2023. ápr. 20.  Düsseldorf / Németország

A Henkel megválik oroszországi tevékenységétől

A Henkel megállapodást írt alá oroszországi üzleti tevékenységének eladásáról egy helyi pénzügyi befektető konzorciummal. 2022 áprilisában a vállalat bejelentette, hogy kivonul Oroszországból.

A Henkel oroszországi üzleti tevékenységét felvásárló konzorcium a Kismet Capital Group és az Elbrus Services társaságokat magában foglaló Augment Investments. Valamennyi felvásárló kiépített üzleti kapcsolattal rendelkezik a nyugati országokban, és nem vonatkoznak rájuk sem az EU, sem az Egyesült Államok szankciói.

A megállapodás szerinti vételár 54 milliárd rubel, ami megközelítőleg 600 millió eurónak felel meg. Az illetékes orosz hatóságok már jóváhagyták a tranzakciót; a végleges lezárás még várat magára.


Ez a dokumentum előretekintő megállapításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalatvezetésének jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak használata jellemzi, mint a „várnak”, „szándékoznak”, „terveznek”, „várakozás”, „hinni”, „becsülni” és hasonló kifejezések. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és leányvállalatainak jövőbeni teljesítménye és ténylegesen elért eredményei számos kockázattól és bizonytalanságtól függnek, és ezért lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége.  A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum tartalmazza - az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretben nem egyértelműen meghatározva - a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítménymutatók vagy azok lehetnek (nem GAAP-intézkedések). Ezeket a kiegészítő pénzügyi intézkedéseket nem szabad elszigetelten vagy a Henkel nettó eszközállományának és pénzügyi helyzetének, illetve a műveletek eredményei alternatívájaként tekinteni, ahogyan azt a konszolidált pénzügyi kimutatásokban a vonatkozó pénzügyi beszámoló kereteivel összhangban bemutatják. Más vállalatok, amelyek hasonló elnevezésű alternatív teljesítménymutatókról számolnak be vagy írnak le, számíthatják őket eltérően.

Ezt a dokumentumot kizárólag tájékoztatás céljából állították ki, és nem célja befektetési tanácsadás vagy értékpapírok eladási ajánlatának, vagy vételi ajánlatának felkínálása.