2023. márc. 14.  Düsseldorf / Németország

A Henkel közzétette 2022. évi fenntarthatósági jelentését

A Henkel az éghajlatvédelem és a társadalmi szerepvállalás terén elért fejlesztésekkel halad előre a fenntarthatóság terén

  • Klímavédelem: A megújuló villamosenergia felhasználásának aránya a gyárakban világszerte 70 százalékra nőtt, és a CO2-kibocsátást 55 százalékkal csökkent (egy tonna termékre vetítve)
  • Körkörös gazdaság: További előrelépés a 100 százalékban újrahasznosítható és újrafelhasználható csomagolások felé
  • Társadalmi szerepvállalás: 6 millió eurós szolidaritási program Ukrajna számára
  • Nemek közötti egyenlőségre való törekvés: A nők részarányának további növelése a vezetői pozíciókban
  • "Fenntarthatóságban úttörői": Globális munkavállalói elköteleződési program sikeres bevezetése

A Henkel közzétette 32. Fenntarthatósági jelentését, amelyben bemutatja teljesítményét, valamint a fenntarthatósági stratégia és a célok megvalósítása terén elért eredményeit. A nagy kihívásokkal teli piaci környezetben a vállalat többek között számos kulcsfontosságú dimenzióban képes volt előrelépést elérni a fenntarthatóság terén, különösen a CO2-kibocsátás további csökkentése és a társadalmi szerepvállalás kiterjesztése révén.

„Nem emlékszem olyan évre a közelmúltból, amikor az általános üzleti környezet ilyen nagy kihívást jelentett volna vállalatunk számára. Az ukrajnai háború mélyen megrendített bennünket, és messzemenő következményekkel járt. Átformálta a gazdasági környezetet, különösen az energiaválság és a magasabb nyersanyagárak. De éppen az ilyen nehéz időkben még fontosabb, hogy a fenntarthatóságra összpontosítsunk, és eleget tegyünk a környezet és a társadalom iránt érzett felelősségünknek. A kihívások ellenére sikerült tavaly további előrelépést elérnünk a legtöbb ambiciózus fenntarthatósági célkitűzésünk megvalósításában. Szeretnék köszönetet mondani világszerte a több, mint 50.000 Henkel munkatársunknak nagy elkötelezettségükért és odaadásukért" – mondta Carsten Knobel, a Henkel igazgatóságának elnöke.

„2022-ben a megújuló energiaforrások fokozottabb felhasználása jelentős lépéssel közelebb vitt bennünket ahhoz a célhoz, hogy 2030-ra klímapozitív termelést érjünk el. A nemek közötti egyenlőség terén is sikerült további előrelépést elérnünk. A vezetői pozíciókban lévő nők aránya 2022-ben 38,7 százalékra emelkedett. Eltökélt szándékunk, hogy konkrét programokon és intézkedéseken keresztül továbbra is kiaknázzuk a sokszínűségünkben rejlő lehetőségeket” – tette hozzá Sylvie Nicol, a Henkel Igazgatóságának Emberi erőforrásokért és Fenntarthatóságért felelős tagja.

Fejlődés a fenntarthatóság kulcsfontosságú területein

Tavaly a Henkel közzétette a 2030+ Fenntarthatósági Ambíciók Keretrendszert, amelyben a vállalat új és további célokat határozott meg, figyelembe véve a globális fejleményeket. A Henkel különösen a klímavédelem terén tett előrelépést 2022-ben, és terméktonnánként 55 százalékkal csökkentette CO2-kibocsátását a gyártás során (a 2010-es bázisévhez képest), és 70 százalékra növelte a megújuló forrásokból vásárolt villamosenergia arányát. 2030-ra a Henkel célja, hogy globális termelését klímapozitívvá tegye, és gyárai villamosenergia felhasználásának 100 százalékát megújuló forrásokból szerezze be.

Az IGNIS-szel 2022 decemberében kötött 10 éves szerződés, amely a megújuló energia virtuális energia-vásárlási megállapodás (VPPA) formájában történő szállítására vonatkozik, jó példa az energiaszolgáltatókkal való együttműködésre. A szerződés együtt jár két új fotovoltaikus erőmű építésével Spanyolországban. Ez biztosítja a Henkel európai gyárainak megújuló energiával történő ellátását, évente mintegy 200 GWh mennyiségben.

A hulladék és annak a környezetre gyakorolt negatív hatása minimalizálása érdekében a Henkel folyamatosan azon dolgozik, hogy elkerülje és csökkentse a csomagolóanyagok használatát, különösen fogyasztási cikkei esetében, és hogy azokat a lehető leghosszabb ideig gazdasági ciklusban tartsa. 2025-re a csomagolások 100 százalékát újrahasznosításra és újrafelhasználásra kell tervezni*. Ez az arány 2022-ben közel 87 százalékra emelkedett. A Henkel célja továbbá, hogy növelje az újrahasznosított műanyagtartalom arányát a fogyasztási cikkek csomagolásában. Ez az arány 2022-ben körülbelül 16 százalék volt.

2025-re a Henkel azt is célul tűzte ki, hogy 2010-hez képest a termék-tonnánkénti hulladékmennyiségét 50 százalékkal csökkenti. A vállalat 2022-ben már 43 százalékos csökkenést ért el. A cél az, hogy 2030-ra elérje gyártási hulladékanyagainak körkörös felhasználását.

A Henkel tavaly a természeti erőforrások védelme terén is előrelépést ért el. Beszállítói menedzsmentjének részeként a vállalat kiválasztott stratégiai beszállítókkal együttműködve biztosítja a fenntartható nyersanyagok beszerzését. 2022-ben például a Henkel az előző évhez képest 84 százalékról 89 százalékra növelte a pálmaalapú nyersanyagok nyomon követhetőségi arányát egészen vissza a malomig.

Különösen a tavalyi geopolitikai eseményekkel a háttérben, a Henkel tovább bővítette társadalmi szerepvállalását. A vállalat 2030-ig világszerte 30 millió ember életének javítását tűzte ki célul társasalmi projektek és adományok révén. A Henkel tavaly túlteljesítette ezt a célt. A vállalat 2010-től 2022 végéig több mint 30 millió embert tudott elérni. Ez különösen a globális COVID 19 járvány elleni küzdelemhez való hozzájárulásnak, valamint az ukrajnai háború áldozatai támogatásának köszönhető.

Az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében a Henkel célja, hogy folyamatosan növelje a nők arányát a vezetői szinteken, és arra törekszik, hogy 2025-ig minden vezetői szinten elérje a nemek közötti egyenlőséget. 2022-ben a nők aránya a vezetői pozíciókban mintegy 38,7 százalék volt, ami további növekedést jelent az előző évhez képest.

A termékportfólió fenntartható átalakításának előmozdítása

A fenntarthatóság a Henkel fogyasztási cikkekkel és ipari ügyfelekkel foglalkozó üzletágainak innovációs stratégiáinak központi pillére. A fogyasztási cikkek üzleti területen többek között az alapanyagok optimalizálásán van a hangsúly. Ennek érdekében a Henkel különböző partnerekkel dolgozik együtt, tavaly például a vállalat többéves együttműködési megállapodást kötött a BASF-fel. Az úgynevezett biomassza-egyensúly megközelítés segítségével a fosszilis nyersanyagokat megújuló nyersanyagokkal kívánják helyettesíteni, évente akár 110.000 tonna összetevő esetében.

Az Adhesive Technologies ipari területén a vállalat innovatív megoldásai hozzájárulnak a kibocsátás csökkentéséhez, az energia- és anyaghatékonyság növeléséhez, valamint az értékes erőforrások újrahasznosításához. Ilyen például az újrahasznosításra optimalizált ragasztóanyag a rugalmas csomagolások fejlesztéséhez. Itt a Henkel együttműködik csomagolóanyag-gyártókkal és újrahasznosítással foglalkozó szakemberekkel. A ragasztók újrahasznosíthatóságát független intézetek is tanúsították.

Globális munkavállalói elkötelezettségi program bevezetése

A munkavállalók fenntarthatósággal kapcsolatos elkötelezettségének további előmozdítása érdekében, a Henkel meglévő képzési kínálatát egy holisztikus elkötelezettségi programmal bővítette, amelyet 2022 márciusában indított el. A globális "Sustainability at Heart (A fenntarthatóság a szívügyünk)" program célja, hogy még átfogóbban tájékoztassa és képezze a munkavállalókat a fenntarthatóságról. Ilyen például a "Sustainability Pioneer (A fenntarthatóság úttörői)" képzés, amelyet az IESE Business School-lal együttműködésben fejlesztettek ki, és amely mostantól több nyelven is elérhető. Csak 2022-ben több, mint 5800 munkavállaló vett részt rajta. Cél az is, hogy motiválják és támogassák a kollégákat abban, hogy aktívan támogassák a fenntarthatóságot a munkakörnyezetükben és a magánéletükben egyaránt.


* Kivéve azon termékek, amelyek összetevői vagy maradványai befolyásolhatják az újrahasznosíthatóságot vagy szennyezhetik az újrahasznosítási folyamatokat.

Sajtóközlemény (934,01 KB)

A Henkel elkötelezett a CO2-semleges jövő mellett

A Henkel a termeléséhez szükséges összes villamos energiát megújuló forrásokból kívánja beszerezni

A Henkel munkatársainak fenntarthatósági elkötelezettségi programot kínál

A Henkel támogatja a pálmaolaj fenntartható ellátási láncát