességet. Jó helyzetben vagyunk, megfelelő stratégiával és erős csapattal rendelkezünk. Bizakodó vagyok abban, hogy el fogjuk érni ambiciózus céljainkat és sikeresen végrehajtjuk céltudatos növekedési programunkat" – összegezte Carsten Knobel.


*  Az oroszországi szerves árbevétel alakulása nélkül 2022 második negyedévének eleje óta, az ottani üzleti tevékenységek bejelentett kivonulása miatt, valamint a 29-es IAS 29 törökországi alkalmazásából eredő hatások nélkül.
** Egyszeri kiadásokkal és bevételekkel, valamint szerkezetátalakítási költségekkel kiigazítva.

Ez a dokumentum előretekintő megállapításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalatvezetésének jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak használata jellemzi, mint a „várnak”, „szándékoznak”, „terveznek”, „várakozás”, „hinni”, „becsülni” és hasonló kifejezések. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és leányvállalatainak jövőbeni teljesítménye és ténylegesen elért eredményei számos kockázattól és bizonytalanságtól függnek, és ezért lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége.  A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum tartalmazza - az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretben nem egyértelműen meghatározva - a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítménymutatók vagy azok lehetnek (nem GAAP-intézkedések). Ezeket a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket nem szabad elszigetelten vagy a Henkel nettó eszközállományának és pénzügyi helyzetének, illetve a műveletek eredményei alternatívájaként tekinteni, ahogyan azt a konszolidált pénzügyi kimutatásokban a vonatkozó pénzügyi beszámoló kereteivel összhangban bemutatják. Más vállalatok, amelyek hasonló elnevezésű alternatív teljesítménymutatókról számolnak be vagy írnak le, számíthatják őket eltérően.

Ezt a dokumentumot kizárólag tájékoztatás céljából állították ki, és nem célja befektetési tanácsadás vagy értékpapírok eladási ajánlatának, vagy vételi ajánlatának felkínálása.

Sajtóközlemény (940,48 KB)